Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWBESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU pozwolenia na budowę gazociągu na szelfie kontynentalnym, w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii (dla duńskiej części gazociągu) w tłumaczeniu na język polski, angielski oraz duński (przekazane w dniu 13.11.2019 r.) 2019-11-14 14:51:38
OGŁOSZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 22/2019, znak: WST-K.420.24.2019.AL. 13 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 6 ostróg brzegowych w Pobierowie (km 376,96 - 377,55) w gminie Rewal" 2019-11-13 14:00:27
Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w szczecinie z dnia 8 listopada 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu pozwolenia na budowę dla gazociągu Nord Stream 2 w Danii 2019-11-12 15:17:44
Obwieszczenie Wójta o wydanej decyzji zmieniającej (znak: OŚ.6220.8.2017.KM), prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ?zespołu budynków zakwaterowania rekreacyjnego o funkcji wypoczynkowej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica? z dnia 14 marca 2018 r., znak: POŚ.6220.8.2017.KM zmienionej decyzją z dnia 3 czerwca 2019 r. (sygn..: IKO.6220.8.2017.KM). 2019-11-08 12:38:19
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 06 listopada 2019 r. Dotyczące wyłożeniu do publicznego wglądu pozwolenia na budowę gazociągu na szelfie kontynentalnym, w wyłącznej strefie ekonomicznej na południowy - wschód od Bornholmu w Dani w tłumaczeniu na język angielski oraz duński. 2019-11-08 12:35:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 25 października 2019 r. decyzji nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.10.2019.MH dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 20/2 i 20/4 położonych w obrębie Pogorzelica, gmina Rewal. 2019-10-25 11:11:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal - zawiadomienie o wydaniu dnia 21 października 2019 r. decyzji nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.9.2019.MH dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w Pobierowie na działkach o numerze geodezyjnym 496, 146/7 - obręb Pobierowo oraz w Pustkowie na działkach nr 504/9, 203/6, 504/8, 504/7, 503/5, 503/6, 502/21, 502/19, 502/22, 54/7, 10,9/4, 67/5 - obręb Pustkowo. 2019-10-21 09:43:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stalowych zbiorników retencyjnych w Trzęsaczu na dz. 17/2 - sprawa znak: PP.6733.11.2019 2019-10-16 10:10:42
Zebranie wiejskie w Śliwnie - 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1800 w sala świetlicy wiejskiej w Śliwinie. 2019-10-15 20:35:15
O G Ł O S Z E N I E Sołtysa Sołectwa Rewal z dnia 14 października 2019r. Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Sołectwa Rewal z w o ł u j ę Z E B R A N I E W I E J S K I E Zebranie odbędzie się w dniu 22 października 2019r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Wystawienniczej przy ul. Słowackiego1 w Rewalu (świetlica) 2019-10-14 14:31:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ?Budowa zespołu budynków zakwaterowania rekreacyjnego o funkcji wypoczynkowej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica? 2019-10-14 14:09:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 9.10.2019 r. dot. przedsięwzięcia pn.:"Budowa 6 ostróg brzegowych w Pobierowie" 2019-10-14 14:07:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Pobierowo i Pustkowo znak: NIP.6733.9.2019 2019-10-03 15:07:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Pogorzelicy znak: NIP.6733.10.2019 2019-10-03 15:06:31
Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3138Z w ramach zadania pn.: (Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej o ścieżkę pieszo-rowerową, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brzozową w m. Rewal, do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy działce o numerze geodezyjnym 911/38 w m. Niechorze wraz z budową oświetlenia ulicznego, elementami malej architektury i miejscami parkingowymi" 2019-09-27 13:17:54
Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi gminnej 71Z w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej o ścieżkę pieszo-rowerową, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brzozową w m. Rewal, do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy działce o numerze geodezyjnym 911/38 w m. Niechorze wraz z budową oświetlenia ulicznego, elementami małej architektury i miejscami parkingowymi 2019-09-27 10:20:50
Z E B R A N I E W I E J S K I E - Niechorze - 30 września 2019 r. godz.18:00 2019-09-20 13:58:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji spolecznych dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal 2019-09-17 11:43:31
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY ! - III rata za zezwolenia w terminie do dnia 30 września 2019 r. 2019-09-11 13:55:43
STAROSTA GRYFICKI - OBWIESZCZENIE z dnia 2 września 2019 r. dotyczące "ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3138Z" 2019-09-05 12:25:53
STAROSTA GRYFICKI - OBWIESZCZENIE z dnia 2 września 2019 r. dotyczące "ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ Nr 71Z" 2019-09-05 12:19:13
Obwieszczenie dot. zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa zespołu zakwaterowania rekreacyjnego o funkcji wypoczynkowej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica" 2019-09-04 14:33:40
