Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I NEGOCJACJI W PRZEDMIOCIE ODDANIA W PODDZIERŻAWĘ - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I NEGOCJACJI W PRZEDMIOCIE ODDANIA W PODDZIERŻAWĘ – ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Spółka „Nadmorska Kolej Wąskotorowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzelicy, ul. Leśna 5,  72-351 Pogorzelica, numer KRS 0000483698, NIP 857-191-82-44, REGON 321445452, której jedynym wspólnikiem  jest Gmina Rewal,

działając zgodnie z umową  dzierżawy z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: NI. 6845.1.2017.EK oraz umową dzierżawy z dnia 7 lipca 2014 r. zawartych pomiędzy spółką „Nadmorska Kolej Wąskotorowa” Sp. z o.o. a właścicielem poniższych nieruchomości Gminą Rewal oraz pisemną zgodą wyrażoną przez Wójta Gminy Rewal w piśmie z 24 kwietnia 2019 r.,

publicznie zaprasza do składania pisemnych ofert, a następnie ustnych negocjacji w przedmiocie oddania w podnajem lub w poddzierżawę – zapytanie ofertowe na poddzierżawienie następujących części nieruchomości będących własnością Gminy Rewal, wydzierżawionych Spółce:

 

 

L.p.

Położenie dworca

Powierzchnia

użytkowa dworca

Opis funkcji budynku dworca

1.Powierzchnia

użytkowa w m² dworca pod dzierżawę

2.Powierzchnia gastronomiczna w m² a/ogródek -gastronomiczny

3. Powierzchnia użytkowa w m² 4.budynku rowerowni

Działalność prowadzona przez dzierżawcę

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej brutto

w PLN

Uwagi

1

Trzęsacz

ul. Dworcowa 2

236,16

Kasa biletowa, punkt informacji turystycznej, poczekalnia, zakwaterowanie turystyczne, bistro, bar, toalety

działalność publiczna

  1. 110,62 m²
  1. 35,64 m²

 zakwaterowanie turystyczne,

budynek - rowerownia

21 000,00

W budynku rowerowni 10m²  -  miejsca postojowe dla rowerów

Kaucja –

 7 000,00 zł

2

Trzęsacz

ul. Dworcowa 2

236,16

Kasa biletowa, punkt informacji turystycznej, poczekalnia, zakwaterowanie turystyczne, bistro, bar, toalety

działalność publiczna

  1. 88,13 m²

          a/  50 m²

 bistro, bar, toalety  ogólnodostępne

ogródek kawiarniany

10 000,00

termin dzierżawy :

maj 2019 r. do 30.09.2019 r.  oraz 

od 30.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

Kaucja –

 3000 zł

3

Rewal

 ul. Dworcowa 21

649,88

Kasa biletowa, punkt informacji turystycznej, poczekalnia, zakwaterowanie turystyczne, bistro, bar, toalety

Wystawa miniatur kolejowych

działalność publiczna

      1.    36,29 m²

1.   148,74 m²

1.   167,47 m²

Poddasze, piętro, piwnica – wystawa miniatur kolejowych

20 000,00

Kaucja

10 000 zł

4

Rewal

 ul. Dworcowa 21

649,88

Kasa biletowa, punkt informacji turystycznej, poczekalnia, zakwaterowanie turystyczne, bistro, bar, toalety

Wystawa miniatur kolejowych

działalność publiczna

  1. 96,04

a/       80 m²

bistro, bar, z ogródkiem kawiarnianym

10 000,00

Kaucja

3 000,00 zł

5

Śliwin

ul. Spacerowa 10

 

 

236,16

Kasa biletowa, punkt informacji turystycznej, poczekalnia, zakwaterowanie turystyczne, bistro, bar, toalety

 

  1. 110,64 m²

 

 zakwaterowanie turystyczne,

21 000,00

Kaucja

10 000 zł

6

Śliwin

ul. Spacerowa 10

 

 

236,16

Kasa biletowa, punkt informacji turystycznej, poczekalnia, zakwaterowanie turystyczne, bistro, bar, toalety

  1. 88,13 m²

 

, bistro, bar, lub  punkt sprzedaży  wielobranżowej

7 000,00

Kaucja

3 000 zł

4

Niechorze Lat.

ul. Kamieńska 1

236,16

Kasa biletowa, punkt informacji turystycznej, poczekalnia, zakwaterowanie turystyczne, bistro, bar, toalety

  1. 236,16 m²

 zakwaterowanie turystyczne, bistro, bar, toalety  ogólnodostępne

30 000,00

Kaucja

10 000 zł

UWAGA !!!

Wprowadza się zmianę w treści zapisu w tabeli w poz. 3 w rubryce  „Działalność prowadzona przez dzierżawcę „ z "Wystawa miniatur kolejowych, zakwaterowanie turystyczne. Poddasze, piętro, piwnica wystawiennicza" na : „Poddasze, piętro, piwnica – wystawa miniatur kolejowych”  - 06.05.2019 r.


