Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Rządu Szwedzkiego z dnia 7 maja 2020 r. stanowiącą pozwolenie na budowę na szelfie kontynentalnym poza granicą terytorialną Szwecji gazociągu do przesyłu gazu ziemnego w tłumaczeniu na język polski oraz szwedzki. 2020-06-29 09:30:58
dokument WAŻNA INFORMACJA - usunięcie tablic i urządzeń reklamowych 2020-06-18 13:26:41
dokument Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Starostwie Powiatowym w Gryficach 2020-06-18 07:37:18
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok 2020-06-10 14:56:11
dokument INFORMACJA - o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez osobę fizyczną reprezentującą inwestora, którym jest Powiat Gryficki, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie Kładki dla pieszych nad ciekiem Liwskie Ujście 2020-05-22 16:26:54
dokument Informacja dotycząca zmiany terminu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-05-22 11:23:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu dnia 18 maja 2020 r. decyzji nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.3.2020.MH dla inwestycji:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ulicy Zachodniej w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działkach o numerze geodezyjnym 140/2 i 395/1 w obrębie Rewal 1. 2020-05-19 09:41:50
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wydaniu decyzji z 12 maja 2020 r. (SKO/Ma/420/5060/2019) umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Wójta Gminy Rewal nr 16/2019 z 09.12.2019 r. (znak: PP.6733.7.2016.MH) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-05-19 08:06:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 12 maja 2020 r. decyzji nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.4.2020.MH dla inwestycji: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ulicy Nadmorskiej i Bałtyckiej w m. Pustkowo, gm. Rewal na działkach nr 502/20, 8/3 i 10 w obrębie Pustkowo. 2020-05-19 07:55:37
dokument Obwieszczenie do stron postępowania w sprawie wydania decyzji znak: OŚ.6220.1.2020.KM z dnia 7 maja 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie opaski brzegowej w Pogorzelicy (km 364,30 ? 364,48 i 364,52-365,48, wszczętego na wniosek Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba przy Placu Batorego 4 2020-05-07 12:33:42
dokument Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji polegającej na budowie opaski brzegowej w Pogorzelicy (km 364,30 ? 364,48 i 364,52-365,48) 2020-05-07 12:31:21
dokument ZBIÓRKA OBJAZDOWA ODPADÓW Z TERENU GMINY REWAL 2020-05-07 07:12:07
dokument UWAGA PRZEDSIĘBIORCY ! Wójt Gminy Rewal przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty II raty za zezwolenia w terminie do dnia 31 maja 2020 r. 2020-05-04 13:37:48
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 07:19:40
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z dnia 23 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 07:19:04
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 07:13:29
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 07:12:29
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 7/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-28 17:12:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 kwietnia 2020 r. o wydanej decyzji nr 12/2020, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: RUROCIĄG PODMORSKI BALTIC PIPE - CZĘŚĆ POLSKA w zakresie: gazociąg podmorski - granica WSE - pierwszy suchy spaw. 2020-04-27 15:05:06
dokument Sprostowanie OBWIESZCZENIA z dnia 21.04.2020 r. znak: PP.6733.4.2020.KP 2020-04-24 09:36:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ulicy Zachodniej w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działkach nr 140/2 i 395/1 w obrębie Rewal 1. 2020-04-22 08:03:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ulicy Nadmorskiej i Bałtyckiej w m. Pustkowo, gm. Rewal na działkach nr 520/20, 8/3 i 10 w obrębie Pustkowo 2020-04-22 08:01:48
dokument Informacja Wójta Gminy Rewal o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 1A położonej na działce nr 11/3 obręb Pogorzelica w gminie Rewal 2020-04-16 14:28:02
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI ODKOMARZANIA TERENÓW GMINY REWAL ORAZ ZABIEGÓW DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI 2020-04-15 11:53:08
dokument Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: "RUROCIĄG PODMORSKI BALTIC PIPE- CZĘŚĆ POLSKA w zakresie odcinek lądowy- pierwszy suchy spaw- zespół zaporowy Niechorze-Pogorzelica" 2020-04-08 12:24:37
dokument Obwieszczenie o zebranych opiniach organów opiniujących oraz materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pt.: " Budowa opaski brzegowej w Pogorzelicy (km 364,30 - 364,48 i 364,52-364,48) w gminie Rewal". 2020-04-04 14:54:46
dokument OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., póz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika Pana Rafała Przybyłkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "RUROCIĄG PODMORSKI BALTIC PIPE - CZĘŚĆ POLSKA w zakresie: gazociąg podmorski - granica WSE - pierwszy suchy spaw" 2020-04-03 13:59:07
