Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wójt Gminy Rewal ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze 2018-06-14 12:40:16
Zaproszenie do składania ofert do pracy w obiekcie sportowym w Rewalu w charakterze Gospodarz-Konserwator 2018-06-04 13:21:37
Klauzula informacyjna USC w Rewalu 2018-05-24 12:55:22
Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Rewal dotycząca danych osobowych 2018-05-24 07:26:36
Zaproszenie do składania ofert do pracy w sezonie letnim w Referacie Podatków, Opłat i Kontroli 2018-05-23 10:49:04
2017r. 2018-05-22 09:50:40
Zaproszenie do składania ofert na pracownika w sezonie letnim w charakterze "Obsługi administracyjnej w Straży Gminnej w Rewalu" 2018-05-12 08:15:27
Projekt porządku obrad 2018-05-09 15:05:51
Projekty uchwał 2018-05-09 15:05:03
2017 2018-04-30 07:47:01
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-16 12:17:12
Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję Urzędnika Wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach 2018-03-21 10:28:05
pracownik Straży Gminnej 2018-03-12 10:57:06
2018r. 2018-03-09 15:11:37
Referent ds. windykacji i kontroli podatkowej 2018-02-16 11:01:15
Referent ds. kontroli podatkowej 2018-02-16 10:59:42
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2018-02-02 15:23:46
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2018-02-01 14:32:18
Rok 2018 2018-01-31 08:52:23
2018 2018-01-23 11:55:15
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2018-01-11 14:28:37
INFORMATOR NA 2018 R. 2018-01-11 14:18:19
Obwieszczenia 2018r. 2018-01-04 08:18:57
2018 r. 2018-01-03 15:17:13
2018 r. 2018-01-03 13:57:08
Kierownik Referatu Nieruchomości i Infrastruktury 2017-12-18 08:00:31
Zastępstwo na stanowisku ds. przetargowego obrotu nieruchomościami i zarządzania zasobem mieszkaniowym w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego 2017-12-12 13:35:01
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2017-11-29 12:15:06
Audytor wewnętrzny 2017-11-28 13:43:39
Zastępstwo na stanowisku ds. informacji turystycznej w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego 2017-11-24 14:57:52
Zastępstwo na stanowisku ds. turystyki, organizacji pozarządowych i spraw społecznych w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego 2017-11-24 14:49:27
Przetargi 2018 2017-11-16 15:12:50
2017r. 2017-09-18 11:08:37
2017r. 2017-09-18 10:37:00
2017r, 2017-08-02 11:39:43
2017r. 2017-07-12 13:00:47
KIEROWNICTWO URZĘDU 2017-06-20 12:28:11
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2017-06-20 12:23:56
Kontrola Kompleksowa Gospodarki Finansowej Gminy Rewal za lata 2013-2016 oraz wybranych zagadnień które wystąpiły przed rokiem 2013 bądź w roku 2017 2017-06-19 12:09:39
2017r. 2017-05-30 14:16:27
2016r. 2017-05-30 12:56:21
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2017-05-19 15:28:33
Podstawowa kwota dotacji 2017-05-19 08:26:13
Zaproszenie do składania ofert - Strażnik Straży Gminnej 2017-05-16 09:17:44
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rewal 2017-04-27 12:08:12
Konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w Niechorzu 2017-04-25 13:15:09
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 02.07.2017 2017-04-13 11:29:38
Stanowisko ds. turystyki , organizacji pozarządowych i spraw społecznych w Referacie Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Rewalu 2017-04-11 13:01:49
Udostępnienie informacji publicznej 2017-04-10 15:30:22
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 2017-04-10 09:32:09
Prawidłowość realizacji umowy pożyczki - 29 grudnia 2016 r. 2017-04-07 09:44:06
Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 06.03.2017r. 2017-04-06 11:23:56
Rok 2017 2017-04-03 11:13:42
Porządek obrad 2017-03-31 08:00:18
Projekty uchwał 2017-03-31 07:58:06
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rewal na rok 2017.. 2017-03-29 12:57:58
2017r. 2017-03-20 07:32:15
2016r. 2017-03-20 07:32:09
Członek Rady Nadzorczej - Nadmorskia Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. 2017-03-15 09:36:51
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 2017-03-08 09:41:50
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian w w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2017-03-02 08:21:23
Zawiadomienie o wykonaniu nasadzeń zastępczych 2017-02-28 11:40:07
Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku na usunięcie drzew 2017-02-28 11:39:36
Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń 2017-02-28 11:38:49
Zgoda właściciela/współwłaściciela na usunięcie drzewa 2017-02-28 11:38:10
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu 2017-02-28 11:37:33