Obwieszczenie dot. zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa zespołu zakwaterowania rekreacyjnego o funkcji wypoczynkowej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica" 2019-09-04 14:33:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji spolecznych dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal 2019-08-30 08:47:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 20.08.2019 r. decyzji nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.3.2018.MH dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Pustkowie na działce o numerze geodezyjnym 126. 2019-08-21 11:39:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 20.08.2019 r. decyzji nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.13.2018.MH dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Polska SA przy ul. Wojska Polskiego w Pogorzelicy na działce o numerze geodezyjnym 11/3. 2019-08-21 11:35:14
Pomoc dla uczniów - stypendium szkolne 2019/2020 2019-08-20 10:44:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 19.08.2019 r. decyzji nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.13.2017.MH dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 przy ul. Słonecznej w Pustkowie na działce o numerze geodezyjnym 22/2. 2019-08-20 09:19:12
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-14 13:22:36
Obwieszczenie dot. zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.: ?budowa zespołu zakwaterowania rekreacyjnego o funkcji wypoczynkowej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica? 2019-08-14 12:59:09
Komunikat dotyczący wpisu do Rejestru-BDO 2019-08-14 10:41:13
Serwis informacyjny Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2019 2019-08-13 14:52:08
Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego gminy Rewal 2019-08-08 10:03:02
UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 5 SIERPNIA 2019 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE POWOŁYWANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU, W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019-08-07 14:36:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 2 sierpnia 2019 r. decyzji nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: NIP.6733.7.2019.MH dla inwestycji: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV, w tym budowa linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV oraz przebudowa złącza kablowego 15 kV w Rewalu na dz. nr 1/1, 126/5, 395/1, 140/2, 129/1 obręb Rewal 1 i na dz. nr 50/2 w Trzęsaczu, obręb Trzęsacz, gmina Rewal. 2019-08-05 14:07:19
Trening syren alarmowych wyznaczony na dzień 1 sierpnia 2019 roku, godzina 17:00 2019-07-31 09:19:50
Upał/2: IMGW-PIB ostrzega o upałach drugiego stopnia na terenie woj. zachodniopomorskiego 2019-07-27 19:27:40
Burze z gradem/2-zmiana stopnia: IMGW-PIB w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem na terenie wszystkich powiatów woj.zachodniopomorskiego. 2019-07-27 19:26:58
Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" zakończonej decyzją ostateczną 2019-07-25 14:07:59
Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" zakończonej decyzją ostateczną 2019-07-25 14:07:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 lipca 2019 r. znak: NIP.6733.6.2019.MH dla inwestycji: Budowa dojazdu w Trzęsaczu na dz. 4/8 i 4/29, obręb Trzęsacz, gm. Rewal 2019-07-10 11:53:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 lipca 2019 r. znak: NIP.6733.5.2019.MH dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w Rewalu przy ul. Kasztanowej na dz. 155, obręb Rewal 1, gm. Rewal 2019-07-10 11:51:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 lipca 2019 r. znak: NIP.6733.4.2019.MH dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w Rewalu przy ul. Radosnej na dz. 460/13, 460/16, 411, 460/18, 4601/15, obręb Rewal 2, gm. Rewal. 2019-07-10 11:50:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu uzdrowiskowo-hotelowego składającego się z 5 budynków (A, B, C, D, E) oraz infrastruktury niezbędnej do jego funkcjonowania, przy ul. Grunwaldzkiej 82A w Pobierowie (działka geodezyjna nr 1078, w Pobierowie, gmina Rewal). 2019-07-04 14:47:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu w dniu 27.06.2019 r. decyzji Nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Dani - część lądowa: Etap 1, Etap 2 oraz Etap 3 (w zakresie przyłączenia do Węzła Płoty)" 2019-07-02 14:43:00
Telefon interwencyjny gminy Rewal czynny całą dobę - 661 304 304 2019-07-02 07:04:57
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu przekazanej przez Szwecję dokumentacji w trybie art. 4 i 5 Konwencji z Espoo o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim - raport Espoo-Szwecja (kwiecień 2019) 2019-06-27 13:53:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa dojazdu na dz. 4/8 i 4/29 w obrębie Trzęsacz, gm. Rewal. 2019-06-24 15:04:13
Raport o stanie gminy Rewal za 2018 r. 2019-06-21 14:28:16
Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ) o wydanym obwieszczeniu o możliwości udziału społeczeństwa w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla gazociągu podmorskiego Baltic Pipe 2019-06-21 09:19:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu "BALTIC PIPE" 2019-06-18 13:53:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego na działce nr 460/13, 460/16, 411, 460/18, 460/15 w obrębie Rewal 2. 2019-06-18 08:31:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego na działce nr 155 w obrębie Rewal 1. 2019-06-18 08:30:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej 15 kV, w tym budowa linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV, oraz przebudowa złącza kablowego 15kV na dz. nr 1/1, 126/5, 395/1, 14/2, 129/1 w obrębie Rewal 1 oraz na działce nr 50/2 w obrębie Trzęsacz 2019-06-18 08:29:07
