Projekt porządku obrad

P O R Z Ą D E K    O B R A D
IV  SESJI RADY GMINY REWAL

W   D N I U     2 4     S T Y C Z N I A   2 0 1 9   R.

_____________________________________________________________

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad .
 3. Informacja Wójta Gminy Rewal o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal na 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem 87/5 położonej w obr. Pobierowo gm. Rewal.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 372/3 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 515/1 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 23/4 położoną w obrębie Śliwin oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 16-01-2019 14:52:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Smoczyk 16-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 18-01-2019 13:11:59