ZARZĄDZENIE NR 139/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR   139/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1932) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 650, 1000, 1089, 1496), w związku z otrzymaniem aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży Repertorium A Numer 6648/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy Panią K. I.P., a Panem R. K. K.  dotyczącego sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Trzęsacz , Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje:

§ 1.

Postanawia się nie wykonywać przysługującego Gminie Rewal prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Trzęsacz:

  • Nr 2/52 o powierzchni 735 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW SZ1G/[…]
  • Nr 2/53 o powierzchni 735 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW SZ1G/[…]
  • Udział 2/15 w części nieruchomości składającej się z działek 2/41 i 2/55  o powierzchni       2961 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW SZ1G/[…]

w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Numer 6648/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. zawarta pomiędzy Panią K. I. P., a Panem R. K. K.  

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                         Wójt Gminy

                                                                                                                Konstanty Tomasz Oświęcimski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 14-12-2018 11:38:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biernacka 14-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 14-12-2018 11:38:49