Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2020 r.

Lp. =
znak spr.

PP.6730. ... .2020

Nr decyzji
i data jej wydania
Rodzaj inwestycji Nazwa i adres
wnioskodawcy
Data
wpływu  wniosku
Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew. + obręb geodezyjny)
Streszczenie
ustaleń decyzji
Wygaśnięcie, stwierdzenie
nieważności lub zmiana decyzji
       Uwagi                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
41/2019

1/2020
16.01.2020

 

Zmiana sposobu użytkowania budynków na zespół budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  osoba fizyczna 26.09.2019 Trzęsacz
dz. 303
linia zabudowy 3,00 m; pow. zab. do 11,51 %, możliwa zabudowa w postaci dwóch wiat z przeznaczeniem na patio i saunę o łącznej powierzchni 70 m2, szerokość elewacji frontowej do ok. 7,47 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 7,00 m n.p.t., zabudowa z możliwym poddaszem, możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwy basen kąpielowy, sauna i jacuzzi    
45/2019

2/2020

3.02.2020

Budowa budynku usług turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 22.10.2019

Rewal

dz. 2/5

linia zabudowy 8,00 m; pow. zab. do 26,03%, szerokość elewacji frontowej do ok. 17,13 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego z wysokością najwyższej części dachu do 9,50 m , pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym, możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
51.2019

3/2020

13.02.2020

Budowa budynków o funkcji letniskowej wraz z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 20.11.2019

Pustkowo

dz. 152

linia zabudowy 8,00 m; pow. zab. do 18,95%, szerokość elewacji frontowej do ok. 7,20 m od strony dz. 143, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 7,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2.    
52.2019

4/2020

27.02.2020

Budowa budynku mieszkalnego z funkcją turystyczną oraz z domkami letniskowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 22.11.2020 Rewal
ul. Lipowa 3
dz. 492 
linia zabudowy 10,00 m; pow. zab. do 15,79% a z basenem kąpielowym 20,79%, szerokość elewacji frontowej do ok. 14,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,64 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 119,11 m2, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2.    
54.2019

7/2020

16.03.2020

Budowa budynku lub budynków apartamentowych wraz z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 20.12.2019 Rewal
ul. Klifowa
dz. 322
linia zabudowy 4,00 m od ul. Różanej, możliwe przekroczenie linii zabudowy o 1,50 m dla balkonów, tarasów, okapów,pilastrów, wykuszy; pow. zab. do 
28,78 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 42,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 9,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 12,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 3 kondygnacje), możliwa dominanta architektoniczna w postaci czwartej kondygnacji na powierzchni do 17% powierzchni zabudowy każdego budynku, możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.
   
53.2019

8/2020

3.04.2020

Rozbudowa z przebudową budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 19.12.2019

Pustkowo

dz. 513

linia zabudowy nieprzekraczalna 13,00 m; pow. zab. do 16,98 %, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 8,88 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 7,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.    
55.2019

14/2020

15.05.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 20.12.2019 Rewal
ul. Piastowska
dz. 394/1, 394/4,536
linia zabudowy 5,00 m od strony dz. 394/2; pow. zab. do 26,32 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 16,11 m od strony dz. 394/2, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 3 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 150,75 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.    
23.2019 36/2019
16.10.2019
uchylona
21/2020
2.09.2020
Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym  osoba fizyczna 14.05.2019 Śliwin
fragment dz. 3, działka  4, 5
Linia zabudowy nieprzekraczalna 11,4 7 m, pow. zab. do 11,86% powierzchni terenu działki nr 3, 4 i 5, szerokość elewacji frontowej budynków od 12,00 do 32,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - 3,67 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,20 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne), zespół zabudowy obejmujący: budynek mieszkalny z uzupełniającą usługą agroturystyczną, budynek gospodarczy i warsztat (na sprzęt, samochody i maszyny),budynek stodoły i hangar na sprzęt i płody rolne, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,50 m n.p.t., funkcja mieszkalna jednorodzinna     
1

bez rozpatrzenia

16.04.2020

Budowa budynku handlowo-usługowo (myjnia samochodowa, stacja paliw, hotel, motel)-gastronomicznego
Gmina Rewal 8.01.2020

Śliwin

dz. 24/3, 23/4

    nie przedłożono decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
2

6/2020

13.03.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 17.01.2020

Rewal

dz. 12

linia zabudowy nieprzekraczalna 34,0 m od strony dz. 141; pow. zab. do 6,35 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 16,32 m od strony dz. 141, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m przy okapie dachu a dla dachów płaskich do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.    
3