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2017-02-28 11:37:03
DEK.3 dla nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz dla nieruchomosci na której zlokalizowane są domki letniskowe 2017-02-21 09:11:07
DEK.2 dla nieruchomości niezamieszkałych 2017-02-21 09:10:29
DEK.1 dla nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości mieszanych oraz nieruchomosci, na których świadczone sa usługi hotelarskie, w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych 2017-02-21 09:09:56
INFORMATOR NA 2017 R. 2017-02-03 08:05:06
2017r. 2017-02-02 14:13:15
REJESTR UMÓW - CENTALNY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2017-02-02 13:55:22
2017 r. 2017-01-31 08:44:21
czasowy spis zdarzeń komisji 26.01.17r. 2017-01-30 16:48:26
2017r. 2017-01-26 08:47:56
2017r. 2017-01-23 14:20:48
GUS - Dane statystyczne o Gminie Rewal 2017-01-12 13:46:48
Obwieszczenia 2017r. 2017-01-12 09:34:10
Przetargi 2017 2017-01-10 14:59:27
2017r. 2016-12-16 09:45:02
Audytor wewnętrzny 2016-11-25 13:25:14
Przyjmowanie interesantów 2016-11-24 12:38:51
Rejestr Klubów Radnych Gminy Rewal (aktualizacja 31.10.2016r.) 2016-11-02 13:03:57
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2016-09-30 12:21:20
Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 15.09.2016r. 2016-09-29 13:48:10
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego 2016-09-26 10:51:28
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 11.12.2016 2016-09-26 07:47:25
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu 2016-09-13 13:56:10
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2016-09-13 13:53:16
Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 25.05.2015r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2016-09-06 08:49:29
Kontrola Komisji Rewizyjnej - Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu - 18.08.2016 2016-08-31 09:29:10
Wystąpienie pokontrolne Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczcecinie - 22-24 czerwiec 2016r. 2016-08-05 14:40:43
2015r. 2016-07-18 07:19:50
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 18.09.2016 2016-07-01 14:02:12
Kontrola jednostek organizacyjnych w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej 06.06.2016 2016-06-23 08:32:40
Jawny rejestr zbiorów danych 2016-05-20 13:07:38
Kontrolerzy opłaty parkingowej 2016-04-27 13:56:49
RAMOWY PLAN PRACY RADY GMINY 2016-04-15 10:31:08
Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Seniorów 2016-04-04 07:54:09
Skład osobowy Rady Seniorów Gminy Rewal 2016-04-04 07:52:45
2016r. 2016-03-17 09:41:08
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2016-03-04 12:12:47
Wybory sołtysa Pogorzelicy 2016-02-25 15:20:05
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Rewal 2016-02-11 09:35:19
Audytor wewnętrzny 2016-02-08 14:46:28
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy z dnia 01.02.2016 2016-02-02 15:17:21
informacja dotycząca aktualicaji wniosków o przydział lokali mieszkalnych 2016r. 2016-01-15 15:10:00
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rewal w okręgu wyborczym nr 15 2016-01-15 12:42:35
STATUT GMINY REWAL - Wersja od: 5 listopada 2015 r. 2016-01-15 11:24:13
Przetargi 2016 2016-01-07 08:55:45
2016r. 2016-01-07 08:54:52
2016 r. 2016-01-07 08:53:30
Obwieszczenia 2016r. 2016-01-07 08:50:35
2016r. 2016-01-04 14:56:51
2016r. 2016-01-04 14:56:38
2016r. 2016-01-04 14:56:27
2016r. 2016-01-04 14:56:02
2016r. 2016-01-04 14:55:46
2016r. 2016-01-04 14:48:08
Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal 2016-01-04 08:13:26
Statut Rady Seniorów Gminy Rewal 2016-01-04 07:48:09
wniosek - dodatkowa usługa 2015-12-14 15:02:34
2015r. 2015-12-11 09:09:40
Uchwała Nr CIX.388.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Gminę Rewal programie postępowania naprawczego 2015-12-10 15:11:57
Ankieta dotycząca rozpoczęcia prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru tworzonej Lokalnej Grupy Rybackiej 2015-10-09 12:02:42
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy. 2015-10-09 08:25:59
2015r. 2015-08-31 13:48:09
2014r. 2015-08-31 13:47:52
Wybory do SEJMU i SENATU 2015 (25 października 2015 r.) 2015-08-26 12:50:07
Rejestr Klubów Radnych 2015-08-18 08:04:38
Kustosz w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2015-07-31 12:17:29
REFERENDUM ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2015-07-23 13:54:11
RDR - 2013 2015-06-09 10:21:56
RDR - 2012 2015-06-09 10:20:29
Wybory Ławników na lata 2016-2019 2015-05-26 14:42:55
2014r. 2015-05-20 13:51:33
PONOWNE WYBORY SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA NIECHORZA 2015-05-07 13:00:04
2015r. 2015-05-07 10:45:05
2015 2015-04-29 11:02:33
Obsługa administracyjna w Straży Gminnej w Rewalu 2015-04-28 13:15:45
