2019r.

p>Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1 1/2019 09.01.2019 w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
2 2/2019 09.01.2019 w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Agata Smoczyk
3 3/2019 10.01.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal Karolina Myroniuk
4 4/2019 10.01.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji składników świetlicy wiejskiej w Śliwnie i w Pustkowie Karolina Myroniuk
5 5/2019 14.01.2019 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Karolina Myroniuk
6 6/2019 18.01.2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Rewal, w Niechorzu i Pobierowie w dniu 19 stycznia 2019 r. Karolina Myoniuk
7 7/2019 23.01.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
8 8/2019 23.01.2019 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Justyna Ryczko
9 9/2019 24.01.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
10 10/2019 28.01.2019 w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz ustalenia terminu wyboru przedstawicieli pracowników Karolina Myroniuk
11 11/2019 31.01.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal. Justyna Ryczko
12 12/2019 31.01.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
13 13/2019 31.01.2019 w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Rewal Agata Smoczyk
14 14/2019 31.01.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
15 15/2019 04.02.2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Agata Smoczyk
16 16/2019 04.02.2019 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Justyna Żebrowska
17 17/2019 05.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
18 18/2019 12.02.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Agata Smoczyk
19 19/2019 14.02.2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal Karolina Myroniuk
20 20/2019 14.02.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2018 z dnia 14 listopada 2018 w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 02-01-2019 12:22:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 02-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 15-02-2019 08:10:48