Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 23/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000,poz.1349, poz.1453, poz.2500) oraz  podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, Dz. U z 2019 r., poz. 270), w związku z otrzymaniem w dniu 18 stycznia 2019 r. aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży Repertorium A Numer 154/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. zawartej pomiędzy Panią N. M. N.  a NG Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dotyczącego sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Rewal 2, Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje:

 

§ 1. Gmina Rewal nie skorzysta z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Rewal 2, Nr 466 o powierzchni 1045 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW SZ1G/[...].

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                            Wójt Gminy                            

                                                                            Konstanty Tomasz Oświęcimski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 18-02-2019 10:24:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Ryczko 18-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 18-02-2019 10:53:08