Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2019 r.

Nr spr. Nr decyzji
i data jej wydania        
Rodzaj inwestycji   Nazwa i adres
wnioskodawcy
Data
wpływu  wniosku
Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew. + obręb geodezyjny)
Streszczenie ustaleń  decyzji      Wygaśnięcie, stwierdzenie
nieważności lub zmiana decyzji
Uwagi
43.2018

1/2019

7.01.2019

Budowa zespołu budynków mieszkalnych i letniskowych turystycznych osoba fizyczna 28.09.2018  Rewal
dz. 5/5,5/6, 5/7
Pow. zab. Do 18,2%, pow. biologicznie czynna 20%, szerokość elewacji frontowej 18,45 m, wysokość zabudowy do II kondygnacji, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 3,50 m, wysokość do kalenicy do 9,00 m n.p.t., dach dwuspadowy    
41.2018 Odmowa
4.01.2019 
Budowa myjni bezdotykowej osoba fizyczna 25.09.2018 Rewal
ul. Słonecznikowa 9
dz.202/3
    Wyliczone
 parametry różnią się od żądania strony
52.2018

Odmowa 

4.03.2019

Budowa budynku 
pensjonatowego z przyłączami oraz budowa obiektu wędzarni
osoba fizyczna 5.12.2018 Rewal
ul. Turystyczna
dz. 5/2
    w obszarze badanym cechy istniejącej zabudowy nie wskazują na możliwość ustalenia parametrów zabudowy na dz. 5/2 dla wielkości pow. zab. 24%, szerokości elewacji frontowej 22 m, górnej krawędzi elewacji frontowej 9,50 m, dachów płaskich o wysokości kalenicy 9,50 m i ilości kondygnacji 3.
48.2018 3/2019
7.03.2019
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu na mieszkalny osoba fizyczna 8.10.2018 Rewal
ul. Saperska 5
dz. 340/1
Pow. zab. do 36,77%, szerokość elewacji frontowej do 17,82, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 6,50 m n.p.t., dach dwuspadowy lub wielospadowy,kąta nachylenia połaci dachowych, wysokość kalenicy głównej dla dwóch kondygnacji  do 9,00 m n.p.t., wysokość kalenicy głównej dla trzech kondygnacji do 12,00 m n.p.t., lukarny z kalenicą prostopadłą do głównych, wysokość kalenic lukarn co najmniej 1,50 poniżej kalenicy budynku głównego.    
42.2018

Odmowa

20.03.2019

Budowa wiaty drewnianej i wiaty stalowej tymczasowej osoba fizyczna 25.09.2018 Rewal
ul.Szczecińska 7
dz. 520/4
    Ustalenie lokalizacji zabudowy 
na granicy dz. 202/4 z dz. 19 nie jest zgodne z przepisami odrębnymi
47.2018

7/2019

5.04.2019

Budowa pensjonatu z basenem o profilu rekreacyjno-terapeutycznym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 8.10.2018 Rewal
ul. Kamieńska 
dz. 17/3
Pow. zab. Do 26,03%,  a z basenem kąpielowym do 31,03%, szerokość elewacji frontowej do ok. 24,00 m od strony dz. 2/7, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok 6,50 m n.p.t.. Przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe symetryczne, możliwe dachy tyku płaskiego, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 12,00 m n.p.t., maksymalnie trzy kondygnacje, możliwe dominanty architektoniczne na powierzchni do 30% powierzchni zabudowy, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., basen kąpielowy o powierzchni lustra  wody co najmniej 50 m2    
49.2018

8/2019

10.04.2019

Budowa budynku rekreacyjno-usługowego  typu aparthotel z lokalami do wynajęcia wraz z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową osoba fizyczna 25.10.2018 Trzęsacz
ul. Krańcowa
dz. 114, 117, 4/29

pow. zab. Do 18,6%, a z basenem kąpielowym do 23,6%, szerokość elewacji frontowej budynków do 25,1 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej  do 12,00 m n.p.t., wysokość najwyższej części dachu płaskiego do 9,50 m n.p.t., możliwe attyki o wysokości do 0,50 m, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2,

   
55.2018

9/2019

16.04.2019

Budowa zespołu budynków usług turystycznych z punktem sezonowej gastronomii oraz infrastrukturą techniczną osoba prawna 19.12.2018

