Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 87/2019 Wóta Gminy Rewal z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-08-19 14:34:07
Zarządzenie Nr 86/2019 Wóta Gminy Rewal z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-08-19 14:32:38
Zarządzenie Nr 85/2019 Wóta Gminy Rewal z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-08-19 14:30:50
Zarządzenie Nr 84/2019 Wóta Gminy Rewal z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-08-19 14:29:01
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci na terenie Gminy Rewal 2019-08-14 12:57:25
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuźa, w obrębie geodezyjnym Niechorze,w gminie Rewal 2019-08-14 12:33:34
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-08-14 12:30:31
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2019-08-01 13:21:52
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-07-31 20:41:06
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2019-07-30 14:01:48
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Rewalu 2019-07-25 14:50:19
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal 2019-07-01 14:11:28
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-06-30 21:47:12
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-06-28 14:52:59
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej 2019-06-28 14:47:30
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2019-06-28 14:35:52
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Budżetu i Finansów do prowadzenia spraw w tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2019-06-27 09:13:57
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2019-06-27 09:10:27
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2019-06-27 09:07:52
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-06-26 11:58:30
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-06-25 07:30:54
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-06-25 07:30:14
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2019-06-07 15:17:21
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2019-06-05 14:22:17
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Gminy w Rewalu 2019-06-05 14:20:37
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Rewal 2019-06-04 09:47:03
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-05-31 13:40:33
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rewal 2019-05-28 11:58:57
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2019-05-24 12:04:57
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2019-05-24 12:03:42
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2019-05-24 08:20:50
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/14 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Fala" w Pobierowie 2019-05-23 09:55:11
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-05-21 13:58:52
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-05-21 13:56:11
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2019-05-16 09:37:49
Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 16 kwietnia 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" 2019-05-07 19:07:08
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2019-04-30 10:41:40
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4/2018 Wójta Gminy Rewal z 19 stycznia 2018 r. 2019-04-26 15:07:23
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2019-04-25 13:52:37
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-04-17 15:21:03
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-04-16 12:06:36
ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Rewal 2019-04-11 11:16:58
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2019-04-01 14:30:27
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2019-04-01 14:28:43
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2019-04-01 13:43:49
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu 2019-04-01 13:29:06
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2019-04-01 07:30:26
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu. 2019-03-29 15:15:57
ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu 2019-03-29 15:13:07
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej, połozonych w Gminie Rewal 2019-03-28 11:47:31
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2019-03-25 15:17:32
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwa Pustkowo 2019-03-18 14:09:17
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwa Niechorze 2019-03-15 12:35:01
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-03-14 13:44:59
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-03-14 11:33:44
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Rewal 2019-03-05 12:26:40
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Lwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal 2019-03-04 15:05:53
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-03-01 09:43:14
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2019/2020 2019-02-25 10:31:13
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2019/2020 2019-02-25 10:29:52
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 4 lutego 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" 2019-02-19 13:05:34
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-19 10:14:00
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-19 10:13:04
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2019-02-19 10:11:44
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-02-18 10:24:43
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-02-18 10:24:06
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Rewal zdnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-02-18 10:10:39
ZARZĄDZENIE NR 20/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2018 z dnia 14 listopada 2018 w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal. 2019-02-15 08:06:11
ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal. 2019-02-15 08:04:28
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2019-02-12 14:38:21
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-06 13:17:13
ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal 2019-02-06 13:14:37
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-02-06 13:13:15
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-02-05 10:49:31
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Rewal 2019-02-01 07:53:24
ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal. 2019-01-31 19:23:16
ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal. 2019-01-31 19:19:19
ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz ustalenia terminu wyboru przedstawicieli pracowników 2019-01-28 20:10:05
ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-01-24 08:45:16
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.01.2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2019-01-24 08:42:51
ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.01.2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-01-24 08:40:54
ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Rewal, w Niechorzu i Pobierowie w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-18 10:50:32
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2019-01-14 11:06:50
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji składników świetlicy wiejskiej w Śliwnie i w Pustkowie 2019-01-10 14:22:42
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal 2019-01-10 14:20:50
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2019-01-10 13:31:59
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy Rewal 2019-01-09 18:37:18