Porządek obrad 2015-04-20 12:44:14
Sesja XII - 29.04.2015 2015-04-20 12:30:23
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej 15.04.2015 r. 2015-04-09 09:42:23
WYBORY PREZYDENTA RP 2015 - I i II TURA 2015-04-08 13:36:05
Wybory do Izb Rolniczych 2015 (31.05.2015r.) 2015-03-25 09:09:39
Informatyk 2015-03-18 11:04:21
WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE REWAL (09-22.04.2015r.) 2015-03-13 08:36:40
PONOWNE WYBORY DO RADY GMINY REWAL - okręg wyborczy Nr 1 w Pobierowie (17.05.2015r.) 2015-03-11 07:49:20
UWAGA. Zmiany po 1 marca 2015r. 2015-03-10 15:13:37
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy z dnia 26.02.2015 2015-03-04 09:30:07
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami 2015-03-03 16:28:11
Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie 2015-03-03 16:27:49
2015r. 2015-02-11 13:05:05
2015 r. 2015-02-09 15:15:29
2015r. 2015-01-15 09:43:13
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Budżetu i Finansów 2015-01-14 15:15:58
Skarbnik Gminy Rewal 2015-01-07 09:19:34
Obwieszczenia 2015r. 2015-01-05 11:32:08
Skarbnik Gminy Rewal 2015-01-02 11:00:42
VII kadencja (2014 - 2018) 2014-12-20 19:45:59
VI kadencja (2010 - 2014) 2014-12-20 19:45:54
Wykaz radnych VII kadencji (2014 - 2018) 2014-12-20 19:13:09
Wykaz radnych VI kadencji (2010 - 2014) 2014-12-20 19:13:02
Wykaz radnych V kadencji (2006 - 2010) 2014-12-20 19:12:55
Wykaz radnych IV kadencji (2002 - 2006) 2014-12-20 19:12:49
Wykaz radnych III kadencji (1998 - 2002) 2014-12-20 19:12:43
Wykaz radnych II kadencji (1994 - 1998) 2014-12-20 19:12:37
Wykaz radnych I kadencji (1990 - 1994) 2014-12-20 19:12:29
2015r. 2014-12-12 10:14:20
Przetargi 2015 2014-11-28 10:23:42
Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim 2014-10-17 13:26:19
druk - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2014-09-09 11:25:22
2014r. 2014-07-15 07:40:23
Stan gospodarki finansowej gminy 2014-07-03 13:35:24
2014r. 2014-06-26 12:45:46
2013r. 2014-06-26 11:16:28
ULOTKA 2014-06-24 14:57:11
NAKLEJKA 2014-06-24 14:55:29
2014r. 2014-06-05 12:26:33
Skarbnik Gminy Rewal 2014-05-22 07:38:23
Straż Gminna w Rewalu - obsługa administracyjna 2014-05-15 11:27:23
2013r. 2014-05-08 14:56:37
2014r. 2014-05-07 07:34:51
Druki 2014-04-18 12:37:09
Druki 2014-04-18 12:29:14
Gminny Ośrodek Kultury - Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu 2014-04-14 13:22:10
Płace - Urząd Gminy Rewal (zastępstwo) 2014-04-14 13:14:05
Obsługa Punktów Informacji Turystycznej w Gminie Rewal 2014-04-14 13:12:14
Obsługa Obiektów Sportowych w Gminie Rewal - sezon letni 2014 2014-04-14 13:10:52
Obsługa Obiektów Sportowych w Gminie Rewal - sezon letni 2014 2014-04-14 13:06:27
Obsługa administracyjna Straży Gminnej w Rewalu - sezon letni 2014 2014-04-14 13:04:55
Prezesa Zarządu Spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. 2014-04-14 12:56:27
Wykaz cmentarzy 2014-04-03 13:03:19
2014r. 2014-03-20 13:04:04
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 2014-03-18 15:41:12
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 2014-03-18 15:26:10
harmonogram wywozu odpadów selektywnie zebranych w miesiącach IV,V,VI 2014-03-18 11:25:19
harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunlanych w miesiącach IV,V, VI 2014-03-18 11:24:34
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (16.11.2014r.) 2014-03-17 15:14:24
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 (25.05.2014r.) 2014-03-17 15:09:09
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY 2012 2014-03-17 15:00:24
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011 2014-03-17 14:52:51
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2011 2014-03-17 14:50:08
WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2011 2014-03-17 14:45:28
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 2014-03-17 12:49:41
informacja dot. aktualizacji wniosków o przydział lokali mieszkalnych 2014-03-03 14:10:51
Regulaminy Organizacyjny Urzędu Gminy z dnia 28.02.2014 2014-03-03 13:52:47
Obwieszczenia 2014r. 2014-01-23 14:52:05
Wykaz Sołectw i Sołtysów Gminy Rewal 2014-01-23 13:25:30
2014 r. 2014-01-16 09:27:56
Wieloletnie Prognozy Finansowe (WPF) 2014-01-14 15:11:53
Wieloletnie Prognozy Inwestycyjne (WPI) 2014-01-14 15:11:37
2013r. 2014-01-14 14:27:25
2012r. 2014-01-14 14:27:20
2011r. 2014-01-14 14:27:14
2010r. 2014-01-14 14:27:09
2009r. 2014-01-14 14:27:05
2008r. 2014-01-14 14:26:59
2007r. 2014-01-14 14:26:54
2006r. 2014-01-14 14:26:48
2005r. 2014-01-14 14:26:43
2004r. 2014-01-14 14:26:31
2003r. 2014-01-14 14:26:26
2002r. 2014-01-14 14:26:19
2010r. 2014-01-14 12:14:57
Przetargi 2014 2014-01-14 11:48:14
2012r. 2014-01-14 10:07:24
