Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2019 r.

Nr spr. Nr decyzji
i data jej wydania        
Rodzaj inwestycji   Nazwa i adres
wnioskodawcy
Data
wpływu  wniosku
Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew. + obręb geodezyjny)
Streszczenie ustaleń  decyzji      Wygaśnięcie, stwierdzenie
nieważności lub zmiana decyzji
Uwagi
43.2018

1/2019

7.01.2019

Budowa zespołu budynków mieszkalnych i letniskowych turystycznych osoba fizyczna 28.09.2018  Rewal
dz. 5/5,5/6, 5/7
Pow. zab. Do 18,2%, pow. biologicznie czynna 20%, szerokość elewacji frontowej 18,45 m, wysokość zabudowy do II kondygnacji, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 3,50 m, wysokość do kalenicy do 9,00 m n.p.t., dach dwuspadowy    
41.2018 Odmowa
4.01.2019 
Budowa myjni bezdotykowej osoba fizyczna 25.09.2018 Rewal
ul. Słonecznikowa 9
dz.202/3
    Wyliczone
 parametry różnią się od żądania strony
52.2018

Odmowa 

4.03.2019

Budowa budynku 
pensjonatowego z przyłączami oraz budowa obiektu wędzarni
osoba fizyczna 5.12.2018 Rewal
ul. Turystyczna
dz. 5/2
    w obszarze badanym cechy istniejącej zabudowy nie wskazują na możliwość ustalenia parametrów zabudowy na dz. 5/2 dla wielkości pow. zab. 24%, szerokości elewacji frontowej 22 m, górnej krawędzi elewacji frontowej 9,50 m, dachów płaskich o wysokości kalenicy 9,50 m i ilości kondygnacji 3.
48.2018 3/2019
7.03.2019
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu na mieszkalny osoba fizyczna 8.10.2018 Rewal
ul. Saperska 5
dz. 340/1
Pow. zab. do 36,77%, szerokość elewacji frontowej do 17,82, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 6,50 m n.p.t., dach dwuspadowy lub wielospadowy,kąta nachylenia połaci dachowych, wysokość kalenicy głównej dla dwóch kondygnacji  do 9,00 m n.p.t., wysokość kalenicy głównej dla trzech kondygnacji do 12,00 m n.p.t., lukarny z kalenicą prostopadłą do głównych, wysokość kalenic lukarn co najmniej 1,50 poniżej kalenicy budynku głównego.    
42.2018

Odmowa

20.03.2019

Budowa wiaty drewnianej i wiaty stalowej tymczasowej osoba fizyczna 25.09.2018 Rewal
ul.Szczecińska 7
dz. 520/4
    Ustalenie lokalizacji zabudowy 
na granicy dz. 202/4 z dz. 19 nie jest zgodne z przepisami odrębnymi
47.2018

7/2019

5.04.2019

Budowa pensjonatu z basenem o profilu rekreacyjno-terapeutycznym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 8.10.2018 Rewal
ul. Kamieńska 
dz. 17/3
Pow. zab. Do 26,03%,  a z basenem kąpielowym do 31,03%, szerokość elewacji frontowej do ok. 24,00 m od strony dz. 2/7, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok 6,50 m n.p.t.. Przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe symetryczne, możliwe dachy tyku płaskiego, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 12,00 m n.p.t., maksymalnie trzy kondygnacje, możliwe dominanty architektoniczne na powierzchni do 30% powierzchni zabudowy, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., basen kąpielowy o powierzchni lustra  wody co najmniej 50 m2    
49.2018

8/2019

10.04.2019

Budowa budynku rekreacyjno-usługowego  typu aparthotel z lokalami do wynajęcia wraz z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową osoba fizyczna 25.10.2018 Trzęsacz
ul. Krańcowa
dz. 114, 117, 4/29

pow. zab. Do 18,6%, a z basenem kąpielowym do 23,6%, szerokość elewacji frontowej budynków do 25,1 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej  do 12,00 m n.p.t., wysokość najwyższej części dachu płaskiego do 9,50 m n.p.t., możliwe attyki o wysokości do 0,50 m, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2,

