Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2019r.

p>Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1 1/2019 09.01.2019 w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
2 2/2019 09.01.2019 w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Agata Smoczyk
3 3/2019 10.01.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal Karolina Myroniuk
4 4/2019 10.01.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji składników świetlicy wiejskiej w Śliwnie i w Pustkowie Karolina Myroniuk
5 5/2019 14.01.2019 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Karolina Myroniuk
6 6/2019 18.01.2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Rewal, w Niechorzu i Pobierowie w dniu 19 stycznia 2019 r. Karolina Myoniuk
7 7/2019 23.01.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
8 8/2019 23.01.2019 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Justyna Ryczko
9 9/2019 24.01.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
10 10/2019 28.01.2019 w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz ustalenia terminu wyboru przedstawicieli pracowników Karolina Myroniuk
11 11/2019 31.01.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal. Justyna Ryczko
12 12/2019 31.01.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
13 13/2019 31.01.2019 w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Rewal Agata Smoczyk
14 14/2019 31.01.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
15 15/2019 04.02.2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Agata Smoczyk
16 16/2019 04.02.2019 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Justyna Żebrowska
17 17/2019 05.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
18 18/2019 12.02.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Agata Smoczyk
19 19/2019 14.02.2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal Karolina Myroniuk
20 20/2019 14.02.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2018 z dnia 14 listopada 2018 w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
21 21/2019 14.02.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
22 22/2019 18.02.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
23 23/2019 18.02.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
24 24/2019 18.02.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Karolina Myroniuk
25 25/2019 18.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
26 26/2019 18.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
27 27/2019 19.02.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 4 lutego 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Agata Smoczyk
28 28/2019 22.02.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2019/2020 Joanna Błachuta
29 29/2019 22.02.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2019/2020 Joanna Błachuta
30 30/2019 28.02.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
31 31/2019 04.03.2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Lwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Kamila Pietrzak
32 32/2019 04.03.2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Rewal Karolina Myroniuk
33 33/2019 14.03.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Marta Sieniowska
34 34/2019 14.03.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Marta Sieniowska
35 35/2019 15.03.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwa Niechorze Karolina Myroniuk
36 36/2019 15.03.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwa Pustkowo Karolina Myroniuk
37 37/2019 18.03.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
38 38/2019 27.03.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej, połozonych w Gminie Rewal Marta Sieniowska
39 39/2019 29.03.2019 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
40 40/2019 29.03.2019 w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu. Justyna Ryczko
41 41/2019 29.03.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
42 42/2019 01.04.2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
43 43/2019 01.04.2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania Karolina Myroniuk
44 44/2019 01.04.2019 w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania Agata Smoczyk
45 45/2019 01.04.2019 w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania Agata Smoczyk
46 46/2019 11.04.2019 w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Rewal Tomasz Kapela
47 47/2019 16.04.2019 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
48 48/2019 17.04.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
49 49/2019 17.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal  Beata Żoła
50 50/2019 25.04.2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4/2018 Wójta Gminy Rewal z 19 stycznia 2018 r. Karolina Myroniuk
51 51/2019 30.04.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
52 52/2019 7.05.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 16 kwietnia 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Agata Smoczyk
53 53/2019 14.05.2019 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej Justyna Ryczko
54 54/2019 20.05.2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
55 55/2019 21.05.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Sylwia Kowalczyk
56 56/2019 23.05.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/14 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Fala" w Pobierowie Karolina Myroniuk
57 57/2019 23.05.2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Sylwia Kowalczyk
58 58/2019 24.05.2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Karolina Myroniuk
59 59/2019 24.05.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Karolina Myroniuk
60 60/2019 27.05.2019 w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rewal Joanna Błachuta
61 61/2019 31.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
62 62/2019 03.06.2019 w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Rewal Sylwia Kowalczyk
63 63/2019 05.06.2019 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
64 64/2019 05.06.2019 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
65 65/2019 07.06.2019  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Karolina Myroniuk
66 66/2019 19.06.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Sylwia Kowalczyk
67 67/2019 24.06.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
68 68/2019 26.06.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
69 69/2019 26.06.2019 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
70 70/2019 27.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Beata Żoła
71 71/2019 27.06.2019 w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Budżetu i Finansów do prowadzenia spraw w tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Karolina Myroniuk
72 72/2019 28.06.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Karolina Myroniuk
73 73/2019 28.06.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Karolina Myroniuk
74 74/2019 28.06.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
75 75/2019 28.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
76 76/2019 01.07.2019 w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal Karolina Myroniuk
77 77/2019 22.07.2019 w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Rewalu Karolina Myroniuk
78 78/2019 30.07.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Karolina Myroniuk
79 79/2019 31.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
80 80/2019 01.08.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Karolina Myroniuk
81 81/2019 14.08.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
82 82/2019 14.08.2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuźa, w obrębie geodezyjnym Niechorze,w gminie Rewal Kamila Pietrzak
83 83/2019 14.08.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci na terenie Gminy Rewal Justyna Żebrowska
84 84/2019 19.08.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
85 85/2019 19.08.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
86 86/2019 19.08.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
87 87/2019 19.08.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 02-01-2019 12:22:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 02-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 19-08-2019 14:37:34