2012r. 2014-01-13 11:34:15
2014r. 2014-01-10 13:42:52
2013r. 2014-01-08 13:55:51
REJESTR ZARZĄDZEŃ 2014-01-08 08:23:23
Wykaz wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie Gminy Rewal 2013-10-30 14:12:37
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020 2013-06-24 10:55:18
Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2013-06-21 06:39:29
Kampania społeczna - NAIWNI 2013-06-10 16:23:45
Przemoc - Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka 2013-06-10 16:11:08
2013r. 2013-05-21 13:21:21
2012r. 2013-05-21 13:21:09
2011r. 2013-05-21 13:20:59
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal 2013-05-21 13:17:03
Kanały RSS 2013-05-08 13:59:40
SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO 2013-05-08 11:43:20
Zmiany w przepisach meldunkowych 2013-05-08 11:42:22
Sprawozdania 2013-04-29 16:50:25
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej "Nadmorska Kolej Wąskotorowa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-04-24 14:25:51
HARMONOGRAM PRZYJĘĆ W PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM W REWALU 2013-04-12 12:46:23
Obsługa administracyjna Straży Gminnej w Rewalu - sezon letni 2013 2013-04-03 08:51:24
Obsługa administracyjna Straży Gminnej w Rewalu - sezon letni 2013 2013-03-19 09:25:51
Zakwaterowanie ratowników WOPR w Rewalu 2013-02-26 09:06:47
wniosek o przydział lokalu mieszkalnego 2013-02-22 14:45:53
2013 r. 2013-02-19 14:02:06
Sprawdź czy jesteś uzależniony od nikotyny - test FAGERSTRÖMA 2013-02-08 14:34:45
Telefony/strony zaufania dla dzieci i młodzieży 2013-02-07 08:56:37
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - INFORMACJA - 6-LATKI 2013-01-11 08:53:25
Informacje dla osób niepełnosprawnych 2013-01-02 11:39:43
Informacja dla osób niesłyszących 2013-01-02 11:35:46
Obwieszczenia 2013r. 2013-01-02 10:55:42
Przetargi 2013 2012-12-12 08:51:38
Protokoły 2012-12-11 10:38:39
SMS InfoRewal 2012-10-31 15:48:27
Uchwała Nr XXVII/219/12 - w sprawie podziału Gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-10-24 19:50:34
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy w Referacie Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych 2012-10-19 08:38:34
Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal z dnia 01 października 2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2012-10-01 13:33:54
Informacja stała o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2012-09-28 15:26:15
Rybołówstwo - katalog dofinansowań 2012-09-18 14:48:46
Plebiscyt Rolnik Roku 2012 2012-09-11 12:10:57
Uchwała Nr XXVI/208/12 - w sprawie uchwalenia Programu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Rewal 2012-09-10 13:09:50
Referat Budżetu i Finansów - zastępstwo 2012-09-05 11:24:17
Wyjazd na Targi Rolne do Barzkowic 2012-09-04 11:56:57
Działalność gospodarcza 2012-08-30 12:46:18
Podatki 2012-08-24 15:15:55
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal 2012-08-06 12:07:01
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2012-07-09 12:47:28
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Rewal w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska 2012-05-30 12:20:18
CERTYFIKAT 2012-05-30 09:41:03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska 2012-05-08 15:11:36
DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH - GMINA REWAL 2012 2012-04-25 09:56:00
Zarządzenie Nr 33/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 2012-04-17 08:45:09
Obsługa administracyjna Straży Gminnej w Rewalu - sezon letni 2012 2012-03-16 12:20:14
Komunikat Wójta Gminy w sprawie roztrzygnięcia Otwarego konkursu ofert z dnia 27 stycznia 2012roku 2012-03-14 14:49:59
Uchwała Nr XVIII/143/12 - w sprawie zmiany w Rocznym programie współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi na rok 2012r. 2012-03-01 11:08:24
Uchwała Nr XVII/135/12 w sprawie przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej pn. Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal 2012-02-13 09:11:55
O kampanii 2012-02-07 11:36:49
Przetargi 2012 2012-02-02 14:01:47
Uchwała Nr XVI/121/11 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2011r. 2012-01-16 10:05:05
Biuro Rady Gminy 2012-01-08 19:26:58
Obwieszczenia 2012r. 2012-01-03 08:45:04
ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012 2011-12-23 11:35:21
ogłoszeni otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2012 2011-12-23 11:23:07
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu 2011-12-20 10:37:31
Pojekt "Nauka i zabawa drogą do sukcesu" Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ZSS w Rewalu oraz ZS-P w Niechorzu 2011-12-14 13:49:40
Kwestionariusz ankiety - Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020 2011-11-09 14:56:19