Pogorzelica

dz. 247/1

Pow. zab. Do 46,61%, szerokość elewacji frontowej do ok. 18,12 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość do kalenicy głównej do 12,00 m n.pt., maksymalnie trzy kondygnacje możliwe podpiwniczenie budynków, wysokość 0,00 budynków lub istniejąca, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
34.2018 56/2018
8.11.2018 - uchylona
10/2019
17.04.2019
Budowa domków letniskowych osoba fizyczna 17.07.2018

Trzęsacz

dz. 128/8

Pow. zab. Do 17% z basenem 
kąpielowym 22%, basen o powierzchni lustra wody min. 50 m 2, szerokość elewacji frontowej do 7,0 m, maksymalna wysokość głównej kalenicy 6,0 m maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 3,5 m, dach dwuspadowy,kąt nachylenia do 45 stopni.
   
14.2018

16/2019

7.05.2019

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z parkingami, drogami dojazdowymi,pylonem reklamowym oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 6.03.2018

Rewal

dz.204/2

Pow. zab. Do 21,84%, szerokość
 elewacji frontowej budynków  do ok. 21,71 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do ok. 570 m 2
   
38.2017

Odmowa

7.06.2019

Budowa domku letniskowego rekreacji indywidualnej osoba fizyczna 10.07.2017

Rewal 2

 dz. 455/53

    brak spełnienia warunku wynikającego z art. 61 ust 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
44.2018

29/2019

27.08.2019

Budowa boksu rybackiego osoba fizyczna 2.10.2018 Rewal
ul. Saperska
dz. 585/5
Pow. zab. do 12,63%; szerokość elewacji frontowej do 17,82 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 6,50 m np..t. przy okapie dachu, lecz nie wyżej niż istniejąca wysokość górnej krawędzi elewacji północnej na dz. 585/5, dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachowych od 30 do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej dla dwóch kondygnacji do 8,00 m n.p.t. lecz nie wyżej niż wysokość korony klifu od strony południowej w bezpośrednim otoczeniu inwestycji, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje   nadziemne),możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t    
1 19/2019
22.05.2019
Zabudowa tarasu  w domku turystycznym osoba fizyczna 3.01.2019

Pogorzelica
ul.Lesna 8
dz. 280/2

Pow. zab.  do 20,54%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 5,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - do ok. 3,50 m n.p.t.przy okapie, dach dwuspadowy lub wielospadowy symetryczny, kąta nachylenia połaci do 45 stopni,wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., dwie kondygnacje, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków istniejąca.    
2

2/2019

18.02.2019

Zmiana sposobu użytkowania budynku na cele mieszkalne jednorodzinne. osoba fizyczna 4.01.2019

dz. 92/11

Pustkowo

ul. akacjowa 17

Pow. zab.  do 21,93%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 22,50 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - do ok. 3,50 m n.p.t.przy okapie, dach dwuspadowy lub wielospadowy symetryczny, kąta nachylenia połaci do 45 stopni,wysokość do kalenicy do 13,oo m n.p.t., dwie kondygnacje,funkcja mieszkalna o powierzchni do 198 m2, możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, gospodarcza.    
3 302019
30.08.2019
Nadbudowa boksu rybackiego na cele rybackie osoba fizyczna 7.01.2019

Rewal

dz. 585/5

Pow. zab. do 12,63%; szerokość elewacji frontowej do 17,82 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od strony północnej do 6,50 m np..t. przy okapie dachu, lecz nie wyżej niż istniejąca wysokość górnej krawędzi elewacji północnej na dz. 585/5, dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachowych od 30 do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej dla dwóch kondygnacji do 8,00 m n.p.t. lecz nie wyżej niż wysokość korony klifu od strony południowej w bezpośrednim otoczeniu inwestycji

   
4 20/2019
22.05.2019
budowa budynku usługowo-handlowego osoba fizyczna 10.01.2019 Rewal
ul. Mickiewicza 8
dz. 54
Pow. zab. Do 30,70%; szerokość elewacji frontowej do 17,82 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 17,19 m n.p.t. przy okapie dachu, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok 6,50 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p., funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do 800 m 2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna.    
5   Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z częściowymi rozbiórkami istniejących elementów oraz budową wolnostojącego budynku o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej oraz przebudową istniejącego tarasu z jego częściowym nadwieszeniem nad wydmą i projektem opuszczanych schodów schodzących na plażę  osoba fizyczna 14.01.2019        
6

22/2019

28.05.2019

Budowa, przebudowa budynków turystycznych wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.  osoba fizyczna 14.01.2019   Linia zabudowy 8,00 m; Pow. zab. do 22,17%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 21,93 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, geometria dachu- dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, kąt nachylenia połaci  dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 3 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, , wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do 400 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej do 182 m2.    
7

23/2019

6.06.2019

Budowa domku letniskowego osoba fizyczna 17.01.2019   Pow. zab. do 13,71%, szerokość 
elewacji frontowej budynków  do ok. 6,60 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,25 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna.
   
