ZARZĄDZENIE NR 20/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2018 z dnia 14 listopada 2018 w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal.

ZARZĄDZENIE NR 20/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 14 lutego 2019 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2018 z dnia 14 listopada 2018 w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal.

 

              Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432; poz. 2500) oraz art. 6 ust. 1 i art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1, Dz. U. UE L 127) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr 131/2018 z dnia 14 listopada 2018 w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal dokonać w §2 zmiany przez nadanie brzmienia §1 ust. 2:

„każde połączenie przychodzące poprzedzone jest automatycznym komunikatem o treści: „Witamy w Urzędzie Gminy Rewal. Informujemy, że wszystkie rozmowy przychodzące są nagrywane. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na ich nagrywanie prosimy o przerwanie połączenia. Komunikat dotyczący klauzuli informacyjnej dostępny jest po naciśnięciu klawisza #", oraz po naciśnięciu klawisza „#” komunikatem o treści: "Administrator danych tj. Gmina Rewal – Urząd Gminy Rewal z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19 w Rewalu, zobowiązana jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13, 14 i 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pełną informację, w tym informację o swoich prawach znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal na stronie bip.rewal.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych".

§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 131/2018 z dnia 14 listopada 2018 w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rewal.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 20_2019.pdf (PDF, 15KB) 2019-02-15 08:08:39 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 15-02-2019 08:06:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 15-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 15-02-2019 08:08:39