UCHWAŁA NR II/6/18 RADY GMINY REWAL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/6/18
RADY GMINY REWAL
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994, 1000, 1349, 1432 ) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077, Dz .U z 2018 poz.62,1000,1366) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2018 r. wprowadza się zmiany budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102 602,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 132 655,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 053,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 6. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 56 492 282,13 zł , w tym:
1) dochody bieżące – 50 454 174,13 zł,
2) dochody majątkowe – 6 038 108,00 zł.
§ 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 44 682 615,95 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 42 800 953,95 zł,
2) wydatki majątkowe – 1 881 662,00 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                              Przewodnicząca Rady
                                           Wanda Szukała - Błachuta

Załączniki do pobrania

1 Uzasadnienie.pdf (PDF, 34KB) 2018-12-07 13:48:41 23 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 07-12-2018 13:48:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 07-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 07-12-2018 13:48:59