Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2019r.

p>Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1 1/2019 09.01.2019 w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
2 2/2019 09.01.2019 w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Agata Smoczyk
3 3/2019 10.01.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal Karolina Myroniuk
4 4/2019 10.01.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji składników świetlicy wiejskiej w Śliwnie i w Pustkowie Karolina Myroniuk
5 5/2019 14.01.2019 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Karolina Myroniuk
6 6/2019 18.01.2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Rewal, w Niechorzu i Pobierowie w dniu 19 stycznia 2019 r. Karolina Myoniuk
7 7/2019 23.01.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
8 8/2019 23.01.2019 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Justyna Ryczko
9 9/2019 24.01.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
10 10/2019 28.01.2019 w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz ustalenia terminu wyboru przedstawicieli pracowników Karolina Myroniuk
11 11/2019 31.01.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal. Justyna Ryczko
12 12/2019 31.01.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
13 13/2019 31.01.2019 w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Rewal Agata Smoczyk
14 14/2019 31.01.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
15 15/2019 04.02.2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Agata Smoczyk
16 16/2019 04.02.2019 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Justyna Żebrowska
17 17/2019 05.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
18 18/2019 12.02.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Agata Smoczyk
19 19/2019 14.02.2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal Karolina Myroniuk
20 20/2019 14.02.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2018 z dnia 14 listopada 2018 w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
21 21/2019 14.02.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
22 22/2019 18.02.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
23 23/2019 18.02.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
24 24/2019 18.02.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Karolina Myroniuk
25 25/2019 18.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
26 26/2019 18.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
27 27/2019 19.02.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 4 lutego 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Agata Smoczyk
28 28/2019 22.02.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2019/2020 Joanna Błachuta
29 29/2019 22.02.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2019/2020 Joanna Błachuta
30 30/2019 28.02.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
31 31/2019 04.03.2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Lwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Kamila Pietrzak
32 32/2019 04.03.2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Rewal Karolina Myroniuk
33 33/2019 14.03.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Marta Sieniowska
34 34/2019 14.03.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Marta Sieniowska
35 35/2019 15.03.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwa Niechorze Karolina Myroniuk
36 36/2019 15.03.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwa Pustkowo Karolina Myroniuk
37 37/2019 18.03.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
38 38/2019 27.03.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej, połozonych w Gminie Rewal Marta Sieniowska
39 39/2019 29.03.2019 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
40 40/2019 29.03.2019 w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu. Justyna Ryczko
41 41/2019 29.03.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
42 42/2019 01.04.2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
43 43/2019 01.04.2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania Karolina Myroniuk
44 44/2019 01.04.2019 w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania Agata Smoczyk
45 45/2019 01.04.2019 w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania Agata Smoczyk
46 46/2019 11.04.2019 w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Rewal Tomasz Kapela
47 47/2019 16.04.2019 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
48 48/2019 17.04.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
49 49/2019 17.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal  Beata Żoła
50 50/2019 25.04.2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4/2018 Wójta Gminy Rewal z 19 stycznia 2018 r. Karolina Myroniuk
51 51/2019 30.04.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
52 52/2019 7.05.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 16 kwietnia 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Agata Smoczyk
53 53/2019 14.05.2019 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej Justyna Ryczko
54 54/2019 20.05.2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
55 55/2019 21.05.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Sylwia Kowalczyk
56 56/2019 23.05.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/14 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Fala" w Pobierowie Karolina Myroniuk
57 57/2019 23.05.2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Sylwia Kowalczyk
58 58/2019 24.05.2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Karolina Myroniuk
59 59/2019 24.05.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Karolina Myroniuk
60 60/2019 27.05.2019 w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rewal Joanna Błachuta
61 61/2019 31.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
62 62/2019 03.06.2019 w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Rewal Sylwia Kowalczyk
63 63/2019 05.06.2019 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
64 64/2019 05.06.2019 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
65 65/2019 07.06.2019  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Karolina Myroniuk
66 66/2019 19.06.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Sylwia Kowalczyk
67 67/2019 24.06.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
68 68/2019 26.06.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
69 69/2019 26.06.2019 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
70 70/2019 27.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Beata Żoła
71 71/2019 27.06.2019 w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Budżetu i Finansów do prowadzenia spraw w tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Karolina Myroniuk
72 72/2019 28.06.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Karolina Myroniuk
73 73/2019 28.06.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Karolina Myroniuk
74 74/2019 28.06.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