   
55.2018

9/2019

16.04.2019

Budowa zespołu budynków usług turystycznych z punktem sezonowej gastronomii oraz infrastrukturą techniczną osoba prawna 19.12.2018

Pogorzelica

dz. 247/1

Pow. zab. Do 46,61%, szerokość elewacji frontowej do ok. 18,12 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość do kalenicy głównej do 12,00 m n.pt., maksymalnie trzy kondygnacje możliwe podpiwniczenie budynków, wysokość 0,00 budynków lub istniejąca, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
34.2018 56/2018
8.11.2018 - uchylona
10/2019
17.04.2019
Budowa domków letniskowych osoba fizyczna 17.07.2018

Trzęsacz

dz. 128/8

Pow. zab. Do 17% z basenem 
kąpielowym 22%, basen o powierzchni lustra wody min. 50 m 2, szerokość elewacji frontowej do 7,0 m, maksymalna wysokość głównej kalenicy 6,0 m maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 3,5 m, dach dwuspadowy,kąt nachylenia do 45 stopni.
   
14.2018

16/2019

7.05.2019

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z parkingami, drogami dojazdowymi,pylonem reklamowym oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 6.03.2018

Rewal

dz.204/2

Pow. zab. Do 21,84%, szerokość
 elewacji frontowej budynków  do ok. 21,71 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do ok. 570 m 2
   
38.2017

Odmowa

7.06.2019

Budowa domku letniskowego rekreacji indywidualnej osoba fizyczna 10.07.2017

Rewal 2

 dz. 455/53

    brak spełnienia warunku wynikającego z art. 61 ust 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
44.2018

29/2019

27.08.2019

Budowa boksu rybackiego osoba fizyczna 2.10.2018 Rewal
ul. Saperska
dz. 585/5
Pow. zab. do 12,63%; szerokość elewacji frontowej do 17,82 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 6,50 m np..t. przy okapie dachu, lecz nie wyżej niż istniejąca wysokość górnej krawędzi elewacji północnej na dz. 585/5, dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachowych od 30 do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej dla dwóch kondygnacji do 8,00 m n.p.t. lecz nie wyżej niż wysokość korony klifu od strony południowej w bezpośrednim otoczeniu inwestycji, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje   nadziemne),możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t    
54.2018

33/2019

18.09.2019

Budowa domków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 13.12.2018

Niechorze

dz. 801/9

Linia nieprzekraczalna 7,00 m, pow. zab. do 17,05%; szerokość elewacji frontowej do 17,80 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia polaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t. , zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje
), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna.
   
1 19/2019
22.05.2019
Zabudowa tarasu  w domku turystycznym osoba fizyczna 3.01.2019

Pogorzelica
ul.Lesna 8
dz. 280/2

Pow. zab.  do 20,54%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 5,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - do ok. 3,50 m n.p.t.przy okapie, dach dwuspadowy lub wielospadowy symetryczny, kąta nachylenia połaci do 45 stopni,wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., dwie kondygnacje, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków istniejąca.    
2

2/2019

18.02.2019

Zmiana sposobu użytkowania budynku na cele mieszkalne jednorodzinne. osoba fizyczna 4.01.2019

dz. 92/11

Pustkowo

ul. akacjowa 17

Pow. zab.  do 21,93%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 22,50 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - do ok. 3,50 m n.p.t.przy okapie, dach dwuspadowy lub wielospadowy symetryczny, kąta nachylenia połaci do 45 stopni,wysokość do kalenicy do 13,oo m n.p.t., dwie kondygnacje,funkcja mieszkalna o powierzchni do 198 m2, możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, gospodarcza.    
3 30/2019
30.08.2019
Nadbudowa boksu rybackiego na cele rybackie osoba fizyczna 7.01.2019

Rewal

dz. 585/5

linia zabudowy nieprzekraczalna nierównoległa bez zmian 10,00 m od strony ul. Saperskiej, Pow. zab. do 12,63%; szerokość elewacji frontowej do 17,82 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od strony wschodniej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, lecz nie wyżej niż istniejąca wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej najbliżej zlokalizowanych boksów rybackich na dz. 585/5, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, bez lukarn,pokrycie z dachówki ceramicznej lub podobnej, kąt nachylenia połaci dachowych od 30 do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej dla dwóch kondygnacji do 8,00 m n.p.t., lecz nie wyżej niż wysokość kalenicy najbliżej zlokalizowanych boksów rybackich, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.    
4 20/2019
22.05.2019
budowa budynku usługowo-handlowego osoba fizyczna 10.01.2019 Rewal
ul. Mickiewicza 8
dz. 54
Pow. zab. Do 30,70%; szerokość elewacji frontowej do 17,82 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 17,19 m n.p.t. przy okapie dachu, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok 6,50 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p., funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do 800 m 2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna.    
5

