Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała  Nr II/7/18

Rady Gminy Rewal

z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 45,, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                  Przewodnicząca Rady

                                                                                  Wanda Szukała - Błachuta

Załączniki do pobrania

1 RN do Uchwały Nr II_7_18.pdf (PDF, 12KB) 2018-12-20 08:33:10 18 razy
2 UZASADNIENIE.pdf (PDF, 18KB) 2018-12-07 13:50:37 21 razy
3 załącznik do uchwały.pdf (PDF, 45KB) 2018-12-07 13:50:37 24 razy
4 Załącznik nr 1 do załącznika.pdf (PDF, 28KB) 2018-12-07 13:50:37 22 razy
5 Załącznik nr 2 do załącznika.pdf (PDF, 29KB) 2018-12-07 13:50:37 23 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 07-12-2018 13:50:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 07-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 20-12-2018 08:33:10