75 75/2019 28.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
76 76/2019 01.07.2019 w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal Karolina Myroniuk
77 77/2019 22.07.2019 w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Rewalu Karolina Myroniuk
78 78/2019 30.07.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Karolina Myroniuk
79 79/2019 31.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
80 80/2019 01.08.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Karolina Myroniuk
81 81/2019 14.08.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
82 82/2019 14.08.2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuźa, w obrębie geodezyjnym Niechorze,w gminie Rewal Kamila Pietrzak
83 83/2019 14.08.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci na terenie Gminy Rewal Justyna Żebrowska
84 84/2019 19.08.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
85 85/2019 19.08.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
86 86/2019 19.08.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
87 87/2019 19.08.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
88 88/2019 23.08.2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. Beata Żoła
89 89/2019 26.08.2019 w sprawie zmiany Planu Rzeczowo-Finansowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu Justyna Ryczko
90 90/2019 26.08.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
91 91/2019 30.08.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia "Statutu Gminy Rewal" Karolina Myroniuk
92 92/2019 30.08.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rewalu Joanna Błachuta
93 93/2019 30.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
94 94/2019 03.09.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Agata Smoczyk
95 95/2019 05.09.2019 uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
96 96/2019 06.09.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji Wioletta Brzezińska
97 97/2019 06.09.2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 76/2019 w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal Karolina Myroniuk
98 98/2019 09.09.2019 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Anna Modrzejewska
99 99/2019 13.09.2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku w Gminie Rewal Agata Smoczyk
100 100/2019 16.09.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczące podjęcia uchwały w sprawie "Statutu Gminy Rewal". Wioletta Brzezińska
101 101/2019 19.09.2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Rewalu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolietj Polskiej na terenie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
102 102/2019 24.09.2019 zmieniające Regulamin Wyboru Przedstawiciela Pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
103 103/2019 24.09.2019 w sprawie wyboru przedstawiciela załogi pracowniczej reprezentującego przed pracodawcą pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
104 104/2019 24.09.2019 uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania z wpłatami za parkowanie w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych oraz na parkingach niestrzeżonych nie będących drogami publicznymi w Gminie Rewal Wioletta Brzezińska
105 105/2019 26.09.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r Wioletta Brzezińska
106 106/2019 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
107 107/2019 02.10.2019 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej Justyna Ryczko
108 108/2019 04.10.2019 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
109 109/2019 04.10.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 13 września 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Agata Smoczyk
110 110/2019 08.10.2019 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych Wioletta Brzezińska
111 111/2019 08.10.2019 uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
112 112/2019 08.10.2019 uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Wioletta Brzezińska
113 113/2019 10.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
114 114/2019 14.10.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
115 115/2019 14.10.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
116 116/2019 14.10.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
117 117/2019 22.10.2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
118 118/2019 29.10.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami jednoosobowymi Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
119 119/2019 29.10.2019 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 w Gminie Rewal Agata Smoczyk
120 120/2019 31.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
121 121/2019 05.11.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 29 października 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok” Agata Smoczyk
122 122/2019 15.11.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
123 123/2019 18.11.2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Beata Żoła
124 124/2019 18.11.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Beata Żoła
125 125/2019 18.11.2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej Beata Żoła
126 126/2019 19.11.2019 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Wiesław Kalinkiewicz
127 127/2019 20.11.2019 w sprawie obsługi konta i profilu zaufanego Urzędu Gminy w Rewalu na platformie ePUAP Wioletta Brzezińska
128 128/2019 20.11.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej Wioletta Brzezińska
129 129/2019 20.11.2019 w sprawie wytycznych do zakładowych planów kont niezbędnych do sporządzenia informacji dodatkowej Beata Żoła
130 130/2019 25.11.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Agnieszka Borowiecka-Sorbian
131 131/2019 29.11.2019 w sprawie mian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
132 132/2019 04.12.2019 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Rewal Justyna Ryczko
133 133/2019 04.12.2019 w sprawie przekazania Sołectwom położonym na terenie gminy Rewal składników mienia do korzystania Justyna Ryczko
134 134/2019 04.12.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Rewal Justyna Ryczko
135 135/2019 04.12.2019 w sprawie ustalenia opłaty za wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej Justyna Ryczko
136 136/2019 06.12.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian
137 137/2019 06.12.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian
138 138/2019 20.12.2019 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal Beata Żoła
139 139/2019 20.12.2019 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
140 140/2019 23.12.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
141 141/2019 23.12.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
142 142/2019 23.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
143 143/2019 23.12.2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 02-01-2019 12:22:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 02-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 23-12-2019 17:51:38