ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz ustalenia terminu wyboru przedstawicieli pracowników

ZARZĄDZENIE NR 10/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 28 stycznia  2019 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy  w Rewalu oraz ustalenia terminu wyboru przedstawicieli pracowników.

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 23713a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917, 1000, 1076, 1629, 2245, 2377, 2244), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669, 2435) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam zmiany w Regulaminie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy             w Rewalu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 91/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu w następującym brzmieniu :

 

  1. § 1 Regulaminu wyboru  przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu otrzymuje brzmienie :

„Przedstawiciele pracowników są wybierani do reprezentowania ich interesów wobec pracodawcy w zakresie spraw wynikających z prawa pracy a także prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej na zasadach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”.

 

  1. § 2 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Wybory są bezpośrednie i równe – wyborcy wybierają 2 przedstawicieli pracowników bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów, każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos.”

 

  1. W § 3 Regulaminu dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu :

Kadencja Komisji wyborczej powołanej przez Wójta trwa 4 lata.

 

  1.  § 4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie :

Kandydata na przedstawiciela pracowników należy zgłaszać pisemnie lub ustnie komisji wyborczej w dniu głosowania.

 

  1. § 6 ust. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie :

W przypadku odwołania lub zrzeczenia się funkcji przez przedstawiciela pracowników, komisja wyborcza przeprowadzi wybory uzupełniające w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zrzeczenia się lub odwołania przedstawiciela.

  1. § 6 ust. 6 Regulaminu otrzymuje brzmienie :

Komisja wyborcza składa do pracodawcy wniosek o wyznaczenie terminów uzupełniających.

 

§ 2. Ustalam na dzień 30 stycznia 2019 r. na godz. 15.00 termin wyboru przedstawicieli pracowników.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 10_2019.pdf (PDF, 59KB) 2019-01-28 20:10:05 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 28-01-2019 20:10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 28-01-2019 20:10:05