ZARZĄDZENIE NR 135/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR   135/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia  27 listopada  2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,1000,1349,1932) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 650,1000,1089,1496), w związku z otrzymaniem w dniu 20 listopada 2018 r. aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży Repertorium A Numer 2299/2018  z dnia 14.11.2018 r. zawartej pomiędzy Panią N.M. N. działającą w imieniu i na rzecz spółki pod firmą : NG Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu a Panią  M.M. B.  dotyczącego sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Rewal 2 , Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje:

§ 1.

Postanawia się nie wykonywać przysługującego Gminie Rewal prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Rewal  2

  • Nr314/17  o powierzchni 1354 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW SZ1G/[…]

w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Numer 2299/2018 z dnia 14.11.2018 r. zawartej pomiędzy Panią N. M. N. działającą w imieniu i na rzecz spółki pod firmą : NG Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu a Panią  M.M.B.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                         Wójt Gminy

                                                                                                              Tomasz Konstanty Oświęcimski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 27-11-2018 14:12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biernacka 27-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 27-11-2018 14:12:49