Obwieszczenie dotyczące Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi miedzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe)" 2019-06-12 08:39:13
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 12.06.2019 do godz. 07:30 dnia 13.06.2019 2019-06-12 08:21:47
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko pomocy administracyjnej w Straży Gminnej w Rewalu 2019-06-11 15:26:11
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - 11.06.2019 2019-06-11 15:20:39
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 19:30 dnia 11.06.2019 do godz. 19:30 dnia 12.06.2019 2019-06-11 15:19:16
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 11.06.2019 do godz. 07:30 dnia 12.06.2019 2019-06-11 13:47:06
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - od godz. 11:00 dnia 11.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019 2019-06-10 15:06:15
Wybory ławników kadencja 2020-2023 2019-06-10 15:04:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal 2019-06-10 08:49:52
Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż sprzętu 2019-06-07 09:21:00
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 19:30 dnia 06.06.2019 do godz. 19:30 dnia 07.06.2019 2019-06-06 15:31:00
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 2019-06-06 15:30:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3 czerwca 2019 r,. znak: NIP.6733.3.2019.MH dla inwestycji: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Słonecznej, Niezapominajki i Fiołkowej w m. Śliwin na działce nr 217, 554/44 i 554/37 2019-06-05 10:26:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydanej decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej - z dnia 14 marca 2018 r., znak: POŚ.6220.8.2017.KM 2019-06-03 14:47:57
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 03.06.2019 do godz. 07:30 dnia 04.06.2019 2019-06-03 09:01:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.05.2019 r. znak: NIP.6733.2.2019.MH dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Krańcowej i Promiennej na dz. nr 129 i 128/13 2019-05-31 10:04:08
Wszczęcie postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego GLOBAL RA sp. z o.o. 2019-05-30 08:12:52
KOMUNIKAT OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 2019-05-25 12:54:50
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w Rewalu dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Rewal raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem 2019-05-21 11:43:04
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY ! - II rata za zezwolenia w terminie do dnia 31 maja 2019 r. 2019-05-20 09:53:21
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 17 maja 2019 r. o zmianie terminu spotkania konsultacyjnego - trzeci rozważany wariant przebiegu trasy Gazociągu Nord Stream 2 - trasa południowo - wschodnia. 2019-05-17 15:04:49
Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż sprzętu 2019-05-17 10:45:13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentacji dotyczącej alternatywnego przebiegu trasy Gazociągu Nord Stream 2 - trasa południowo - wschodnia przebiegająca przez duński szelf kontynentalny i wyłączną strefę ekonomiczną (WSE) na południowy wschód od wyspy Bornholm. - dokument stracił ważność 2019-05-16 13:20:39
Wójt Gminy Rewal zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy Rewal na spotkanie w sprawie PRZYGOTOWANIA DO SEZONU 2019 2019-05-15 10:10:28
Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Niechorze 2019-05-14 10:49:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Słonecznej, Niezapominajki i Fiołkowej w m. Śliwin na działce nr 217, 554/44 i 554/37. 2019-05-07 10:36:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Krańcowej i Promiennej na działkach nr 129 i 128/13., obręb Trzęsacz 2019-05-07 10:35:28
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ważność od godz. 07:30 dnia 02.05.2019 do godz. 07:30 dnia 03.05.2019 2019-05-02 12:27:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 2 maja 2019 r. o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i części miejscowości Pustkowo strona północna 2019-05-02 08:13:31
Obwieszczenie ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" zakończonej decyzją ostateczną 2019-04-24 13:15:02
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2019-04-23 08:32:19
Komunikat dotyczący lisów żyjących na terenach zurbanizowanych 2019-04-17 13:45:42
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ważność od godz. 07:30 dnia 17.04.2019 do godz. 07:30 dnia 18.04.2019 2019-04-17 10:55:09
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 16.04.2019 do godz. 07:30 dnia 17.04.2019 2019-04-16 08:42:34
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 15.04.2019 do godz. 07:30 dnia 16.04.2019 2019-04-15 09:48:04
Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu ogłasza nabór na wolne stanowisko ADIUNKTA w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2019-04-15 07:42:31
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 2019-04-12 11:42:36