8

Odmowa

21.08.2019

Budowa kościoła parafia 21.01.2019

Rewal

dz. 203/9, 203/10

    Dnia 8.02.2019 r. Dyrektor UM w Szczecinie postanowieniem znak: GPG-I.60472.6.2.19.EW(5) odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. W dniu 3.06.2019 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej postanowieniem znak DGM.WIGN.5.431.10.2019.GG utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora UM w Szczecinie.
9 Odmowa 
6.05.2019
Pensjonat - zespół zabudowy pensjonatowej osoba fizyczna 24.01.2019 Trzęsacz
dz. 3/11,3/13
    W przedmiotowej
 sprawie jeden warunek nie jest spełniony. Teren dz. 3/11 i 3/13 wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
10

21/2019

24.05.2019

Zespół zabudowy usług turystycznych osoba fizyczna 31.01.2019   Pow. zab. do 17,80%, a z basenem kąpielowym do 22,80%, szerokość 
elewacji frontowej budynków  do ok. 15,28 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja po9dziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 160 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna,letniskowa, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2
   
11

14/2019

6.05.2019

Nadbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na funkcję usługową zakwaterowania turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. osoba fizyczna 12.02.2019

dz. 11/11

Pustkowo

ul, Nadmorska 

Pow. zab. Do 45,59%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 10,92 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m np..t. prrzy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa rozbiórka istniejącej zabudowy    
12

18/2019

16.05.2019

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 13.02.2019

dz. 441/1 Rewal 2

ul. Kormoranów

Linia nieprzekraczalna 6,00 m, Pow. zab. do 11,94%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 8,25 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,81 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
13

11/2019

23.04.2019

Budowa wiaty parterowej przeszklonej osoba fizyczna 26.02.2019

Pogorzelica

dz. 227

linia nieprzekraczalna 5,00,nie dotyczy parterowych wiat, pow. zabudowy do 47,85%,szerokość elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu,dla wiat do 3,50 przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe symetryczne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., dla wiat wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających,     
14

13/2019

24.04.2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 5.03.2019

Pustkowo

ul. Nadmorska 4

dz. 47/2

Pow. zab. Do 19,97%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 13,50 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 182 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa rozbiórka istniejącej zabudowy    
15

17/2019

8.05.2019

Zespół zabudowy czterech budynków o funkcji mieszanej obsługi ruchu turystycznego i mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba prawna 8.03.2019 Rewal
ul. Szczecińska 
dz. 719
linia zabudowy nieprzekraczalna 5,00 m, Pow.zab. bez zmian do 28,0167%, szerokość elewacji frontowej budynków bez zmian  do ok. 16,80 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 9,00 m np..t.dachy bez zmian typu płaskiego,kąt nachylenia połaci dachowych bez zmian, wysokość najwyższej części dachu bez zmian do 12,00 m n.p.t.., zabudowa w trakcie realizacji o wysokości trzech kondygnacji, możliwe dominanty w postaci czwartej kondygnacji bez zmian, możliwy zespół zabudowy, podpiwniczenia bez zmian, wysokość 0,00 budynków bez zmian,  możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna,letniskowa, w każdym z czterech budynków możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 234,82 m2    
16

15/2019

7.05.2019

Zmiana sposobu użytkowania budynku sklepu na cele gastronomiczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 12.03.2019

Rewal

dz. 560/1

Pow.  zab. bez zmian do 57,60%, szerokość elewacji frontowej budynków  bez zmian do ok. 9,50 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 4,00 m np..t. przy okapie dachu, dachy bez zmian dachy typu płaskiego,  zabudowa bez zmian jednokondygnacyjna, wysokość 0,00 budynków bez zmian do 0,30 m n.p.t.,możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
17

23/2019

10.06.2019

Budowa budynków zakwaterowania turystycznego osoba fizyczna 23.03.2019

Pogorzelica

dz. 51/24, cz. dz. 267

Pow. zab. do 11,66%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 6,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
18

