Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 143/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal

Zarządzenie nr  143/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 21.12.2018 roku

w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości  Gminy Rewal

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

( DZ.U. z 2018 r poz.395 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu nr 57/2017 Wójta Gminy Rewal z 30.06.2017r w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal w załączniku nr 3.

„Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dla budżetu Gminy”

§ 2 Zasady funkcjonowania kont:

  1. Konto 130 – Rachunek bieżący jednostki

Dodaje się zdanie - konto służy do ewidencji dochodów dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego – GPPiRPAiPN.

  1. Konto 131 – Rachunek bieżący pomocniczy jednostki

Dodaje się zapis – nie dokonuje się księgowań.

§ 2.W Zarządzeniu nr 57/2017 Wójta Gminy Rewal z 30.06.2017r w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal w załączniku nr 5.

„ Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów księgowych”

§ 14 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

  1. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Pod pojęciem środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, do środków trwałych umarzanych stopniowo zalicza się środki trwałe o wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu, czyli o wartości początkowej od 10 000,00 zł.

  1. Pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu to wartość początkowa tych środków, powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rekonstrukcję lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

  1. Pkt 16 otrzymuje brzmienie”

Stopniowo umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 10 000,00 zł. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej tej kwoty są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 02-01-2019 12:28:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Żoła 02-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 08-01-2019 20:44:53