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 12.04.2019 do godz. 07:30 dnia 13.04.2019 2019-04-12 09:21:45
ROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ważność od godz. 07:30 dnia 09.04.2019 do godz. 07:30 dnia 10.04.2019 2019-04-09 09:06:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pt.: budowa gazociągu podmorskiego "BALTIC PIPE" łączącego systemy przesyłu gazu Danii i Polski 2019-04-03 13:28:19
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 03.04.2019 do godz. 07:30 dnia 04.04.2019 2019-04-03 12:07:34
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 19:30 dnia 29.03.2019 do godz. 19:30 dnia 30.03.2019 2019-03-29 11:47:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 10/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.12.2018 r. znak: NIP.6733.12.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kamieńskiej, Szczecińskiej i Sztormowej w m. Rewal,gm. Rewal, w działkach nr 395/1, 126/5, 1/1, 469, 2/7, 140/2. 2019-03-28 12:00:07
Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal o zwołaniu zebrania wiejskiego w miejscowości Pustkowo - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2019-03-25 15:25:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o miejscu i terminie zebrań wiejskich, na których odbędą się wybory Sołtysa i Rad Sołeckich. 2019-03-25 15:23:18
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019-03-25 15:12:31
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - PROGNOZA NA 48 H 2019-03-22 13:04:27
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019-03-22 12:22:58
Ostrzeżenie meteorologiczne 2019-03-22 12:22:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia sygn..: POŚ.6220.8.2017.KM z 14 marca 2018 r., dla przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" oraz wystąpieniu do organów opiniujących. 2019-03-21 12:11:03
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019-03-21 08:27:31
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu " Odpowiedzialności prawnej i majątkowej urzędników" 2019-03-19 12:00:38
Obwieszczenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutu Sołectwa Pustkowo 2019-03-18 14:35:14
Obwieszczenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutu Sołectwa Niechorze 2019-03-15 11:07:17
Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż sprzętu 2019-03-14 07:23:45
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 - Silny wiatr w strefie brzegowej 2019-03-13 11:26:47
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Szczecinie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa 2019-03-12 15:36:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.02.2019 r. znak: NIP.6733.14.2018.MH dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników retencyjnych w m. Pogorzelica na dz. nr 261 2019-03-12 10:57:55
Obwieszczenie Starosty Powiatu Gryfickiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii: Etap 1 od ZZ Niechorze do terminala Konarzewo - DN900, Etap 2 od terminala Konarzewo do węzła Płoty - DN1000" 2019-03-04 14:22:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury uzdrowiskowej - kompleks basenów termalnych "Termy Trzęsacz" 2019-02-28 12:26:13
Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Niechorzu - 6 marca 2019 r. (środa) godz. 16:00 2019-02-27 07:31:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 lutego 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji przekazanej przez stronę duńską - budowa gazociągu Baltic Pipe na Morzy Bałtyckim 2019-02-21 13:09:26
Obwieszczenie Starosty Powiatu Gryfickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia decyzją "Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inzynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiacej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (Balitc Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii:Etap 1 od ZZ Niechorze do terminala Konarzewo - DN900, Etap 2 od terminala Konarzewo do węzła Płoty - DN1000" 2019-02-20 13:48:03
Zawiadomienie o spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami oraz organizacjami rybackimi 2019-02-14 09:54:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie wydania decyzji nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.02.2019 r. 2019-02-12 10:29:40
Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połaczenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa" 2019-02-12 09:15:48
SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE 2019-02-11 14:45:16
Ostrzeżenie meteorologiczne 2019-02-11 10:19:39
Ogłoszenie konkursu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. opłat w Referacie Budżetu i Finansów 2019-02-06 10:45:12
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywani problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 w Gminie Rewal 2019-02-05 10:43:20
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-24 08:47:15
UWAGA ! - Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu 2019-01-18 09:48:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dn110PE oraz przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy na dz. 142, 88, 111, 179, 83, 187, 64/5, 65/1, 69/3, 16, 53/25, 291, 31. 2019-01-14 14:13:29
Zebranie Wiejskie w Rewalu - 17.01.2019 godz. 18:00 2019-01-14 08:50:33
Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal 2019-01-11 14:44:00
UWAGA ! PRZEDSIEBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2019-01-08 14:22:10