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej 2011-11-03 15:20:18
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. księgowośći budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów 2011-10-28 16:46:49
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy 2011-10-28 16:40:53
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds.drogownictwa i inwestycji w Referacie Inwestycji i Drogownictwa 2011-10-28 16:36:41
Dane teleadresowe 2011-10-26 11:35:06
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej 2011-10-19 18:43:47
" Dni Drzwi Otwartych" pod patronatem Ministerstwa Zdrowia - bezpłatne badania mamograficzne 2011-10-18 09:33:09
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 października 2011 w sprawie powołania Komisji do wyboru Nauczyciela Roku 2011r. 2011-10-13 08:57:45
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów 2011-10-07 15:00:50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów 2011-10-07 14:54:14
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy 2011-10-07 14:51:04
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa 2011-10-07 13:04:21
Uchwała Nr XXXIX/273/02 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenngo gminy Rewal, obręb Pogorzelica, dotyczącej lokalizacji terminala i przebiegu "Balticpipe". 2011-09-14 10:53:42
Prowadzenie audytu wewnętrznego 2011-09-12 15:41:46
Komisje 2011-09-12 12:00:07
2010-2014 2011-09-12 11:58:00
Stowarzyszenia 2011-09-12 11:45:57
Sołectwo Pobierowo 2011-09-08 15:15:35
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzenngo Gminy Rewal 2011-08-31 15:03:47
Stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska 2011-08-31 15:00:21
SPRAWOZDANIA 2011-06-14 20:26:38
2011 2011-06-06 16:33:26
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika ds. sportu - menadżer sportu 2011-05-13 09:26:30
Wyniki wyborów 2011-04-18 10:46:10
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy instruktor - opiekun - Świetlica w Śliwinie 2011-03-31 14:43:25
REJESTR UCHWAŁ 2011-03-22 22:14:32
Przetargi 2011r. 2011-02-14 21:16:35
2011-02-07 20:57:19
Obwieszczenia 2011r. 2011-01-11 19:28:54
Nabór na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 2010-12-07 18:24:15
Nabór na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 2010-12-07 18:05:27
Numeracja adresowa 2010-12-03 08:59:39
2010-12-03 08:51:57
Projekt "Moje gimnazjum - moja przyszłość" 2010-10-21 09:49:58
Przetargi 2010r. 2010-10-12 09:46:57
Archiwum 2010-10-12 09:45:46
Uchwały Rady Gminy Rewal (od 22.10.2009) 2010-08-27 14:47:21
Obchód przedspisowy 2010-08-27 14:07:33
Uchwała Nr LXI/415/10 - UNIEWAŻNIONA - w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r. 2010-07-15 15:01:54
Obwieszczenia 2010r. 2010-03-07 19:16:18
Obwieszczenia 2009r. 2010-03-07 18:57:28
Obwieszczenia 2008r. 2010-03-07 18:43:41
Obwieszczenia 2007r. 2010-03-07 17:46:47
Obwieszczenia 2006r. 2010-03-07 17:24:35
Obwieszczenia 2005r. 2010-03-07 17:20:11
2010-03-06 23:56:52
Obwieszczenia 2004r. 2010-02-02 13:53:12
Ogłoszenie o przetargu 12 wrzesień 2009r 2009-06-27 16:14:07
Dzierżawa terenu w Pobierowie sezon 2009 2009-06-03 12:21:09
DZIERŻAWA LOKALU UŻYTKOWEGO "BŁONIE 2 " W GRYFICACH 2009-04-15 12:25:00
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomosci 2009-03-26 13:21:45
Ogłoszenie o przetargu 16 maj 2009r 2009-03-26 13:21:05
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym 15 maj 2009r. 2009-03-26 13:20:00
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu pisemnego nieograniczonego 2009-03-26 13:19:32
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym 15 maj 2009r. 2009-03-23 12:05:28
Zarządzenien r 6/09 Wojta Gminy Rewal z dnia 20.01.2009 w sprawie: wprowadzenia zasad wydatkowania środkow finansowych Grniny uwzględniających wewnętrzne procedury zawierania umów dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 2009-01-20 14:11:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-12-18 08:34:48
Przetarg na zbywanie nieruchomości 20 września 2008 r. 2008-07-09 11:20:21
Przetarg na sprzedaż plotera HP DesignJet 430 large - format printer 2008-06-11 13:51:27
Przetarg na zbywanie nieruchomosci 17 maj 2008 2008-03-07 13:41:14
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Niechorzu przy al Byrsztynowej 1 2008-01-23 08:58:34
SESJA NR XIX 2008-01-14 12:38:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż 2007-11-06 13:33:18
Przetarg na zbywanie nieruchomości z dnia 8.12.2007r. 2007-10-15 16:06:52
Oferta inwestycyjna - była jednostka wojskowa 2007-07-13 08:31:50
Regulaminy Organizacyjny Urzędu Gminy z dnia 26.02.2010 2007-03-23 09:48:31
Przetarg na zbywanie nieruchomosci w dniu 19.05.2007r. 2007-03-16 14:25:42
