Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2020r.

p>Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1 1/2020 07.01.2020 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
2 2/2020 08.01.2020 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
3 3/2020 08.01.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników rzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
4 4/2020 09.01.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 roku Agata Smoczyk
5 5/2020 13.01.2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
6 6/2020 13.01.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Agata Smoczyk
7 7/2020 14.01.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal dla stanowiska: aplikant w Straży Gminnej Wioletta Brzezińska
8 8/2020 14.01.2020 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gmine Rewal na 2020 r. Justyna Ryczko
9 9/2020 16.01.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci na terenie Gminy Rewal w 2020r. Justyna Żebrowska
10 10/2020 22.01.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
11 11/2020 22.01.2020 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
12 12/2020 24.01.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2020l2021. Joanna Błachuta
13 13/2020 24.01.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gmlnę Rewal w roku szkolnym 2020/2021 Joanna Błachuta
14 14/2020 29.01.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 13 stycznia 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" Agata Smoczyk
15 15/2020 31.01.2020 w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców Joanna Błachuta
16 16/2020 31.01.2020 w sprawie opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal Joanna Błachuta
17 17/2020 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
18 18/2020 05.02.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Justyna Ryczko
19 19/2020 06.02.2020 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom społecznym na rok 2020 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
20 20/2020 06.02.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
21 21/2020 07.02.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal Marta Sieniowska
22 22/2020 07.02.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian
23 23/2020 07.02.2020 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
24 24/2020 24.02.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 13 stycznia 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" Agata Smoczyk
25 25/2020 28.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
26 26/2020 02.03.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 6 lutego 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" Agata Smoczyk
27 27/2020 04.03.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal Justyna Żebrowska
28 28/2020 10.03.2020 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu lnterdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Agata Smoczyk
29 29/2020 11.03.2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r Wioletta Brzezińska
30 30/2020 11.03.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
31 31/2020 12.03.2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
32 32/2020 13.03.2020 w sprawie powołania Sztabu Kryzysowego na terenie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
33 33/2020 18.03.2020 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
34 34/2020 18.03.2020 w sprawie powołania zespołów szybkiego reagowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Pobierowo i Niechorze. Wiesław Kalinkiewicz
35 35/2020 23.03.2020 w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Rewal w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wioletta Brzezińska
36 36/2020 26.03.2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
37 37/2020 26.03.2020 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Rewal w związku z wstąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wstąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Rewal wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS Gov-2. Wioletta Brzezińska
38 38/2020 26.03.2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
39 39/2020 31.03.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
40 40/2020 09.04.2020 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal. Wioletta Brzezińska
41 41/2020 09.04.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Wioletta Brzezińska
42 42/2020 17.04.2020 w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
43 43/2020 30.04.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
44 44/2020 04.05.2020 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wioletta Brzezińska
45 45/2020 08.05.2020 w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
46 46/2020 15.05.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
47 47/2020 22.05.2020 w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu Justyna Ryczko
48 48/2020 22.05.2020 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących w gospodarowaniu Gminy Rewal na czas oznaczony do 3 miesięcy Justyna Ryczko
49 49/2020 27.05.2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy w Rewalu. Tomasz Kapela
50 50/2020 29.05.2020 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
51 51/2020 05.06.2020 w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Rewal Joanna Błachuta
52 52/2020 09.06.2020 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wioletta Brzezińska
53 53/2020 10.06.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian
54 54/2020 12.06.2020 w sprawi powołania operatorów informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Wioletta Brzezińska
55 55/2020 17.06.2020 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rewal za 2019 rok Wioletta Brzezińska
56 56/2020 17.06.2020 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Rewalu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
57 57/2020 17.06.2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego oraz powołania Gminnego Koordynatora i Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. Justyna Ryczko
58 58/2020 22.06.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START Justyna Żebrowska
59 59/2020 22.06.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2020 z dnia 29 maja 2020 r. Beata Żoła
60 60/2020 22.06.2020 w sprawie przyjęcia "Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Rewal w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów" Joanna Błachuta
61 61/2020 30.06.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
62 62/2020 02.07.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania z wpłatami za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania na drogach publicznych, na urządzonych parkingach gminnych oraz na terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal Anna Modrzejewska
63 63/2020 06.07.2020 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
64 64/2020 09.07.2020 zmieniające regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
65 65/2020 10.07.2020 w sprawi powołania operatorów informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Wioletta Brzezińska