5/2020
5.03.2020

Budowa budynku usługowego handlowo-turystycznego oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 24.01.2020

Rewal

ul. Sikorskiego

389/2

linia zabudowy nierównoległa od 2,00 m od strony Sikorskiego; pow. zab. do 36,84 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 14,36 m od strony ul. Sikorskiego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 10,00 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających,, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 200 m2.    
4

Odmowa

26.03.2020

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych z możliwością lokalizacji w parterach nieuciążliwych usług handlowych, gastronomicznych i turystycznych, domków rekreacji indywidualnej, zabudowy usługowej turystycznej oraz basenu zewnętrznego osoba fizyczna 31.01.2020

Trzęsacz

dz. 9/133

Rewal 1

dz. 13/5

    w obszarze  badanym brak jest zabudowy uzasadniającej zabudowę o wielkości pow. zab. 17,00%, linii zabudowy 6,00 m, szerokości elewacji frontowej 21,0 m, górnej krawędzi elewacji frontowej 6,00 m i wysokości kalenicy 9,00 m.
5

12/2020

17.04.2020

Budowa budynku usługowo-handlowego, rozbudowa tarasu i rozbudowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 29.01.2020

Rewal

ul. Piastowska 19

dz. 430

linia zabudowy nieprzekraczalna 4,50 m; pow. zab. do 26,29 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 20,0 m od strony ul. Różanej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do 400 m2, możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2.    
6

Odmowa

14.04.2020

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku osoba prawna 04.02.2020

Trzęsacz

dz. 131

    W obszarze    badanym brak jest zabudowy uzasadniającej nową zabudowę o wielkości powierzchni zabudowy 40,0%, górnej krawędzi elewacji frontowej 7,50 m, wysokości kalenicy 12,00 m i ilości kondygnacji - 3; uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, brak jest jakichkolwiek dokumentów w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną, kanalizację sanitarną i gaz.
7

11/2020

17.04.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 05.02.2020

Śliwin

dz. 15/9

linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m od strony dz. nr 15/5; pow. zab. do 15,54 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 18,15 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 169,0 m2, możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
8

10/2020

16.04.2020

Dokończenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 17.02.2020

Pustkowo

ul. Spacerowa 3

dz. 84

linia zabudowy nieprzekraczalna 5,00 m od strony ul. Spacerowej; pow. zab. do 37,88 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 12,50 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 4,20 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 10,80 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 272,80 m2, możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
9

9/2020

16.04.2020

Budowa budynku mieszkalnego z pokojami do wynajęcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 20.02.2020

Pustkowo

dz. 125/6

linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m od strony dz. 121/2; pow. zab. do 19,54 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 16,32 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
10

13/2020

23.04.2020

Zmiana sposobu użytkowania budynku letniskowego na mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 09.03.2020

Rewal

ul. Leśna 2D

dz. 732/15

linia zabudowy nieprzekraczalna 4,00 m od strony dz. 732/11; pow. zab. do 7,96 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 11,40 m od strony dz. 432/15, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  mieszkalna o powierzchni użytkowej do 150,75 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
11

15/202

19.05.2020

Budowa, przebudowa, nadbudowa budynków turystycznych wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezbędną infrastrukturę techniczną osoba fizyczna 16.03.2020 Rewal
ul. Piastowska 26
dz. 419/1, 410/3, 410/4
linia zabudowy nieprzekraczalna 8,00 m; pow. zab. do 22,17 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 21,93 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  handlowa o powierzchni sprzedaży do 400 m2,możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej, możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej do 182 m2,     
12     osoba fizyczna 20.03.2020 Rewal 2
ul. Kormoranów
dz. 41/3
     
13

19/2020

6.08.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 11.05.2020 Rewal
dz. 83/38
linia zabudowy nieprzekraczalna 8,00 m; pow. zab. do 19,03 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 15,04 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna,możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej do 198,33  m2     
14

17/2020

28.07.2020

 

Budowa wiaty i budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 26.05.2020

Rewal
ul. Mickiewicza 25
dz. 720/2

linia nieprzekraczalna 1,50 m od strony ul. Mickiewicza; pow. zab. do 30,93%, szerokość elewacji frontowej do ok. 17,11 m, bez parterowych wiat, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, , dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne,kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.pt., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, handlowa, gastronomiczna,funkcja mieszkalna bez zmian.    
15

