Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR  22/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000,poz.1349, poz.1453, poz.2500) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, Dz. U z 2019 r, poz.270), w związku z otrzymaniem w dniu 24 stycznia 2019 r. aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży Repertorium A Numer 417/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. zawartej pomiędzy Panem J. S.  a Panem P. T. B. dotyczącego sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Pobierowo, Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje:

 

§ 1. Gmina Rewal nie skorzysta z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Pobierowo, Nr 796/7 o powierzchni 713 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW SZ1G/[...].

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                            Wójt Gminy                            

                                                                            Konstanty Tomasz Oświęcimski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 18-02-2019 10:24:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Ryczko 18-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 18-02-2019 10:55:14