66 66/2020 10.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
67 67/2020 22.07.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Błachuta
68 68/2020 22.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
69 69/2020 28.07.2020 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
70 70/2020 31.07.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Fala" w Pobierowie Joanna Błachuta
71 71/2020 31.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
72 72/2020 07.08.2020 w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osoboim będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Rewal Agnieszka Borowiecka- Sorbian
73 73/2020 10.08.2020 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal WiolettaBrzezińska 
74 74/2020 10.08.2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności Wioletta Brzezińska 
75 75/2020 10.08.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch 
76. 76/2020 10.08.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położynych w Gminie Rewal Grażyna Duch
77. 77/2020 10.08.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
78 78/2020 12.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
79 79/2020 20.08.2020 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Agnieszka Borowiecka-Sorbian
80 80/2020 24.08.2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok Beata Żoła
81 81/2020 28.08.2020 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Ireneusz Jasiński
82 82/2020 28.08.2020 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Ireneusz Jasiński
83 83/2020 31.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
84 84/2020 31.08.2020 w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Joanna Błachuta
85 85/2020 31.08.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania Joanna Błachuta
86 86/2020 04.09.2020 w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Marta Zelwak-Kabala
87 87/2020 11.09.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Rewal Justyna Żebrowska
88 88/2020 15.09.2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
89 89/2020 15.09.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
90 90/2020 16.09.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej Urzędu Gminy w Rewalu Justyna Ryczko
91 91/2020 17.09.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
92 92/2020 17.09.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
93 93/2020 17.09.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
94 94/2020 24.09.2020 uchylające zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
95 95/2020 24.09.2020 w sprawie powołania inspektora Ochrony Danych Wioletta Brzezińska
96 96/2020 30.09.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Wioletta Brzezińska
97 97/2020 30.09.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START Wioletta Brzezińska
98 98/2020 30.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
99 99/2020 02.10.2020 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
100 100/2020 02.10.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian
101 101/2020 13.10.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Rewal Tomasz Kapela
102 102/2020 13.20.2020 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
103 103/2020 14.10.2020 w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal Wioletta Brzezińska
104 104/2020 21.10.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
105 105/2020 30.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
106 106/2020 03.11.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
107 107/2020 05.11.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian
108 108/2020 06.11.2020 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
109 109/2020 13.11.2020 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru przedstawicieli do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz zarządzenia wyborów przedstawiciela w Urzędzie Gminy Rewal oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Wioletta Brzezińska
110 110/2020 18.11.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji. Wioletta Brzezińska
111 111/2020 18.11.2020 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wioletta Brzezińska
112 112/2020 19.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
113 113/2020 23.11.2020 w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Rewal oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wioletta Brzezińska
114 114/2020 26.11.2020 zmieniające Regulamin Wyboru Przedstawiciela Pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu. Wioletta Brzezińska
115 115/2020 26.11.2020 w sprawie ogłoszenia terminu wyborów uzupełniających na przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy w Rewalu. Wioletta Brzezińska
116 116/2020 27.11.2020 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
117 117/2020 27.11.2020 w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rewal Justyna Ryczko
118 118/2020 30.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
119 119/2020 03.12.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu Justyna Ryczko
120 120/2020 03.12.2020 w sprawie zmiany Planu Rzeczowo - Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu Justyna Ryczko
121 121/2020 04.12.2020 w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umów dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych Justyna Ryczko
122 122/2020 04.12.2020 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
123 123/2020 07.12.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Rewalu Beata Żoła
124 124/2020 09.12.2020 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
125 125/2020 09.12.2020 w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rewal dla samorządowych instytucji kultury Joanna Błachuta
126 126/2020 09.12.2020 w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rewal Joanna Błachuta
127 127/2020 09.12.2020 zmieniające skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal Joanna Błachuta
128 128/2020 11.12.2020 uchylające zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
129 129/2020 11.12.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal. Wioletta Brzezińska
130 130/2020 16.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal Beata Żoła
131 131/2020 17.12.2020 uchylające zarządzenie w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Rewalu. Wioletta Brzezińska
132 132/2020 17.12.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal. Wioletta Brzezińska
133 133/2020 21.12.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian
134 134/2020 21.12.2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonych środków na cele związane  z przeciwdziałaniem COVID-19 Beata Żoła
135 135/2020 29.12.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Marta Zelwak-Kabala
136 136/2020 31.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal Beata Żoła
137 137/2020 31.12.2020 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rewalu. Elżbieta Pekról-Cyrulik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 29-12-2019 19:36:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 29-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 04-01-2021 13:24:25