ZARZĄDZENIE NR 138/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR  138/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia  7 grudnia 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,1000,1349,1932) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 650,1000,1089,1496), w związku z otrzymaniem aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży Repertorium A Numer 4704/2018  z dnia 07.12.2018 r. zawartej pomiędzy Panią S. G. oraz Panem Z. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowy „POLO” Z. G.a Panią  M. S. i Panem A. P. S. prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą EURO-MAX S.C M.S., A. S. dotyczącego sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Pobierowo  , Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje:

§ 1.

Postanawia się nie wykonywać przysługującego Gminie Rewal prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Pobierowo

  • Nr 956  o powierzchni 283 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW SZ1G[..]
  • Nr 150/2 o powierzchni 276 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW SZ1G[..]

w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Numer 4704/2018  z dnia 07.12.2018r. zawartej pomiędzy Panią S. G. oraz Panem Z. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowy „POLO” Z. G.a Panią  M. S. i Panem A. P. S. prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą EURO-MAX S.C M.S., A. S.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                         Wójt Gminy

                                                                                                                Tomasz Konstanty Oświęcimski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 07-12-2018 15:24:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 07-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 07-12-2018 15:24:34