18/2020

5.08.2020

Budowa budynku turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 09.06.2020

Pustkowo

ul. Akacjowa

dz. 93/11

linia nieprzekraczalna 5,00 m od strony ul. Akacjowej; pow. zab. do 19,51% a z funkcją gastronomiczną do 24,51%,  szerokość elewacji frontowej do ok. 23,10  m od strony ul. Akacjowej,  wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy typu płaskiego, pokrycie dowolne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 10,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 1,20 m n.pt. lecz nie wyżej niż wysokość 0,00 budynku na działce nr 93/10, możliwa funkcja gastronomiczna o powierzchni użytkowej co najmniej 100 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
16

umorzenie

15.07.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pokojami gościnnymi   osoba fizyczna 16.06.2020

Pobierowo dz nr 124, 726/19

i 756/1

    teren objęty planem miejscowym
17

20/2020

1.09.2020

Budowa domków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 26.06.2020

Rewal

ul. Lipowa

dz. 440/4

linia nieprzekraczalna 3,00 m od strony dz. 440/2, pow. zab. do 26,8%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 13,65 m od strony dz. 440/2, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50m n.p.t. przy okapie dachu, a dla dachów płaskich do 6,50 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., a dla dachów typu płaskiego do 6,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,34 m n.p.t, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 119,11 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.    
18

22/2020

2.09.2020

Budowa budynków turystycznych i budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 03.07.2020

Rewal

ul. Kwiatowa

dz. 212/9

linia nieprzekraczalna 10,00 m od strony dz. 185, pow. zab. do 17,32%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 14,33 m od strony ul. Kwiatowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 105,40 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.    
19

27/2020

2.11.2020

Rozbudowa i przebudowa budynku stajni na pensjonat z częścią usług gastronomicznych i salą szkoleniową oraz wydzieloną częścią mieszkalną właściciela wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba prawna 15.07.2020

Trzęsacz

152

linia nieprzekraczalna ok.  1,50 m od strony ul. Pałacowej, wielkość powierzchni zabudowy do 20,52%, a z basenem kąpielowym 25,52%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 42,00 m od strony ul. Pałacowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 5,70m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,  możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 119,11 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2.    
20 wniosek wycofany 20.08.2020   osoba fizyczna 23.07.2020

Rewal

dz. 13/5

     
21

Odmowa

1.10.2020

uchylona

Budowa budynku gospodarczego osoba fizyczna 27.07.2020

Rewal

ul. Parkowa 6

dz. 413/2

    Decyzja nie jest zgodna 
z przepisami odrębnymi.
21

7/2021

25.03.2021

Budowa budynku gospodarczego o wymiarach 8,15 x 2,00 m osoba fizyczna 27.07.2020

Rewal

ul. Parkowa 6

dz. 413/2

linia nieprzekraczalna 32,00 m od ul. Parkowej, pow. zab. do 33,62%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 17,46 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub jednospadowe, pokrycie dachu dostosowane do pokrycia budynku gospodarczego na działce nr 368, kąt nachylenia połaci dachowych dostosowany do nachylenia połaci budynku gospodarczego na działce nr 368, wysokość kalenicy głównej do ok. 4,00 m n.p.t., lecz nie wyżej niż kalenica budynku gospodarczego na działce nr 368, zabudowa bez poddasza użytkowego (maksymalnie jedna kondygnacja), wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,    
22 24/2020
11.09.2020
Nadbudowa z rozbudową budynku stołówki z przyłączeniem z istniejącym budynkiem, ze zmianą funkcji na mieszkalno-pensjonatowy osoba fizyczna 29.07.2020

Rewal

ul. Nowy Świat 11

dz. 309

linia nieprzekraczalna 3,00 o d strony dz. 584, pow. zab. do 46,56%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 15,86 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 9,00 m n.p.t. przy okapie dachu lecz nie wyżej niż istniejąca wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej na dz. 309, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 14,00 m n.p.t., lecz nie wyżej niż istniejąca wysokość kalenicy na działce nr 309, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, funkcja mieszkalna bez zmian,  możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających.    
23

23/2020

4.09.2020

Adaptacja poddasza na cele turystyczne z łazienkami oraz podpiwniczenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 30.07.2020

