Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2020r.

p>Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1 1/2020 07.01.2020 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
2 2/2020 08.01.2020 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
3 3/2020 08.01.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników rzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
4 4/2020 09.01.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 roku Agata Smoczyk
5 5/2020 13.01.2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
6 6/2020 13.01.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Agata Smoczyk
7 7/2020 14.01.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal dla stanowiska: aplikant w Straży Gminnej Wioletta Brzezińska
8 8/2020 14.01.2020 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gmine Rewal na 2020 r. Justyna Ryczko
9 9/2020 16.01.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci na terenie Gminy Rewal w 2020r. Justyna Żebrowska
10 10/2020 22.01.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
11 11/2020 22.01.2020 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
12 12/2020 24.01.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2020l2021. Joanna Błachuta
13 13/2020 24.01.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gmlnę Rewal w roku szkolnym 2020/2021 Joanna Błachuta
14 14/2020 29.01.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 13 stycznia 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" Agata Smoczyk
15 15/2020 31.01.2020 w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców Joanna Błachuta
16 16/2020 31.01.2020 w sprawie opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal Joanna Błachuta
17 17/2020 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
18 18/2020 05.02.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Justyna Ryczko
19 19/2020 06.02.2020 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom społecznym na rok 2020 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
20 20/2020 06.02.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
21 21/2020 07.02.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal Marta Sieniowska
22 22/2020 07.02.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian
23 23/2020 07.02.2020 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
24 24/2020 24.02.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 13 stycznia 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" Agata Smoczyk
25 25/2020 28.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
26 26/2020 02.03.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 6 lutego 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" Agata Smoczyk
27 27/2020 04.03.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal Justyna Żebrowska
28 28/2020 10.03.2020 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu lnterdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Agata Smoczyk
29 29/2020 11.03.2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r Wioletta Brzezińska
30 30/2020 11.03.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
31 31/2020 12.03.2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
32 32/2020 13.03.2020 w sprawie powołania Sztabu Kryzysowego na terenie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
33 33/2020 18.03.2020 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
34 34/2020 18.03.2020 w sprawie powołania zespołów szybkiego reagowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Pobierowo i Niechorze. Wiesław Kalinkiewicz
35 35/2020 23.03.2020 w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Rewal w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wioletta Brzezińska
36 36/2020 26.03.2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
37 37/2020 26.03.2020 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Rewal w związku z wstąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wstąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Rewal wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS Gov-2. Wioletta Brzezińska
38 38/2020 26.03.2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
39 39/2020 31.03.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
40 40/2020 09.04.2020 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal. Wioletta Brzezińska
41 41/2020 09.04.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Wioletta Brzezińska
42 42/2020 17.04.2020 w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
43 43/2020 30.04.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
44 44/2020 04.05.2020 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wioletta Brzezińska
45 45/2020 08.05.2020 w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
46 46/2020 15.05.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
47 47/2020 22.05.2020 w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu Justyna Ryczko
48 48/2020 22.05.2020 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących w gospodarowaniu Gminy Rewal na czas oznaczony do 3 miesięcy Justyna Ryczko
49 49/2020 27.05.2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy w Rewalu. Tomasz Kapela
50 50/2020 29.05.2020 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 29-12-2019 19:36:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 29-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 01-06-2020 08:49:51