Sekretarz Urzędu Gminy Rewal 2007-01-16 10:02:28
Najważniejsze ogłoszenia 2006-12-11 14:28:52
Wójt Gminy 2006-12-11 10:35:55
Komisja Rewizyjna 2006-12-11 10:31:51
Komisja Społeczno – Oświatowa 2006-12-11 10:30:42
Komisja Strategii i Rozwoju 2006-12-11 10:29:15
Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości 2006-09-22 15:27:52
Dane teleadresowe 2005-11-18 15:00:55
Referat Finansowy 2005-09-07 12:32:44
Sołectwa 2005-08-29 11:53:29
Wójt Gminy 2005-07-06 11:07:21
Referat Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska 2005-04-07 12:24:13
Referat Organizacyjno - Administracyjny. 2005-03-14 11:52:25
Straż gminna 2005-03-10 09:46:14
Referat Nieruchomości 2005-01-05 13:29:45
Samodzielne stanowiska 2005-01-04 20:29:47
Radni Gminy Rewal 2005-01-04 13:39:22
Stawki i Opłaty Skarbowe 2003-08-05 10:58:29
Obwieszczenia 2003r. 2003-07-24 12:21:53
Stanowiska Urzędu Gminy 2003-07-01 11:37:28
Referat Transportu Kolejowego 2003-07-01 11:35:41
Pozostałe stanowiska 2003-07-01 11:00:19
Oświedczenia 2018r. (za cały rok 2017) 2018-01-30 14:53:44
2018r. 2018-01-13 16:09:42
Lista Rzeczoznawców Majątkowych prowadzona przez Wójta Gminy Rewal 2017-07-14 11:41:46
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 2017-03-08 09:40:47
Złożone wnioski 2017-02-14 09:57:02
Referat Budżetu i Finansów (BIF) 2016-02-11 08:25:23
Uchwała Nr 3/01 Zarządu Gminy Rewal z dnia 17 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia odpłatności za usługi cmentarne 2015-05-20 14:37:37
2012r. 2014-01-14 12:04:38
2011r. 2014-01-14 10:09:44
DEKLARACJA 2013-01-30 15:41:58
2013r. 2013-01-02 11:01:20
Uchwały 2012-11-30 14:39:03
Oświadczenia do wykroczeń 2012-09-12 14:31:59
Opłaty 2012-08-24 15:19:28
Sesje 2011-09-12 12:00:16
Sołectwo Pustkowo 2011-09-08 15:15:44
Pobierowo 2011-09-07 14:03:06
WNIOSKI DO POBRANIA 2011-06-13 15:34:06
Polityka jakości Urzędu Gminy Rewal 2011-05-25 08:54:00
WSPÓŁUZALEŻNIENIE 2010-12-23 09:45:54
Andryka Teofil - Zejścia plażowe, modernizacja ośrodków zdrowia 2010-09-30 16:51:38
Referat Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego (NIP) 2018-04-04 12:19:13
Oświadczenia 2017r. (za 2017r. - niepełny rok) 2017-04-07 09:49:38
2017r. 2017-01-12 13:33:03
DRZEWA I KRZEWY 2016-11-29 12:10:28
REJESTRY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2016-10-28 09:57:27
INFORMATOR NA 2016 R. 2015-12-30 15:11:35
2011r. 2014-01-14 12:07:24
2010r. 2014-01-14 10:14:18
Wniosek o doręczenie pism drogą elektroniczną 2012-05-21 12:23:05
Brzęczkowska Sylwia - Wodociągi Rewal Sp. z o.o. 2012-01-13 13:19:42
2012r. 2011-12-15 12:03:01
Sołectwo Trzęsacz 2011-09-08 15:15:56
Pustkowo 2011-09-07 14:03:15
Zarządzenia Wójta Gminy 2011-05-23 16:01:08
PLACÓWKI LECZNICTWA 2010-12-23 10:31:59
Referat Organizacyjno - Administracyjny (ORA) 2006-12-11 12:22:06
Strategia Gminy Rewal DO ROKU 2015 2006-02-15 16:03:07
2018r. 2018-01-08 09:47:51
Oświedczenia 2017r. (za cały rok 2016) 2017-06-26 14:43:05
REJESTRY DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 2016-10-28 08:59:35
2016r. 2016-01-07 08:54:00
2009r. 2014-01-14 10:23:00
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2014-01-02 14:16:48
Raport z audytu 2012-06-18 12:34:24
Pełnomocnictwo do spraw doręczeń 2012-05-21 12:21:38
Sołectwo Rewal 2011-09-08 15:16:30
Trzęsacz 2011-09-07 14:03:22
2011r. 2011-07-13 11:57:14
Hussakowski Mirosław - Planowanie przestrzenne i projekty techniczne inwestycji 2011-03-21 09:39:21
WAŻNE TELEFONY 2010-12-23 10:53:39
Referat Podatków , Opłat i Kontroli (POK) 2006-12-11 12:32:22
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY REWAL NA LATA 2005 - 2007 2006-02-15 16:03:43
2017r. 2017-01-12 13:20:59
Oświadczenia 2016r. (za 2016r. - niepełny rok) 2016-07-12 11:51:19
REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM 2016-04-07 10:00:41
Załącznik nr 2 (ZDO-1) 2015-12-21 12:20:48
PROJEKT "DROGI DLA NATURY" 2015-01-26 20:00:30
2015r. 2015-01-05 11:38:17
2009r. 2014-01-14 14:10:19
2008r. 2014-01-14 10:34:52
Sołectwo Śliwin 2011-09-08 15:16:40
Rewal 2011-09-07 14:03:27
Jasiński Ireneusz - Inwestycje komunalne 2011-03-21 09:41:43
SKŁAD ORAZ ZADANIA GKRPA 2010-10-11 12:11:57
2010r. 2010-02-16 13:42:56
Plan odnowy miejscowości 2008-01-15 12:43:43
Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska (IKO) 2006-12-11 12:54:45
Oświadczenia 2016r (za cały rok 2015) 2016-06-23 11:23:54
2016r. 2016-01-07 08:52:18
PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 2014-06-30 08:36:49
USŁUGA DODATKOWA 2014-06-20 10:24:51
REJESTR JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SPÓŁEK GMINY REWAL 2014-01-16 11:53:02
2007r. 2014-01-14 10:49:02
2014r. 2014-01-08 12:17:11
Sołectwo Niechorze 2011-09-08 15:16:48
