Zarządzenie Nr 141/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal

Zarządzenie nr  141/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 20.12.2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  – finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) , zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                   1 934,00 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                               298 386,20 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę                                            296 452,20 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę                                                            0 zł

        Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Beata Żoła

 

 

 

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gminy Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy  związanych ze zmianą kwot:

 

 1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 1 934,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie umowy 520/S4/2018 w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminy realizowanego ze środków budżetu z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok.
 1. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 298 386,20 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie umowy 520/S4/2018 w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminy realizowanego ze środków budżetu z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok.
 • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

 

 1. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem  296 452,20 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

 

 

 

 

 

Informacja uzupełniająca dotycząca zmian w pozycji zadań zleconych:

 • Załącznik Nr 3 – dochody zlecone – zmiany

Zwiększono  o kwotę                  6 554,90 zł

Zmniejszono o kwotę               58 000,00 zł

 • Załącznik Nr 4 – wydatki zlecone - zmiany

Zwiększono  o kwotę                  6 554,90 zł

Zmniejszono o kwotę               58 000,00 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 19-12-2018 11:42:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Żoła 19-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 02-01-2019 12:21:51