22/2019

5.06.2019 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 23.03.2019

Rewal

dz. 228/2

Pow. zab. do 11,52%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 6,96 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 182 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
19

24/2019

18.06.2019

Budowa zespołu rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 1.04.2019 Rewal dz. 637, 638, 136/6, 1367, 707 Pow. zab. do 31,62%, linia nieprzekraczalna nierównoległa od 5,50 do 10,00 m od strony ul. Warszawskiej, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 31,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dla dachu typu płaskiego do 9,50 m n.p.t przy okapie dachu,  dachy dwuspadowe lub wielospadowe lub typu płaskiego, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 12,00 m np.pt., dla dachów typu płaskiego do 9,80 m np.t. przy okapie dachu, lukarny z kalenicą dowolną, wysokość kalenic lukarn co najmniej 1,50 m poniżej kalenicy budynku głównego, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja turystyczna, letniskowa, wypoczynkowa, rekreacyjna    
20

25/2019

19.07.2019

Budowa wiaty z przeznaczeniem na zadaszone dojścia do budynku oraz zadaszone miejsca konsumpcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 6.05.2019 Rewal
ul. Nowy Świat 1 
dz. 235
linia zabudowy 3,00 m, dla parterowych wiat 1,50 m, pow. zab. do 32,16%, szerokość  elewacji frontowej do ok. 20,72 m, górna krawędź elewacji frontowej do ok. 9,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dla wiaty do 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni,wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p., dla wiaty wysokość kalenicy do 4,00 m n.p.t.    
21

27/2019

14.08.2019

Rozbudowa, nadbudowa budynków mieszkalnego i gospodarczego ze zmianą funkcji na cele mieszkalno-gospodarcze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 8.05.2019

Rewal

ul. Rybacka 3

dz.333

linia zabudowy 4,50 m; pow. zab. do 37,81 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 16,17 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 9,00 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 14,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 4 kondygnacje) możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa rozbiórka części zabudowy    
22

26/2019

1.08.2019

Budowa zespołu zabudowy pensjonatowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 14.05.2019

Trzęsacz

dz.3/11

linia zabudowy 10,95 m; pow. zab. do 16,95%, szerokość elewacji frontowej do ok. 15,12 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 2 kondygnacje) możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja pensjonatowa, turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
23     osoba fizyczna 14.05.2019

Śliwin 

dz. 3, 4, 5

     
24

28/2019

14.08.2019

Budowa budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 31.05.2019

Rewal 2

dz. 442/2

linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m, pow. zab. do 15,60%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 9,02 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,55 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie dachówką ceramiczną lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 2 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna.    
25     osoba fizyczna 3.06.2019

Pustkowo

dz. 133/8, 133/11, 133/15

     
26     osoba fizyczna 10.06.2019

Rewal 2 

dz. 455/53,455/80

     
27

31/2019

3.09.2019

Zmiana sposobu użytkowania budynku letniskowego na mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. osoba fizyczna 25.06.2019

Rewal 1

dz. 748

linia zabudowy bez zmian 34,0 m, pow. zab. bez zmian do 8,11%, szerokość elewacji frontowej budynków bez zmian do ok. 25,21 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 3,50 m n.p.t.przy okapie dachu, dachy bez zmian dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje)możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 182 m 2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna.    
28     sp. jawna 27.06.2019

Rewal

ul. Klifowa 14

dz. 360

     
29     osoba fizyczna 5.07.2019

Pogorzelica

ul. Plażowa 11

dz. 212, 244/6

     
30     osoba prawna 29.07.2019

Trzęsacz

dz. 152

     
31     osoba prawna 14.08.2019

Pogorzelica 

dz. 10/2, 10/5

     
32     osoba fizyczna 19.08.2019

Rewal 1

221/1

    wniosek wycofany 2.09.2019 r.
33     osoba fizyczna 23.08.2019

Rewal

ul. Kwiatowa 12

dz. 212/5

     
34     osoba fizyczna 27.08.2019

Pogorzelica

ul. Wojska Polskiego 26B

dz. 239

     
35     osoba fizyczna 29.08.2019

Pustkowo

ul. Letnia 4

dz. 98/3, 98/10

     
36     osoba fizyczna 2.09.2018

Trzęsacz

ul. Pogodna 34

dz. 4/16

     
37     osoba fizyczna 4.09.2019

Rewal

ul. Akacjowa

dz. 433/2, 433/3

     

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 07-01-2019 11:06:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 07-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 05-09-2019 14:31:45