Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konsultacje ws. zmiany statutu Sołectwa Niechorze

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) oraz § 4 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXI/101/15 Rady Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rewal,

Wójt Gminy Rewal

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące 

projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Niechorze.

 

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 30 marca i trwać będą do 6 kwietnia 2019 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie obwieszczenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Gminy Rewal, w biuletynie informacji publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym w biuletynie informacji publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@rewal.pl, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /mowczarek/skrytkaesp oraz za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72 – 344 Rewal z dopiskiem konsultacje społeczne – Sołectwo Niechorze.

 

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu statutu mają charakter opiniodawczy.

 

Wójt Gminy Rewal

 

Konstanty Tomasz Oświęcimski

PROJEKT UCHWAŁY DO KONSULTACJI

 

UCHWAŁA NR ..................

RADY GMINY REWAL

z dnia ……………………..

 

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze.

 

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XIV/116/03 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu jednostkom pomocniczym - Sołectwom Gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 1871; z 2004 Nr 4, poz. 49 i z 2009 r. Nr 4, poz. 148) zmienionej uchwałą Nr LIII/290/17 Rady Gminy Rewal z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze i Pobierowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4704), w załączniku nr 1 do uchwały - Sołectwo Niechorze wprowadza się następującą zmianę - w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie : "3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyboru. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyborów nowych organów."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 FORMULARZ DO KONSULTACJI.docx (DOCX, 16KB) 2019-03-15 10:54:26 14 razy
2 Projekt uchwały.docx (DOCX, 15KB) 2019-03-15 10:54:26 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 15-03-2019 10:54:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 15-03-2019 10:54:51