Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2020 r.

Lp. =
znak spr.

PP.6730. ... .2020

Nr decyzji
i data jej wydania
Rodzaj inwestycji Nazwa i adres
wnioskodawcy
Data
wpływu  wniosku
Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew. + obręb geodezyjny)
Streszczenie
ustaleń decyzji
Wygaśnięcie, stwierdzenie
nieważności lub zmiana decyzji
       Uwagi                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
41/2019

1/2020
16.01.2020

 

Zmiana sposobu użytkowania budynków na zespół budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  osoba fizyczna 26.09.2019 Trzęsacz
dz. 303
linia zabudowy 3,00 m; pow. zab. do 11,51 %, możliwa zabudowa w postaci dwóch wiat z przeznaczeniem na patio i saunę o łącznej powierzchni 70 m2, szerokość elewacji frontowej do ok. 7,47 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 7,00 m n.p.t., zabudowa z możliwym poddaszem, możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwy basen kąpielowy, sauna i jacuzzi    
45/2019

2/2020

3.02.2020

Budowa budynku usług turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 22.10.2019

Rewal

dz. 2/5

linia zabudowy 8,00 m; pow. zab. do 26,03%, szerokość elewacji frontowej do ok. 17,13 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego z wysokością najwyższej części dachu do 9,50 m , pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym, możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna    
51.2019

3/2020

13.02.2020

Budowa budynków o funkcji letniskowej wraz z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 20.11.2019

Pustkowo

dz. 152

linia zabudowy 8,00 m; pow. zab. do 18,95%, szerokość elewacji frontowej do ok. 7,20 m od strony dz. 143, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 7,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2.    
52.2019

4/2020

27.02.2020

Budowa budynku mieszkalnego z funkcją turystyczną oraz z domkami letniskowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 22.11.2020 Rewal
ul. Lipowa 3
dz. 492 
linia zabudowy 10,00 m; pow. zab. do 15,79% a z basenem kąpielowym 20,79%, szerokość elewacji frontowej do ok. 14,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,64 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej 119,11 m2, możliwy basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2.    
54.2019

7/2020

16.03.2020

Budowa budynku lub budynków apartamentowych wraz z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 20.12.2019 Rewal
ul. Klifowa
dz. 322
linia zabudowy 4,00 m od ul. Różanej, możliwe przekroczenie linii zabudowy o 1,50 m dla balkonów, tarasów, okapów,pilastrów, wykuszy; pow. zab. do 
28,78 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 42,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 9,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 12,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 3 kondygnacje), możliwa dominanta architektoniczna w postaci czwartej kondygnacji na powierzchni do 17% powierzchni zabudowy każdego budynku, możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.
   
53.2019

8/2020

3.04.2020

Rozbudowa z przebudową budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 19.12.2019

Pustkowo

dz. 513

linia zabudowy nieprzekraczalna 13,00 m; pow. zab. do 16,98 %, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 8,88 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 7,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.    
55.2019

14/2020

15.05.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 20.12.2019 Rewal
ul. Piastowska
dz. 394/1, 394/4,536
linia zabudowy 5,00 m od strony dz. 394/2; pow. zab. do 26,32 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 16,11 m od strony dz. 394/2, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 3 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 150,75 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.    
1     Gmina Rewal 8.01.2020

Śliwin

dz. 24/3, 23/4

     
2

6/2020

13.03.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 17.01.2020

Rewal

dz. 12

linia zabudowy nieprzekraczalna 34,0 m od strony dz. 141; pow. zab. do 6,35 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 16,32 m od strony dz. 141, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m przy okapie dachu a dla dachów płaskich do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej.    
3

5/2020
5.03.2020

Budowa budynku usługowego handlowo-turystycznego oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 24.01.2020

Rewal

ul. Sikorskiego

389/2

linia zabudowy nierównoległa od 2,00 m od strony Sikorskiego; pow. zab. do 36,84 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 14,36 m od strony ul. Sikorskiego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 10,00 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających,, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 200 m2.    
4

