Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2019 r.

Nr spr. Nr decyzji
i data jej wydania        
Rodzaj inwestycji   Nazwa i adres
wnioskodawcy
Data
wpływu  wniosku
Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew. + obręb geodezyjny)
Streszczenie ustaleń  decyzji      Wygaśnięcie, stwierdzenie
nieważności lub zmiana decyzji
Uwagi
43.2018

1/2019

7.01.2019

Budowa zespołu budynków mieszkalnych i letniskowych turystycznych osoba fizyczna 28.09.2018  Rewal
dz. 5/5,5/6, 5/7
Pow. zab. Do 18,2%, pow. biologicznie czynna 20%, szerokość elewacji frontowej 18,45 m, wysokość zabudowy do II kondygnacji, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 3,50 m, wysokość do kalenicy do 9,00 m n.p.t., dach dwuspadowy    
41.2018 Odmowa
4.01.2019 
Budowa myjni bezdotykowej osoba fizyczna 25.09.2018 Rewal
ul. Słonecznikowa 9
ds.. 202/3
    Wyliczone
 parametry różnią się od żądania strony
52.2018

Odmowa 

4.03.2019

Budowa budynku 
pensjonatowego z przyłączami oraz budowa obiektu wędzarni
osoba fizyczna 5.12.2018 Rewal
ul. Turystyczna
dz. 5/2
  w obszarze badanym cechy istniejącej zabudowy nie wskazują na możliwość ustalenia parametrów zabudowy na dz. 5/2 dla wielkości pow. zab. 24%, szerokości elewacji frontowej 22 m, górnej krawędzi elewacji frontowej 9,50 m, dachów płaskich o wysokości kalenicy 9,50 m i ilości kondygnacji 3.  
48.2018 3/2019
7.03.2019
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu na mieszkalny osoba fizyczna 8.10.2018 Rewal
ul. Saperska 5
dz. 340/1
Pow. zab.do 36,77%, szerokość elewacji frontowej do 17,82, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 6,50 m n.p.t., dach dwuspadowy lub wielospadowy,kąta nachylenia połaci dachowych, wysokość kalenicy głównej dla dwóch kondygnacji  do 9,00 m n.p.t., wysokość kalenicy głównej dla trzech kondygnacji do 12,00 m n.p.t., lukarny z kalenicą prosdopadłą do głównych, wysokość kalenic lukarn co najmniej 1,50 poniżej kalenicy budynku głównego.    
42.2018

Odmowa

20.03.2019

Budowa wiaty drewnianej i wiaty stalowej tymczasowej osoba fizyczna 25.09.2018 Rewal
ul.Szczecińska 7
dz. 520/4
  Ustalenie lokalizacji zabudowy 
na granicy dz. 202/4 z dz. 19 nie jest zgodne z przepisami odrębnymi
 
44.2018

5/2019

29.03.2019

Budowa boksu rybackiego osoba fizyczna 2.10.2018

Rewal 

dz. 585/5

Pow. zab. Do 12,63%; szerokość elewacji frontowej do 17,82 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 6,50 m np..t. przy okapuie dachu, lecz nie zyżej niż istniejąca wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej na dz. 585/5, dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia polaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej dla dwóch kondygnacji do 9,00 m n.p.t. lecz nie wyżej niż istniejąca wysokość kalenicy na działce nr 585/5,lukarny z kalenicą prostopadłą do głównych, wysokość kalenic co najmniej 1,50 m poniżej kalenicy budynku głównego.    
47.2018

7/2019

5.04.2019

Budowa pensjonatu z basenem o profilu rekreacyjno-terapeutycznym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 8.10.2018 Rewal
ul. Kamieńska 
dz. 17/3
Pow.zab. Do 26,03%,  a z basenam kąpielowym do 31,03%, szerokość elewacji frontowej do ok. 24,00 m od strony dz. 2/7, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok 6,50 m n.p.t.. Przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe symetryczne, możliwe dachy tyku płaskiego, kąt nachylenia polaci dachowych do 45 stopni, wysokośc kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 12,00 m n.p.t., maksymalnie trzy kondygnacje, możliwe dominanty architektoniczne na powierzchni do 30% powierzchni zabudowy, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczneie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., basen kąpielowy o powierzchni lustra  wody co najmniej 50 m2    
49.2018