35/2019

1.10.2019

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiórkami istniejących elementów oraz przebudową i rozbudową istniejącego tarasu osoba fizyczna 14.01.2019   Linia nieprzekraczalna 4,50 m, pow. zab. do 22,36%; szerokość elewacji frontowej do 27,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu,  dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy płaskie lub krzywoliniowe, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,20 m n.p.t. , zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej do 268,65 m2, rozbudowa jednokondygnacyjna.    
6

22/2019

28.05.2019

Budowa, przebudowa budynków turystycznych wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.  osoba fizyczna 14.01.2019   Linia zabudowy 8,00 m; Pow. zab. do 22,17%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 21,93 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, geometria dachu- dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, kąt nachylenia połaci  dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 3 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, , wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do 400 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej do 182 m2.    
7

23/2019

6.06.2019

Budowa domku letniskowego osoba fizyczna 17.01.2019   Pow. zab. do 13,71%, szerokość 
elewacji frontowej budynków  do ok. 6,60 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,25 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna.
   
8

Odmowa

21.08.2019

Budowa kościoła parafia 21.01.2019

Rewal

dz. 203/9, 203/10

    Dnia 8.02.2019 r. Dyrektor UM w Szczecinie postanowieniem znak: GPG-I.60472.6.2.19.EW(5) odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. W dniu 3.06.2019 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej postanowieniem znak DGM.WIGN.5.431.10.2019.GG utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora UM w Szczecinie.
9 Odmowa 
6.05.2019
Pensjonat - zespół zabudowy pensjonatowej osoba fizyczna 24.01.2019 Trzęsacz
dz. 3/11,3/13
    W przedmiotowej
 sprawie jeden warunek nie jest spełniony. Teren dz. 3/11 i 3/13 wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
10

21/2019

24.05.2019

Zespół zabudowy usług turystycznych osoba fizyczna 31.01.2019   Pow. zab. do 17,80%, a z basenem kąpielowym do 22,80%, szerokość 
elewacji frontowej budynków  do ok. 15,28 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja po9dziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 160 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna,letniskowa, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2
   
11

14/2019

6.05.2019

Nadbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na funkcję usługową zakwaterowania turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. osoba fizyczna 12.02.2019

dz. 11/11

Pustkowo

ul, Nadmorska 

Pow. zab. Do 45,59%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 10,92 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m np..t. prrzy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa rozbiórka istniejącej zabudowy    
12

18/2019

16.05.2019

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 13.02.2019

dz. 441/1 Rewal 2

ul. Kormoranów

Linia nieprzekraczalna 6,00 m, Pow. zab. do 11,94%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 8,25 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,81 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
13

11/2019

23.04.2019

Budowa wiaty parterowej przeszklonej osoba fizyczna 26.02.2019

Pogorzelica

dz. 227

linia nieprzekraczalna 5,00,nie dotyczy parterowych wiat, pow. zabudowy do 47,85%,szerokość elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu,dla wiat do 3,50 przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe symetryczne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., dla wiat wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających,     
14

13/2019

24.04.2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 5.03.2019

Pustkowo

ul. Nadmorska 4

dz. 47/2

Pow. zab. Do 19,97%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 13,50 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 182 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa rozbiórka istniejącej zabudowy    
15