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:RUROCIĄG PODMORSKI BALTIC PIPE - CZĘŚĆ POLSKA w zakresie: gazociąg podmorski - granica WSE - pierwszy suchy spaw 2020-04-02 11:33:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 6/2020, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: ?Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie CZĘŚĆ LINIOWA - Etap l: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego) do Terminala Konarzewo - DN900" 2020-03-16 11:41:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: ?RUROCIĄG PODMORSKI BALTIC PIPE - CZĘŚĆ POLSKA w zakresie: odcinek lądowy - pierwszy suchy spaw - zespół zaporowy Niechorze - Pogorzelica" 2020-03-16 11:40:10
dokument Lista numerów telefonów w Urzędzie Gminy w Rewalu 2020-03-15 16:29:04
dokument KWALIFIKACJA WOJSKOWA zostaje ZAWIESZONA do odwołania 2020-03-13 15:01:10
dokument WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2020-03-12 13:35:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pt.: "przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą na osiedlu w m. Pobierowo: ul. Szczecińska, ul. Chmielna, ul. Bracka, ul. Wczasowa, ul. Pomorska, ul. Marii Konopnickiej, ul. Bolesława Prusa, ul. Słowackiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Niecała, ul. Jana Kilińskiego, ul. Kawalerska, ul. Krótka, ul. Przeskok" 2020-03-12 10:02:49
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowych nr 1 i 2 położonych na działce nr 405/1 obręb 0001 Pobierowo w gminie Rewal 2020-03-04 14:41:31
dokument Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowych nr 1 i 2 położonych na działce nr 405/1 obręb 0001 Pobierowo w gminie Rewal 2020-03-04 14:40:52
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowych nr 3, 4 i 5 położonych na działce nr 17/2 obręb 0003 Trzęsacz w gminie Rewal 2020-03-04 13:36:11
dokument Publiczne Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji przez PGW Wody Polskie - dot. realizacji przedsięwzięcia pt. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część morska" 2020-02-27 12:26:09
dokument Ogłoszenie Zebranie Wiejskie odbędzie się 03.03.2020 r w Pogorzelicy ul Leśna 5 (Dworzec Kolejki Wąskotorowej) o godz 18 2020-02-25 10:14:09
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-02-24 14:35:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.1.2019.KM z dnia 17 lutego 2020 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora p4 2020-02-18 13:45:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.5.2019.KM z dnia 17 lutego 2020 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad ciekiem Liwskie Ujście przy istniejącym obiekcie mostowym w ciągu DP 3015Z 2020-02-18 13:22:48
dokument IMGW Ostrzega - Gwałtowny niż nad Polską: silne porywy wiatru do 110 km/h, w górach do 200 km/h 2020-02-09 16:56:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:"Część liniowa - Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego do Terminala Konarzewo - DN900". 2020-02-07 11:54:53
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Rewal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie opaski brzegowej w Pogorzelicy i wystąpieniu do organów opiniujących. 2020-02-07 11:51:05
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gryfickiego 2020-02-06 12:48:21
dokument Obwieszczenie o zebranych opiniach organów opiniujących oraz materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji środowiskowej 2020-01-28 09:25:37
dokument PUBLICZNE OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECZYJI - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-01-28 09:21:32
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP 2020-01-24 13:58:51
dokument Postanowienie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-01-22 14:57:27
dokument Publiczne obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu postanowienia - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-01-22 14:54:36
dokument Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gryfickim 2020-01-22 14:48:17
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. 2020-01-20 12:15:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie zmierzające do wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na.: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play dz. nr 5, obręb nr 0006, 72-350 Niechorze nr projektu: GRF0801N 2020-01-17 14:37:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 13:05:28
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Rurociąg podmorski Baltic Pipe - część Polska" 2020-01-15 13:04:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad ciekiem Liwskie Ujście przy istniejącym obiekcie mostowym w ciągu DP 3015Z 2020-01-14 10:49:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" dz. nr 5, obręb nr 0006, 72-350 Niechorze ? nr projektu: GRF0801N. 2020-01-14 08:56:38
dokument Zapytanie ofertowe - WYKONANIE EKSPERTYZY W ZAKRESIE OCENY KWALIFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 2020-01-14 08:25:40
dokument OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 r., póz.2096 ze zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. l i 2, art. 18 ust. la ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2019 r., póz. 1554 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., póz. 2268 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki w Szczecinie PGW WP zawiadamia strony że, udzielił na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 2020-01-10 12:23:07
dokument UWAGA ! PRZEDSIEBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2020-01-07 14:11:29
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP 2020-01-02 10:49:39