Odmowa

26.03.2020

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych z możliwością lokalizacji w parterach nieuciążliwych usług handlowych, gastronomicznych i turystycznych, domków rekreacji indywidualnej, zabudowy usługowej turystycznej oraz basenu zewnętrznego osoba fizyczna 31.01.2020

Trzęsacz

dz. 9/133

Rewal 1

dz. 13/5

    w obszarze  badanym brak jest zabudowy uzasadniającej zabudowę o wielkości pow. zab. 17,00%, linii zabudowy 6,00 m, szerokości elewacji frontowej 21,0 m, górnej krawędzi elewacji frontowej 6,00 m i wysokości kalenicy 9,00 m.
5

12/2020

17.04.2020

Budowa budynku usługowo-handlowego, rozbudowa tarasu i rozbudowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 29.01.2020

Rewal

ul.Piastowska 19

dz. 430

linia zabudowy nieprzekraczalna 4,50 m; pow. zab. do 26,29 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 20,0 m od strony ul. Różanej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do 400 m2, możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, basen kąpielowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2.    
6

Odmowa

14.04.2020

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku osoba prawna 04.02.2020

Trzęsacz

dz. 131

    W obszarze    badanym brak jest zabudowy uzasadniającej nową zabudowę o wielkości powierzchni zabudowy 40,0%, górnej krawędzi elewacji frontowej 7,50 m, wysokości kalenicy 12,00 m i ilości kondygnacji - 3; uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, brak jest jakichkolwiek dokumentów w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną, kanalizację sanitarną i gaz.
7

11/2020

17.04.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 05.02.2020

Śliwin

dz. 15/9

linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m od strony dz. nr 15/5; pow. zab. do 15,54 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 18,15 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 169,0 m2, możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
8

10/2020

16.04.2020

Dokończenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 17.02.2020

Pustkowo

ul. Spacerowa 3

dz. 84

linia zabudowy nieprzekraczalna 5,00 m od strony ul. Spacerowej; pow. zab. do 37,88 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 12,50 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 4,20 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 10,80 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 272,80 m2, możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
9

9/2020

16.04.2020

Budowa budynku mieszkalnego z pokojami do wynajęcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 20.02.2020

Pustkowo

dz. 125/6

linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m od strony dz. 121/2; pow. zab. do 19,54 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 16,32 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
10

13/2020

23.04.2020

Zmiana sposobu użytkowania budynku letniskowego na mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 09.03.2020

Rewal

ul. Leśna 2D

dz. 732/15

linia zabudowy nieprzekraczalna 4,00 m od strony dz. 732/11; pow. zab. do 7,96 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 11,40 m od strony dz. 432/15, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  mieszkalna o powierzchni użytkowej do 150,75 m2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
11

15/202

19.05.2020

Budowa, przebudowa,nadbudowa budynków turystycznych wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezbędną infrastrukturę techniczną osoba fizyczna 16.03.2020 Rewal
ul. Piastowska 26
dz. 419/1, 410/3, 410/4
linia zabudowy nieprzekraczalna 8,00 m; pow. zab. do 22,17 %, szerokość elewacji frontowej do ok. 21,93 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja  handlowa o powierzchni sprzedaży do 400 m2,możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej, możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej do 182 m2,     
12     osoba fizyczna 20.03.2020 Rewal 2
ul. Kormoranów
dz. 41/3
     
13     osoba fizyczna 11.05.2020 Rewal
dz. 83/38
     
14     osoba fizyczna 26.05.2020

Rewal
ul. Mickiewicza 25
dz. 720/2

     
15     osoba fizyczna 09.06.2020

Pustkowo

ul. Akacjowa

dz. 93/11

     
16     osoba fizyczna 16.06.2020 Pobierowo dz nr 124, 726/19 i 756/1      
16     osoba fizyczna 26.06.2020

Rewal

ul. Lipowa

dz. 440/4

     

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 10-01-2020 09:13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 10-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 02-07-2020 07:33:57