Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Rewal zdnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 14 lutego 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 i poz.1000, poz.1349, poz.1432, 2500) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje :

 

§ 1.Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rewal w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie  Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Rewal.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                        Wójt Gminy Rewal

                                                 Konstanty Tomasz Oświęcimski  

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 21_2019.pdf (PDF, 15KB) 2019-02-18 10:10:39 32 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 18-02-2019 10:10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Duch 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 18-02-2019 10:25:07