8/2019

10.04.2019

Budowa budynku rekreacyjno-usługowego  typu aparthotel z lokalami do wynajęcia wraz z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową osoba fizyczna 25.10.2018 Trzęsacz
ul. Krańcowa
dz. 114, 117, 4/29

pow. zab. Do 18,6%, a z basenem kąpielowym do 23,6%, szerokość elewacji frontowej budynków do 25,1 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, kąnachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej  do 12,00 m n.p.t., wysokośc najwyższej części dachu płłaskiego do 9,50 m n.p.t., możliwe attyki o wysokości do 0,50 m, możliwy basen kapielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2,

   
55.2018

9/2019

16.04.2019

Budowa zespołu budynków usług turystycznych z punktem sezonowej gastronomii oraz infrastrukturą techniczną osoba prawna 19.12.2018

Pogorzelica

dz. 247/1

Pow. zab. Do 46,61%, szerokość elewacji frontowej do ok. 18,12 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość do kalenicy głównej do 12,00 m n.pt., maksymalnie trzy kondygnacjemożliwe podpiwniczenie budynków, wysokość 0,00 budynków lub istniejąca, możliwa fukcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
34.2018 56/2018
8.11.2018 - uchylona
10/2019
17.04.2019
Budowa domkówletniskowych osoba fizyczna 17.07.2018

Trzęsacz

dz. 128/8

Pow.zab. Do 17% z basenem 
kąpielowym 22%, basen o powierzchni lustra wody min. 50 m2, szerokość elewacji frontowej do 7,0 m, maksymalna wysokość głównej kalenicy 6,0m maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 3,5 m, dach dwuspadowy,kąt nachylenia do 45 stopni.
   
14.2018

16/2019

7.05.2019

Budowa budynku handlowo-uslugowego wraz z parkingami, drogami dojazdowymi,pylonem reklamowym oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 6.03.2018

Rewal

dz.204/2

Pow.zab. Do 21,84%, szerokość
 elewacji frontowej budynków  do ok. 21,71 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m np..t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży dook. 570 m2
   
1 19/2019
22.05.2019
Zabudowa tarasu  w domku turystycznym osoba fizyczna 3.01.2019

Pogorzelica
ul.Lesna 8
dz. 280/2

Pow.zab.  do 20,54%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 5,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - do ok. 3,50 m n.p.t.przy okapie, dach dwuspadowy lub wielospadowy symetryczny, kąta nachylenia połaci do 45 stopni,wysokośc kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., dwie kondygnacje, możliwy zespół zabudowy, możlwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków istniejąca.    
2

2/2019

18.02.2019

Zmiana sposobu użytkowania budynku na cele mieszkalne jednorodzinne. osoba fizyczna 4.01.2019

dz. 92/11

Pustkowo

ul. akacjowa 17

Pow.zab.  do 21,93%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 22,50 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - do ok. 3,50 m n.p.t.przy okapie, dach dwuspadowy lub wielospadowy symetryczny, kąta nachylenia połaci do 45 stopni,wysokość do kalenicy do 13,oo m n.p.t., dwie kondygnacje,funkcja mieszkalna o powierzchni do 198 m2, możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, gospodarcza.    
3

6/2019

3.04.2019

Nadbudowa istniejącego boksu rybackiego i budowa tarasu osoba fizyczna 7.01.2019

Rewal

dz. 585/5

Pow. zab. Do 12,63%; szerokość elewacji frontowej do 17,82 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 6,50 m np..t. przy okapuie dachu, lecz nie zyżej niż istniejąca wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej na dz. 585/5, dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia polaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej dla dwóch kondygnacji do 8,00 m n.p.t. lecz nie wyżej niż a) wysokośc korony klifu od strony południowej w najbliższym otoczeniu inwestycji, b) istniejąca wysokość kalenicy na działce nr 585/5,    
4 20/2019
22.05.2019
budowa budynku usługowo-handlowego osoba fizyczna 10.01.2019 Rewal
ul. Mickiewicza 8
dz. 54
Pow. zab. Do 30,70%; szerokość elewacji frontowej do 17,82 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 17,19 m n.p.t. przy okapuie dachu, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok 6,50 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia polaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p., funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do 800 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna.    
5   Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z częściowymi rozbiórkami istniejących elementów oraz budową wolnostojącego budynku o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej oraz przebudową istniejącego tarasu z jego częściowym nadwieszeniem nad wydmą i projektem opuszczanych schodów schodzących na plażę  osoba fizyczna 14.01.2019        
6   Budowa, rozbudowa i nadbudowa budynków turystycznych  osoba fizyczna 14.01.2019        
7   Budowa domku letniskowego osoba fizyczna 17.01.2019        
8   Budowa kościoła   21.01.2019        
9   Peznsjonat - zespół zabudowy pensjonatowej osoba fizyczna 24.01.2019        
10   Zespół zabudowy usług turystycznych osoba fizyczna 31.01.2019        
11