Śliwin 2011-09-07 14:03:35
Kalinkiewicz Wiesław - Centrum Zarządzania Kryzysowego 2011-03-21 09:43:55
PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY 2010-10-11 12:23:19
2009r. 2010-03-05 14:41:42
Referat Spraw Obywatelskich (SO) 2010-01-12 21:51:39
Oświadczenia 2015r. (za 2015r. - niepełny rok) 2015-06-10 14:55:36
2015r. 2015-01-05 09:20:39
PSZOK W POBIEROWIE 2014-01-03 13:32:39
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2013-04-22 10:28:00
2013r. 2013-01-02 11:00:31
Referat Sportu, Turystyki i spraw Społecznych (STS) 2011-11-28 14:35:19
Sołectwo Pogorzelica 2011-09-08 15:16:55
Niechorze 2011-09-07 14:03:41
AZBEST 2011-06-13 15:30:19
Klos Magdalena - drogi, place 2011-03-21 09:56:36
LECZENIE ODWYKOWE 2010-10-11 12:54:06
2008r. 2010-03-05 14:46:58
Nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowe i nieruchomości, na których zlokalizowane są domki letniskowe 2016-01-14 08:10:14
Oświadczenia 2015r. (za 2014r. - pełny rok) 2015-05-19 14:31:28
Samodzielne stanowiska pracy 2014-01-24 09:57:57
2014r. 2014-01-07 14:49:38
UCHWAŁY RADY GMINY 2014-01-03 13:45:49
REJESTRY UCHWAŁ RADY GMINY 2013-04-22 10:32:30
2012r. 2012-02-10 12:57:20
Pogorzelica 2011-09-07 14:03:46
Korczyńska Ewa - Zarządzanie zasobem mieszkaniowym 2011-03-21 09:44:52
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niechorze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-03-08 09:16:49
2007r. 2010-03-05 14:57:10
Oświadczenia 2015r. (za 2014r. - niepełny rok) 2015-01-07 14:29:32
2006r. 2014-01-10 13:42:40
USTAWY 2013-04-26 08:55:26
REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY 2013-04-22 10:31:30
2013r. 2013-01-02 11:00:16
PIES NA PLAŻY 2011-07-01 08:04:39
Waloryzacja przyrodnicza Gminy Rewal - operat generalny 2011-06-13 15:50:37
Kozłowski Leszek - Straż Gminna 2011-03-21 09:46:02
2011r. 2011-01-26 08:25:43
ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 2015-02-26 12:31:32
Oświadczenia 2014r. (za 2013r. i 2014r.) 2014-04-18 12:27:19
2005r. 2014-01-10 13:42:33
WYKAZY OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH 2013-05-21 12:41:22
2012r. 2012-01-03 08:30:45
Fauna i Flora Gminy Rewal 2011-06-13 15:38:51
Kruszelnicka - Rogowska Małgorzata - Zdrowie i Oświata 2011-03-21 09:48:26
2010r. 2010-02-09 12:10:20
2004r. 2014-01-10 13:42:27
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2014-01-02 14:13:29
WYKAZ WYDANYCH LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ NA TERENIE GMINY REWAL 2013-12-13 11:20:27
Oświadczenia 2013r. (za 2012r.) 2013-06-04 12:25:24
2013r. 2013-01-03 10:44:48
Zwolnienia i ulgi - podstawy prawne 2012-04-11 14:44:23
2011r. 2011-07-19 12:45:49
Waloryzacja przyrodnicza - mapa 2011-06-13 16:14:28
Kubalica Ewa - Gminny Ośrodek Kultury 2011-03-21 09:49:27
Ankieta na potrzeby "Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015" 2010-09-24 15:09:09
2009r. 2009-06-30 09:24:05
WYKAZ LOKALI POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2015-04-21 14:28:41
2003r. 2014-01-10 13:42:20
MATERIAŁY DO POBRANIA (ulotki, plakaty, naklejki) 2013-07-03 12:57:40
Inkasenci podatków - podstawy prawne 2012-08-24 15:14:49
Oświadczenia 2012r. (za 2011r.) 2012-07-03 10:35:39
2012r. 2011-12-23 10:33:10
2010r. 2011-07-19 12:45:13
Kwiatkowska Mariola - Zieleń Gminy Rewal 2011-03-21 09:50:34
Ankieta na potrzeby "Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich" Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu 2011-02-04 14:25:13
2008r. 2008-03-18 14:23:31
POMOC PUBLICZNA 2015-05-20 13:53:47
2002r. 2014-01-10 13:42:12
Umieszczanie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej 2012-08-24 14:30:47
Oświadczenia 2011r. (za 2010r.) 2011-04-01 14:10:09
Myroniuk Karolina - Ochrona Środowiska 2011-03-21 09:51:40
2011r. 2011-01-17 11:33:16
2007r. 2007-02-05 14:08:26
Sprzatanie Bałtyku 2011-08-08 09:38:08
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rewal 2011-06-16 08:09:23
Owczarek Mariusz - Informatyzacja Urzędu Gminy 2011-03-21 09:52:15
Oświadczenia 2010r. (za 2009r. i 2010r.) 2010-08-09 14:14:13
2010r. 2009-12-29 13:34:53
2006r. 2006-02-03 15:27:38
Pławski Paweł - Oświetlenie ulic, placów i dróg 2011-03-21 09:53:41
Oświadczenia 2009r. (za 2008r.) 2009-05-19 08:41:49
2009r. 2009-01-09 07:52:06
2005r. 2005-03-25 14:07:33
Sobolak - Murzynowska Edyta - Inwestycje priorytetowe ubiegające się o dofinansowanie 2011-03-21 09:57:25
2008r. 2008-01-10 09:08:30
Oświadczenia 2008r. (za 2007r.) 2007-11-29 10:38:23
2004r. 2005-01-04 15:53:51
2007r. 2013-02-08 12:51:45
Tatarzyński Robert - drogi, place i parkingi 2012-01-13 13:20:39
Oświadczenia 2007r. (za 2006r.) 2007-03-20 11:20:24
2003r. 2003-07-01 10:33:49
2006r. 2013-02-08 12:50:38
