Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 18/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok” oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późniejszymi zmianami 2018 r. poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz. 2500), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz.1492),Zarządzenia  Wójta Gminy Rewal Nr 15/2019 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach w otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”  w składzie:

1. Joanna Błachuta – p.o. Kierownik Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych – Przewodnicząca Komisji,

2. Karolina Myroniuk – Sekretarz Gminy – Wiceprzewodnicząca Komisji

3. Agata Smoczyk –  Inspektor ds. turystyki, organizacji pozarządowych i spraw społecznych – Członek Komisji

§ 2.1. Zatwierdza się Regulamin pracy Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zatwierdza się wzór oświadczenia członków Komisji o braku podstaw do wyłączenia z prac Komisji, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Zatwierdza się wzór deklaracji bezstronności i poufności, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się p.o. Kierownik Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

           Wójt Gminy

Konstanty Tomasz Oświęcimski

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 18_2019.pdf (PDF, 89KB) 2019-02-12 15:05:54 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 12-02-2019 14:38:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Smoczyk 12-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 12-02-2019 15:08:14