ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal.

ZARZĄDZENIE NR  19/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 14 lutego 2019

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal.

 

             Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 73a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Panią Justynę Żebrowską do realizacji zadań Gminy wynikających z zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Gryfickiego a Urzędem Gminy Rewal w dniu 29 stycznia 2019 r. Porozumienia
Nr UmPSU/19/0001 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w okresie 04.02.2019 r.  do 17.12.2019 r.

§ 2. Czynności objęte niniejszym upoważnieniem dotyczą potwierdzenia przyjęcia osób do wykonywania prac społecznie użytecznych, wypłacania świadczenia pieniężnego za wykonane prace społecznie użyteczne w okresach miesięcznych z dołu oraz do podpisywania wniosku o refundację z Funduszu Pracy 60% kwot świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym za wykonane prace społecznie użyteczne wraz z kopią imiennej listy wypłat z wysokością wypłaconych świadczeń na konto Gminy Rewal BS Gryfice O/REWAL 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rewalu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 19_2019.pdf (PDF, 12KB) 2019-02-15 08:08:23 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 15-02-2019 08:04:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 15-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 15-02-2019 08:08:23