 

INFORMACJA O WARUNKACH SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH I NEGOCJACJI

 

1. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert wstępnych zamieszcza się na okres nie krótszy niż 10 dni w:

a) na stronie BIP spółki NKW Sp. z o.o.,

b) na stronie www Gminy Rewal

2. Oferent powinien zapoznać się na miejscu ze stanem nieruchomości, na której znajduje się przedmiot poddzierżawy oraz dotyczącą jej dokumentacją w terminie uzgodnionym z pracownikami NKW Sp. z o.o.

3. Oferta  wstępna powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy i adres jej siedziby,

b) numer oferenta w CEIDG albo w KRS wraz z załączonym do oferty aktualnym wydrukiem,

c) adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu i dane osoby do kontaktów telefonicznych,

d) oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o warunkach składania ofert wstępnych i negocjacji i projektem umowy poddzierżawy oraz o zaakceptowaniu zawartych w nich warunków dla poddzierżawcy,

e) proponowaną stawkę miesięcznego czynszu dzierżawnego,

f) planowane przeznaczenie (rodzaj prowadzonej działalności) w pomieszczeniu/lokalu będącym przedmiotem poddzierżawy,

g) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, a w przypadku pełnomocnika – również dokument pełnomocnictwa.

4. W negocjacjach mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie posiadające zadłużenia wobec NKW Sp. z o.o..

5. Oferty wstępne w zamkniętej kopercie z napisem „PODDZIERŻAWA” należy składać w Gryficach ul. Błonie 1 najpóźniej do dnia  13 maja 2019 roku do godz. 14.00.

6. Procedurę negocjacyjną wyboru poddzierżawcy nieruchomości prowadzi komisja negocjacyjna powołana przez Prezesa NKW Sp. z o.o.

7. Do zadań komisji należy otwarcie wstępnych ofert, analiza ofert, zaproszenie na określony termin oferentów celem przeprowadzenia ustnych negocjacji na temat doprecyzowania ostatecznych warunków oferty proponowanych przez oferentów, przeprowadzenie przetargu i ustalenie osoby, która przetarg wygrała, sporządzenie protokołu z przetargu, niezwłoczne przedstawienie protokołu Zarządowi NKW Sp. z o.o.

8. Przedmiot poddzierżawy zostanie oddany w poddzierżawę z przeznaczeniem na cele prowadzonej przez poddzierżawcę działalności gospodarczej na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

9. Umowa poddzierżawy/podnajmu zostanie zawarta od dnia……. maja  2019 r. na okres do 31 grudnia 2020 r.

10. Korzystanie z przedmiotu poddzierżawy wiąże się z koniecznością zachowania warunków trwałości projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Podziale 5.1.1. Infrastruktura turystyki.

11. Z tytułu dzierżawy na poddzierżawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości od poddzierżawionej części nieruchomości.

12. Szczegółowe informacje na temat oferowanych do wydzierżawienia lokali pomieszczeń/nieruchomości można uzyskać w godzinach od 8.00 do 15.00 w biurze Spółki w Gryficach ul. Błonie 1, kod: 72-300 tel. 913842235 osoba do kontaktu: Hanna Nowak. Pomieszczenia/lokale przeznaczone pod poddzierżawę można obejrzeć - po wcześniejszym uzgodnieniu - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:00.

12. Złożenie pisemnej oferty i przystąpienie do negocjacji jest równoznaczne z akceptacją przez składającego propozycję oferty zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

13. Negocjacje można przeprowadzić chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o negocjacjach.

14. Kryteriami wyboru poddzierżawcy są:  najwyższa stawka czynszu poddzierżawy zaoferowana w trakcie negocjacji, rodzaj działalności planowanej do prowadzenia przez oferenta, brak zobowiązań finansowych wobec NKW Sp. z o.o.. Stawka czynszu ustalona w wyniku negocjacji nie może być niższa niż zaoferowana w pisemnej ofercie wstępnej.

15. Umowa zostanie podpisana z podmiotem, który podczas negocjacji złoży najkorzystniejszą ofertę. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy z winy oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Wydzierżawiający zawrze umowę z innym oferentem, którego oferowana cena będzie kolejną spełniającą warunki zapytania ofertowego.

16. Z przeprowadzonych negocjacji NKW Sp. z o.o. sporządza protokół, w którym umieszcza istotne informacje dotyczące ich przebiegu.

17. Wysokość miesięcznego czynszu, którą jest zobowiązany płacić najemca, ustala się w wysokości czynszu ustalonego w wyniku negocjacji powiększoną o należny podatek VAT.

18. NKW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od negocjacji w każdym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia negocjacji w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków negocjacji przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem negocjacji.

 

                                                                                  Prezes NKW Sp. z o.o. Janusz Cetera

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 O G Ł O S Z E N I E - negocjacje NKW.pdf (PDF, 44KB) 2019-04-30 12:21:00 39 razy
2 Załącznik do Ogłoszenia przetargowego umowa dzierżawy dworców dla NKW 2019.pdf (PDF, 53KB) 2019-04-30 12:21:00 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 30-04-2019 12:21:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 30-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 07-05-2019 06:45:08