17/2019

8.05.2019

Zespół zabudowy czterech budynków o funkcji mieszanej obsługi ruchu turystycznego i mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba prawna 8.03.2019 Rewal
ul. Szczecińska 
dz. 719
linia zabudowy nieprzekraczalna 5,00 m, Pow.zab. bez zmian do 28,0167%, szerokość elewacji frontowej budynków bez zmian  do ok. 16,80 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 9,00 m np..t.dachy bez zmian typu płaskiego,kąt nachylenia połaci dachowych bez zmian, wysokość najwyższej części dachu bez zmian do 12,00 m n.p.t.., zabudowa w trakcie realizacji o wysokości trzech kondygnacji, możliwe dominanty w postaci czwartej kondygnacji bez zmian, możliwy zespół zabudowy, podpiwniczenia bez zmian, wysokość 0,00 budynków bez zmian,  możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna,letniskowa, w każdym z czterech budynków możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 234,82 m2    
16

15/2019

7.05.2019

Zmiana sposobu użytkowania budynku sklepu na cele gastronomiczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 12.03.2019

Rewal

dz. 560/1

Pow.  zab. bez zmian do 57,60%, szerokość elewacji frontowej budynków  bez zmian do ok. 9,50 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 4,00 m np..t. przy okapie dachu, dachy bez zmian dachy typu płaskiego,  zabudowa bez zmian jednokondygnacyjna, wysokość 0,00 budynków bez zmian do 0,30 m n.p.t.,możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
17

23/2019

10.06.2019

Budowa budynków zakwaterowania turystycznego osoba fizyczna 23.03.2019

Pogorzelica

dz. 51/24, cz. dz. 267

Pow. zab. do 11,66%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 6,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
18

22/2019

5.06.2019 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 23.03.2019

Rewal

dz. 228/2

Pow. zab. do 11,52%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 6,96 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 182 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
19

24/2019

18.06.2019

Budowa zespołu rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 1.04.2019 Rewal dz. 637, 638, 136/6, 1367, 707 Pow. zab. do 31,62%, linia nieprzekraczalna nierównoległa od 5,50 do 10,00 m od strony ul. Warszawskiej, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 31,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dla dachu typu płaskiego do 9,50 m n.p.t przy okapie dachu,  dachy dwuspadowe lub wielospadowe lub typu płaskiego, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 12,00 m np.pt., dla dachów typu płaskiego do 9,80 m np.t. przy okapie dachu, lukarny z kalenicą dowolną, wysokość kalenic lukarn co najmniej 1,50 m poniżej kalenicy budynku głównego, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja turystyczna, letniskowa, wypoczynkowa, rekreacyjna    
20

25/2019

19.07.2019

Budowa wiaty z przeznaczeniem na zadaszone dojścia do budynku oraz zadaszone miejsca konsumpcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 6.05.2019 Rewal
ul. Nowy Świat 1 
dz. 235
linia zabudowy 3,00 m, dla parterowych wiat 1,50 m, pow. zab. do 32,16%, szerokość  elewacji frontowej do ok. 20,72 m, górna krawędź elewacji frontowej do ok. 9,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dla wiaty do 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni,wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p., dla wiaty wysokość kalenicy do 4,00 m n.p.t.    
21

27/2019

14.08.2019

Rozbudowa, nadbudowa budynków mieszkalnego i gospodarczego ze zmianą funkcji na cele mieszkalno -gospodarcze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 8.05.2019

Rewal

ul. Rybacka 3

dz.333

linia zabudowy 4,50 m; pow. zab. do 37,81 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 16,17 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 9,00 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 14,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 4 kondygnacje) możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa rozbiórka części zabudowy    
22

26/2019

1.08.2019

Budowa zespołu zabudowy pensjonatowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 14.05.2019

Trzęsacz

dz.3/11

linia zabudowy 10,95 m; pow. zab. do 16,95%, szerokość elewacji frontowej do ok. 15,12 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 2 kondygnacje) możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja pensjonatowa, turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
23

36/2019

16.10.2019

Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym  osoba fizyczna 14.05.2019

Śliwin 

dz. 3, 4, 5

Linia zabudowy nieprzekraczalna 11,4 7 m, pow. zab. do 11,86%, szerokość elewacji frontowej budynków od 12,00 do 32,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - 3,67 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,20 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne), zespół zabudowy obejmujący: budynek mieszkalny z uzupełniającą usługą agroturystyczną, budynek gospodarczy i warsztat (na sprzęt, samochody i maszyny),budynek stodoły i hangar na sprzęt i płody rolne, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków  do 0,50 m n.p.t., funkcja mieszkalna jednorodzinna ograniczona do powierzchni użytkowej 232,67 m2.    
24