Rewal 

ul. Piastowska

dz. 327/2

linia nieprzekraczalna ok. 21,00 m od strony ul. Piastowskiej, pow. zab. do 18,60%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 16,40, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna bez zmian.    
24

bez rozpatrzenia

7.09.2020

Zespół zabudowy o funkcji mieszanej osoba prawna 30.07.2020

Rewal

ul. Szczecińska

719/1, 719/2, 719/3- Rewal 1

2/8 Trzęsacz

    Nie przedłożono brakujących dokumentów
25

25/2020

1.10.2020

Budowa budynków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 04.08.2020

Rewal

ul. Piastowska

dz. 419/10 i 410/6

linia nieprzekraczalna 5,00 m, pow. zab. do 26,88%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 20,23 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
26

28/2020

2.11.2020

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem osoba fizyczna 05.08.2020

Rewal

ul. Kormoranów

dz. 441/1

linia nieprzekraczalna 6,00 m od str. dz. 225, pow. zab. do 15,51%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 9,60 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,86 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
27

26/2020

19.10.2020

Budowa domków letniskowych, budowa, rozbudowa, nadbudowa garażu z przeznaczeniem na cele turystyczne, budowa basenu kąpielowego  osoba fizyczna 25.08.2020

Pustkowo

ul. Nadmorska 4

dz. 45/3, 47/2, 47/1, 50/11

linia nieprzekraczalna 6,00 m od strony dz. 44, pow. zab. do 24,71% a z basenem kąpielowym do 29,71%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 9,91 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, funkcja mieszkalna bez zmian, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2    
28

bez rozpatrzenia

7.09.2020

  osoba fizyczna 03.09.2020

Rewal 2

dz. 356/1

   

Nie przedłożono brakujących dokumentów

29

29/2020

9.11.2020

Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na pokoje zakwaterowania turystycznego oraz stołówkę z jadalnią wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 8.09.2020

Rewal 1

dz. 339

linia nieprzekraczalna ok 5,00 m od strony ul. Szczecińskiej, pow. zab. do 23,87%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 19,52 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
30

31/2020

10.12.2020

Budowa budynku gastronomicznego z wiatą oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 9.09.2020 Rewal
ul. Sztormowa
dz. 454, 453
linia nieprzekraczalna ok 5,00 m od strony ul. Sztormowej, linia nieprzekraczalna 0,5 m od strony ul. Kamieńskiej, pow. zab. do 28,31% powierzchni terenu dz. 453 i 454, wraz z zabudową istniejącą na dz. nr 454, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 9,0 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
31

30/2020

17.11.2020

Budowa domków turystycznych, basenu kąpielowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 11.09.2020 Rewal
ul. Modrzewiowa 
dz. 739
linia nieprzekraczalna 6,00 m od strony działki nr 615/2, pow. zab. do 26,13%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 22,88 m od strony dz. 615/2, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
32

32/2020

23.12.2020

Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego, handlu, gastronomii, mieszkaniowa wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 18.09.2020 Rewal
ul. Szczecińska
dz. 22/2
linia nieprzekraczalna 4,00 m od strony ul. Szczecińskiej, pow. zab. do 28,54%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 18,22 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy typu płaskiego, pokrycie i kąt nachylenia dostosowane do rodzaju dachu, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 7,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, możliwa funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do 200 m2, możliwa funkcja mieszkalna w postaci jednego lokalu o powierzchni użytkowej do 228,26 m2.    
33

1/2021

7.01.2021

Budowa budynków usługowych - małej gastronomii, sklepu z pamiątkami, wiat oraz obiektów rekreacyjnych: mini parku wodnego i dominanty w postaci repliki latarni morskiej na terenie parku tematycznego o charakterze rekreacyjnym osoba fizyczna 23.10.2020 Rewal
ul. Kamieńska
dz. 203/1, 203/2
linia nieprzekraczalna 15,00 m od strony ul. Kamieńskiej, pow. zab. do 18,3% powierzchni terenu działki 203/1 i 203/2, bez obiektów ekspozycji wystawowej, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 30,72 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe inne typy dachów, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość ścianki kolankowej do 0,70,  wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., lukarny z kalenicą dowolną, wysokość kalenic lukarn co najmniej 1,50 m poniżej kalenicy budynku głównego, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, handlowa o powierzchni sprzedaży do 400 m2, możliwa zabudowa typu ekspozycji wystawowej nadziemia i podziemia, projektowana inwestycja w rejonie zurbanizowanym zlokalizowana od strony ul. Kamieńskiej i ul. Chabrowej, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni do 180 m2, możliwe ścieżki, kładki i dojścia naziemne i podziemne, możliwa przebudowa oświetlenia, możliwa dominanta w postaci repliki latarni morskiej o wysokości do 12,0 m.    
34