14/2019

6.05.2019

Nadbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na funkcję usługową zakwaterowania turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. osoba fizyczna 12.02.2019

dz. 11/11

Pustkowo

ul, Nadmorska 

Pow.zab. Do 45,59%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 10,92 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m np..t. prrzy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa rozbiórka istniejącej zabudowy    
12

18/2019

16.05.2019

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbdną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 13.02.2019

dz. 441/1 Rewal 2

ul. Kormoranów

Linia nieprzekraczalna 6,00 m, Pow.zab. do 11,94%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 8,25 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,81 m np..t. prrzy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
13

11/2019

23.04.2019

Budowa wiaty parterowej przeszklonej osoba fizyczna 26.02.2019

Pogorzelica

dz. 227

linia nieprzekraczalna 5,00,nie dotyczy parterowych wiat, pow. zabudowy do 47,85%,szerokość elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu,dla wiat do 3,50 przy okapie dachu, dachy dwuspadowe, wielospadowe symetryczne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., dla wiat wysokość 0,00 budynków do 0,30m n.p.t., funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających,     
14

13/2019

24.04.2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z neizbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 5.03.2019

Pustkowo

ul. Nadmorska 4

dz. 47/2

Pow.zab. Do 19,97%, szerokość elewacji frontowej budynków  do ok. 13,50 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m np..t. prrzy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 182 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa rozbiórka istniejącej zabudowy    
15

17/2019

8.05.2019

Zespół zabudowy czterech budynków o funkcji mieszanej obsługi ruchu turystycznego i mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba prawna 8.03.2019 Rewal
ul. Szczecińska 
dz. 719
linia zabudowy nieprzekraczalna 5,00 m, Pow.zab. bez zmian do 28,0167%, szerokość elewacji frontowej budynków bez zmian  do ok. 16,80 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 9,00 m np..t.dachy bez zmian typu płaskiego,kąt nachylenia połaci dachowych bez zmian, wysokość najwyższej części dachu bez zmian do 12,00 m n.p.t.., zabudowa w trakcie realizacji o wysokości trzech kondygnacji, możliwe dominanty w postaci czwartej kondygnacji bez zmian, możliwy zespół zabudowy, podpiwniczenia bez zmian, wysokość 0,00 budynków bez zmian,  możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna,letniskowa, w każdym z czterech budynków mozliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 234,82 m2    
16

15/2019

7.05.2019

Zmiana sposobu uzytkowania budynku sklepu na cele gastronomiczne wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 12.03.2019

Rewal

dz. 560/1

Pow.zab. bez zmian do 57,60%, szerokość elewacji frontowej budynków  bez zmian do ok. 9,50 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 4,00 m np..t. prrzy okapie dachu, dachy bez zmian dachy typuplaskiego,  zabudowa bez zmian jednokondygnacyjna, wysokość 0,00 budynków bez zmian do 0,30 mn.p.t.,możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
17     osoba fizyczna 23.03.2019

Pogorzelica

dz. 51/24, cz. dz. 267

     
18     osoba fizyczna 23.03.2019

Rewal

dz. 228/2

     
19     osoba fizyczna 1.04.2019 Rewal dz. 637, 638, 136/6, 1367, 707      
20     osoba fizyczna 6.05.2019 Rewl
ul. Nowy Świat 1 
dz. 235
     
21     osoba fizyczna 8.05.2019

Rewal

ul. Rybacka 3

dz.333

     
22     osoba fizyczna 14.05.2019

Trzęsacz

dz.3/11

     
23     osoba fizyczna 14.05.2019

Śliwin 

dz. 3, 4, 5

     
                 
                 
                 
                 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 07-01-2019 11:06:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 07-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 23-05-2019 11:19:43