28/2019

14.08.2019

Budowa budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 31.05.2019

Rewal 2

dz. 442/2

linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m, pow. zab. do 15,60%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 9,02 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,55 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie dachówką ceramiczną lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 2 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna.    
25

bez rozpatrzenia

5.02.2020

  osoba fizyczna 3.06.2019

Pustkowo

dz. 133/8, 133/11, 133/15

     
26

Odmowa

1.10.2019

Budowa 2 domów letniskowych osoba fizyczna 10.06.2019

Rewal 2 

dz. 455/53,455/80

    W przedmiotowej 
sprawie nie są spełnione dwa warunki wynikające z art.. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 1. w obszarze analizowanym brak jest co najmniej jednej działki dostępnej z tej samej drogi publicznej, zabudowanej w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy; 2. teren dz. 455/53 i 455/80 nie posiada dostępu do drogi publicznej.
27

31/2019

3.09.2019

Zmiana sposobu użytkowania budynku letniskowego na mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. osoba fizyczna 25.06.2019

Rewal 1

dz. 748

linia zabudowy bez zmian 34,0 m, pow. zab. bez zmian do 8,11%, szerokość elewacji frontowej budynków bez zmian do ok. 25,21 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 3,50 m n.p.t.przy okapie dachu, dachy bez zmian dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje)możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 182 m 2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna.    
28

32/2019

9.09.2019

Budowa oranżerii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  sp. jawna 27.06.2019

Rewal

ul. Klifowa 14

dz. 360

linia zabudowy bez zmian 4,0 m, pow. zab. budynki do 36,97% powierzchni działki, oranżeria o pow. do ok. 200 m 2, szerokość elewacji frontowej budynków bez zmian do ok. 62,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t.przy okapie dachu, dla dachów typu płaskiego do 9,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dla oranżerii do 4,00 m n.p.t przy okapie dachu,  dachy dwuspadowe lub wielospadowe lub typu płaskiego, dla oranżerii dachy jednospadowe, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie cztery kondygnacje), oranżeria jednokondygnacyjna, możliwy zespół zabudowy, możliwe kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa  .

 

   
29

34/2019

18.09.2019

Rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego na cele gastronomiczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 5.07.2019

Pogorzelica

ul. Plażowa 11

dz. 212, 244/6

Linia nieprzekraczalna 4,00 m, pow. zab. do 42,59%; szerokość elewacji frontowej do 16,37 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t. , zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających.

   
30 40/2019
25.10.2019
Rozbudowa i przebudowa budynku stajni na pensjonat z częścią usług medycznych i gastronomią oraz wydzieloną częścią mieszkalną właściciela wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną osoba prawna 29.07.2019

Trzęsacz

dz. 152

linia zabudowy nieprzekraczalna 
bez zmian 1,68 m od strony ul. Pałacowej, pow. zab. do 21,48%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 42,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 5,00 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja pensjonatowa,  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do 140 m2 powierzchni użytkowej
   
31 41/2019
25.10.2019
Budowa,rozbudowa i przebudowa budynków zabudowy usługowej, usługi turystyczne rekreacyjno-letniskowe wraz z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba prawna 14.08.2019

Pogorzelica 

dz. 10/2, 10/5

linia zabudowy nieprzekraczalna 5,00 m, pow. zab. do 18,64%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 24,39 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do 200 m2 powierzchni użytkowej dla każdej działki.    
32     osoba fizyczna 19.08.2019

Rewal 1

221/1

    wniosek wycofany 2.09.2019 r.
33

38/2019

22.10.2019

Budowa domków letniskowych oraz basenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 23.08.2019

Rewal

ul. Kwiatowa 12

dz. 212/5

linia zabudowy nieprzekraczalna 
9,50 m, pow. zab. do 20,41%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 12,48 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna. 
   
34

39/2019

22.10.2019

Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 27.08.2019

Pogorzelica

ul. Wojska Polskiego 26B

dz. 239

linia zabudowy nieprzekraczalna 
3,00 m, pow. zab. do 47,69%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 15,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna,funkcja mieszkalna ograniczona do 140 m2 powierzchni użytkowej, możliwa funkcja handlowa, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających.
   
