Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia   21 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych w 2019 r.

 

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 17  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal wprowadzonego zarządzeniem Nr 1/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 01 lutego 2016 r., zmienionego  zarządzeniem Nr 17/2017 z dnia 28 lutego 2017r., zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 86/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku, zarządzeniem Nr 9/2018 z dnia                  31 stycznia 2018r., Nr 10/2018 z dnia 2 lutego 2018r. oraz zarządzeniem 44/2018 z dnia 30 marca 2018 r., w związku z art. 163 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.:Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1076; Dz.U. z 2018 r., poz. 1629; Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Biorąc pod  uwagę prawo pracowników do corocznego, nieprzerwanego, pełnego urlopu wypoczynkowego, a z drugiej zaś strony konieczność zapewnienia normalnego toku pracy               w Urzędzie Gminy Rewal, w oparciu o wnioski pracowników, kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy przedłożą Sekretarzowi Gminy Rewal, w terminie do 4 stycznia 2019 r. propozycje do planu urlopów na okres I-XII 2019 r. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Propozycje do planu urlopów nie uwzględniają urlopu określonego w art. 1672 Kodeksu pracy, w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym, którego pracodawca obowiązany jest udzielić na żądanie pracownika w terminie przez niego podanym oraz art. 188 kodeksu pracy, w którym mowa o 2 dniach zwolnienia dla pracownika, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko            w wieku do 14 lat.
  3. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wniosek o podział urlopu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  4. Na wniosek pracownika termin wykorzystania urlopu wskazany w planie urlopów może zostać przesunięty. Wniosek o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  5. Urlopy wypoczynkowe należy planować tak, aby ich realizacja odbywała się sukcesywnie w całym roku kalendarzowym.
  6. Plan urlopu powinien uwzględniać również urlop zaległy.
  7. Zbiorczy plan urlopów wypoczynkowych zostanie opracowany i podany do wiadomości pracowników w terminie do 15.01.2019 r.

§ 2

Urlop niewykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy (urlop zaległy),  pracownik ma  obowiązek  wykorzystać do dnia                  30 września następnego roku kalendarzowego.

§ 3

Nadzór nad wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych sprawuje Pani Marta Zelwak-Kabala.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 142_2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-12-21 15:39:47 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 21-12-2018 15:05:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 21-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 29-12-2018 14:37:38