6/2021

15.03.2021

Budowa pięciu budynków letniskowych turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 27.10.2020

Rewal 2

dz. 43/25

linia nieprzekraczalna 5,00 m od strony działki nr 43/49, pow. zab. do 19,3%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 7,20 m od strony dz. 43/49, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia  połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja letniskowa, turystyczna, wypoczynkowa    
35

Odmowa

26.03.2021

Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym osoba fizyczna 6.11.2020

Rewal 2

ul. Klifowa 20

dz. 308, 489, 363/2

    W przedmiotowej
 sprawie jeden warunek  art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest spełniony. Pkt 1) w obszarze analizowanym brak jest działek zabudowanych w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej 12,50 m i ilości kondygnacji 4.
36

Odmowa

31.12.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz domków letniskowych osoba fizyczna 6.11.2020

Niechorze

dz. 351

    Trzy warunki nie są 
spełnione:1. W obszarze badanym brak jest co najmniej jednej działki dostępnej z tej samej drogi publicznej zabudowanej w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy; 2. Teren dz. 351 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub poprzez  drogę wewnętrzną albo poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej; 3. Brak jest istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu w zakresie wody pitnej.
37

bez rozpatrzenia

1.03.2021

Zabudowa usługowa obejmująca zabudowę usługową w tym: zakwaterowania turystycznego, sportu, rekreacji, gastronomii i mieszkaniową (1 mieszkanie dla zarządcy obiektu) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 9.11.2020

Rewal 2

dz. 491

    Nie przedłożono decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
38

3/2021

4.03.2021

Zespół zabudowy dwóch budynków o funkcji mieszanej obsługi ruchu turystycznego i mieszkalnej - zmiana sposobu użytkowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba prawna 13.11.2020

Rewal 1

dz. 719/1, 719/2, 719/3

Trzęsacz dz. 2/8

linia nieprzekraczalna bez zmian 5,00 m, pow. zab. bez zmian do 28,52%, szerokość elewacji frontowej budynków bez zmian do ok. 16,08 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 9,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy  typu płaskiego, pokrycie dostosowane do rodzaju dachu, kąt nachylenia połaci dachowych bez zmian, wysokość najwyższej części dachu bez zmian do 8,00 m n.p.t., zabudowa o wysokości trzech kondygnacji, możliwe dominanty w postacji czwartej kondygnacji bez zmian, możliwy zespół zabudowy, podpiwniczenie bez zmian, wysokość 0,00 budynków bez zmian, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa, w każdym z dwóch budynków możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej do 234,82 m2    
39     osoba fizyczna 18.11.2020

Niechorze

dz. 805, 825

     
40     osoba fizyczna 19.11.2020

Niechorze

dz. 114/10

     
41

2/2021

23.02.2021

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku letniskowego turystycznego oraz budowa nowego budynku letniskowego turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 20.11.2020

Niechorze

ul. Łąkowa

dz.946, 148/7

linia nieprzekraczalna 9,00 m od strony działki nr 180, pow. zab. do 15%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 9,24 m od strony dz. 180, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja letniskowa turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
42

4/2021

4.03.2021

Budowa domków rekreacji indywidualnej turystycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 23.11.2020 Rewal
ul. Wspólna
dz. 4/4
linia nieprzekraczalna ok. 6,00 m od strony dz. 4/3j, pow. zab. do 22,61%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 11,83 m od strony dz. 4/3, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
43

5/2021

4.03.2021

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 23.11.2020 Śliwin
ul. Ogrodowa 5
dz. 121
linia nieprzekraczalna ok. 7,73 m od strony ul. Ogrodowej, pow. zab. do 16,05%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 14,03 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,80 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,34 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 185,26 m2 dla każdej działki    
44

8/2021

25.03.2021

 

Budowa budynków letniskowych turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 29.12.2020

Rewal

ul. Turystyczna

dz. 11

linia nieprzekraczalna 34,00 m od dz. nr 
141, pow. zab. do 6,01%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 16,52 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja letniskowa, turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej
   

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Wałęga 10-01-2020 09:13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Wałęga 10-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Kamila Wałęga 29-03-2021 10:19:00