35

42/2019

28.10.2019

Budowa budynku mieszkalno-usługowego oraz domków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 29.08.2019

Pustkowo

ul. Letnia 4

dz. 98/3, 98/10

linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m, pow. zab. do 21,16%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 12,84 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t.,  a dla dachów płaskich do 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., a dla dachów typu płaskiego do 6,50 m n.p.t.,  zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do o,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 140 m2.    
36

44/2019

25.11.2019

Budowa budynku mieszkalnego oraz domków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 2.09.2018

Trzęsacz

ul. Pogodna 34

dz. 4/16

linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m, pow. zab. do 17,94%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 8,19 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t.,   dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do o,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 170,42 m2.    
37

43/2019

30.10.2019

Budowa domków rekreacji indywidualnej oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 4.09.2019

Rewal

ul. Akacjowa

dz. 433/2, 433/3

linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m, pow. zab. do 21,16%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 12,84 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t.,  a dla dachów płaskich do 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., a dla dachów typu płaskiego do 6,50 m n.p.t.,  zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do o,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 140 m2.    
38

37/2019

21.10.2019

Dobudowa klatki schodowej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 5.09.2019 Pustkowo ul.Spacerowa 1B dz nr 89/11 linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m, pow. zab. do 30,46%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 12,84 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do o,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna bez zmian ograniczona do powierzchni użytkowej 105,8 m2.    
39     osoba fizyczna 9.09.2019 Rewal ul.Słowackiego 3 dz nr 677     wniosek wycofany 16.09.2019
40     osoba fizyczna 11.09.2019 Rewal ul.Słonecznikowa 9 dz nr 202/3      
41

1/2020

16.01.2019

Zmiana sposobu użytkowania budynków na zespół budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą osoba fizyczna 26.09.2019

Trzęsacz

dz. 303

linia zabudowy 3,00 m; pow. zab. do 11,51 %, możliwa zabudowa w postaci dwóch wiat z przeznaczeniem na patio i saunę o łącznej powierzchni 70 m 2, szerokość elewacji frontowej do ok. 7,47 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 7,00 m n.p.t., zabudowa z możliwym poddaszem, możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwy basen kąpielowy, sauna i jacuzzi    
42

47/2019

30.12.2019

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 30.09.2019

Rewal

ul. Kasztanowa

dz. 89/3

linia zabudowy 42,00 m; pow. zab. do 11,52 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 9,42 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 2 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 167,0 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
43

52/2019

30.12.2019

Budowa zespołu domków rekreacji indywidualnej oraz budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 1.10.2019

Rewal

dz. 732/7

linia zabudowy 4,00 m; pow. zab. do 8,92 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 11,75 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 2 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 160,0 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
44

45/2019

27.12.2019

  Gmina Rewal 11.10.2019

Śliwin

dz. 69/1

linia zabudowy nieprzekraczalna 5,50 m, pow. zab. 19,83% powierzchni działki, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 19,83 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t.przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwy inny typ dachu, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 9,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 255,0 m2.    
45

2/2020

3.02.2020

Budowa budynku usług turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 22.10.2019

Rewal

ul. Kamieńska

dz. 2/5

linia zabudowy 8,00 m; pow. zab. do 26,03%, szerokość elewacji frontowej do ok. 17,13 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego z wysokością najwyższej części dachu do 9,50 m , pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym, możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
46

46/2019

30.12.2019

Zespół zabudowy czterech budynków o funkcji mieszanej obsługi ruchu turystycznego i mieszkalnej - zmiana sposobu użytkowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba prawna 22.10.2019

Rewal

ul. Szczecińska

dz. 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 468/2, 468/3

Linia zabudowy 5,00 m, pow. zab. do 28,016%, szerokość elewacji frontowej bez zmian do ok. 16,8 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 9,00 m n.p.t. przy okapie dachu, geometria dachu - bez zmian dachy typu płaskiego, pokrycie dostosowane do rodzaju dachu, kąt nachylenia połaci dachowych bez zmian, wysokość najwyższej części dachu bez zmian do 12,00 m n.p.t., zabudowa o wysokości trzech kondygnacji, możliwe dominanty w postaci czwartej kondygnacji bez zmian, możliwy zespół zabudowy, podpiwniczenie budynku bez zmian, wysokość 0,00 budynków bez zmian, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna,letniskowa, w każdym z czterech budynków możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej do 234,82 m2.    
47