Tylka Łukasz - Plaże 2012-01-13 13:21:30
Oświadczenia 2006r. (za 2005r.) 2006-06-07 13:14:25
2002r. 2003-07-01 10:33:41
Oświadczenia 2005r. (za 2004r.) 2005-06-13 10:49:33
Oświadczenia 2004r. (za 2003r.) 2003-08-11 08:31:46
Oświadczenia 2003r. (za 2002r.) 2003-08-11 08:31:24
Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016-06-21 10:29:07
Kontrola jednostek organizacyjnych 2016-06-21 10:25:16
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową 2016-06-21 10:22:55
Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej Gminy Rewal w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2015 2016-01-25 14:29:45
Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2015-10-23 08:59:52
Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków 2015-08-12 08:23:33
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Rewalu, dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2015-07-23 10:27:54
Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu 2015-06-18 12:41:28
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Gminy w Rewalu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek 2015-06-18 12:33:09
Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 2015-06-10 10:40:48
Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym w Gminie Rewal 2015-04-22 11:22:28
Kontrola archiwum zakładowego 2014-11-18 12:06:54
Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2014-09-17 08:23:33
Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie Realizacji zadań zleconych w ramach rozdziału 75011 i w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie - okres objęty kontrolą: 2013 rok. 2014-09-12 09:17:09
Kontrola dot. działań jednostki w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników 2014-05-20 10:23:51
Regionalna Izba Obrachunkowa - Kontrola problemowa gospodarki finansowej Gminy Rewal w zakresie zadłużenia i przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 września 2013r. oraz kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Rewal za okres od 1 stycznia 2009r. do 30 września 2013r. 2014-03-07 11:35:48
Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r. 2014-03-06 10:55:18
Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r. 2014-03-06 10:53:54
Kontrola Straży Gminnej w Rewalu 12-13 czerwca 2013r. - Wystąpienie pokontrolne 2014-03-06 10:47:40
Audyt nadzoru - ISO9001:2008 - 21.02.2012 2012-05-30 09:46:36
Kontrola archiwum zakładowego - 28 października 2011r. 2011-12-01 13:07:28
Kontrola sposobu realizacji zagadnień dotyczących organizacji, zabezpieczenia oraz działań gminnych elementów wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem - 20 października 2011r. 2011-12-05 13:05:55
Kontrola doraźnej gospodarki finansowej Gminy Rewal - 28-29 września 2011r. 2011-12-05 13:08:40
Kontrola Straży Gminnej w Rewalu - 20-22 września 2011r. 2011-12-01 13:14:27
Kontrola weryfikująca stan realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stosowania przepisu art. 231 i 237 § 1 Kpa oraz rejestracji wszystkich skarg i wniosków wpływających do organu wykonawczego Gminy - 27 lipca 2011r. 2011-12-05 13:20:57
Kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. - 13 maja 2011r. 2011-12-05 13:33:02
Kontrola Urzędu Gminy Rewal i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem finansowego wykorzystania dotacji otrzymanych w 2010r. na realizację zadań wynikających z Rządowych Programów - 29 sierpnia - 2 września 2011r. 2011-12-05 13:12:04
Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych, dot. gospodarki finansowej, sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NIK i inne jednostki kontrolne w l. 2003-2005, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji sniosków z kontroli NIK, dotyczących kosztów funkcjonowania administracji samorządowej - 25 maja 2007r. 2011-12-05 14:40:43
Kontrola dot. terminowości zwrotu przyznanych Gminie w 2006r. dotacji na zadania własne i zlecone oraz prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych Gminie w 2006r. na zadania własne i zlecone - 20 lutego - 6 marca 2007r. 2011-12-05 13:38:54
Opinia RIO o prawidłowości załącznonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego, o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Rewal w 2007r. - 18 stycznia 2007r. 2011-12-05 14:41:48
Kontrola realizacji kontraktu wojewódzkiego pn. Modernizacja i adaptacja budynku szkolnego na potrzeby gimnazjum w ZSS w Rewalu w zakresie prawidłowości stosowania zamówień publicznych - 6 grudnia 2006r. 2011-12-05 13:43:17
Kontrola dot. ustalania i egzekwowania przez Gminę Rewal opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2004-2006 (I półrocze) - 4-29 grudnia 2006r. 2011-12-05 14:24:32