53/2019

30.12.2019

Budowa budynku gastronomicznego z usługami turystycznymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba prawna 22.10.2019

Pogorzelica

dz. 9

linia zabudowy 5,00 m; pow. zab. do 
18,64 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 24,39 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 3 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna
   
48

48/2019

30.12.2019

Budowa myjni oraz domków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 29.10.2019

Rewal

ul. Długa

dz. 14/44

linia zabudowy 8,00 m; pow. zab. do 25,71 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 15,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, a dla dachów płaskich do 6,50 m n.p.t.,  dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy płaskie, pokrycie z dachówki ceramicznej, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 2 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
49

51/2019

30.12.2019

Budowa domków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 30.10.2019 Rewal
ul. Lipowa 4
dz. 353/21, 353/23
linia zabudowy 3,00 m; pow. zab. do 19,17 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 14,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 2 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
50

49/2019

30.12.2019

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego boksu rybackiego z przeznaczeniem na drobną działalność rybacką  osoba fizyczna 12.11.2019

Rewal

ul. Saperska

dz. 585/5

linia zabudowy  nierównoległa bez zmian od 11,50 m do 14,50 mod strony ul. Saperskiej; pow. zab. do 
12,63 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 17,82 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od strony północnej do 6,50 m n.pt.t. przy okapie dachu lecz nie wyżej niż istniejąca wysokość górnej krawędzi elewacji północnej na działce nr 585/5, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,  bez lukarn pokrycie z dachówki ceramicznej lub podobnej, kąt nachylenia połaci dachowych od 30 do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej dla dwóch kondygnacji do 8,00 m n.p.t. lecz nie wyżej niż: a) wysokość korony klifu od strony południowej w najbliższym otoczeniu inwestycji, b) istniejąca wysokość kalenicy na działce nr 585/5, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 2 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., inwestycja ograniczona do obrysu oznaczonego na załączniku graficznym do decyzji.
   
51

3/2020

13.02.2020

Budowa budynków o funkcji letniskowej wraz z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 20.11.2019

Pustkowo

dz. 152

linia zabudowy 8,00 m; pow. zab. do 18,95%, szerokość elewacji frontowej do ok. 7,20 m od strony dz. 143, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 7,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2.    
52

4/2020

27.02.2020

Budowa budynku mieszkalnego z funkcją turystyczną oraz z domkami letniskowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 22.11.2019

Rewal

ul. Lipowa 3

linia zabudowy 10,00 m; pow. zab. do 15,79% a z basenem kąpielowym 20,79%, szerokość elewacji frontowej do ok. 14,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,64 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 119,11 m2, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2.    
53

8/2020

3.04.2020

Rozbudowa z przebudową budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 19.12.2019

Pustkowo 

dz.513

linia zabudowy nieprzekraczalna 13,00 m; pow. zab. do 16,98 %, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 8,88 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 7,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.    
54

7/2020

16.03.2020

Budowa budynku lub budynków apartamentowych wraz z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 20.12.2019 Rewal
ul. Klifowa
dz. 322
linia zabudowy 4,00 m od ul. Różanej, możliwe przekroczenie linii zabudowy o 1,50 m dla balkonów, tarasów, okapów,pilastrów, wykuszy; pow. zab. do 
28,78 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 42,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 9,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 12,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 3 kondygnacje), możliwa dominanta architektoniczna w postaci czwartej kondygnacji na powierzchni do 17% powierzchni zabudowy każdego budynku, możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.
   
55

14/2020

15.05.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 20.12.2019 Rewal
ul. Piastowska
dz. 394/1, 394/4,536
linia zabudowy 5,00 m od strony dz. 394/2; pow. zab. do 26,32 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 16,11 m od strony dz. 394/2, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 3 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 150,75 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.    

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Wałęga 07-01-2019 11:06:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Wałęga 07-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Kamila Wałęga 31-07-2020 09:29:05