Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czasowy spis zdarzeń

Czasowy spis zdarzeń z dnia 20.05.2020 r. z XXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal oraz zdalnie.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:14

W obradach uczestniczyło 14 Radnych

Nieobecnych 1 Radny

XXI Sesję Rady Gminy poprowadziła Przewodnicząca Pani Wanda Szukała- Błachuta.

 

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

XXI J SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 20.05.2020 roku

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy  o działalności od ostatniej Sesji
 5. Projekt  uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok.
 6. Projekt  uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023.
 7. Projekt  uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
 8. Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
 9. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 10. Projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie zmiany nieruchomości.
 13. Projekt uchwały w sprawie kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2020.
 14. Projekt uchwały w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 15. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości  przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie obrad.

 

Ad. 2 Przedstawienie Porządku obrad.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłosił wniosek o wycofanie Projektu Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal oraz o wycofanie Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Odbyło się głosowanie: 13 Radnych za, 1 głos wstrzymany. Projekty obu Uchwał Zostały Wycofane.

 

Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Projektu Uchwały w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz projektu Uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości  przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Odbyło się głosowanie: 14 Radnych za. Projekty obu Uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad.

 

Ad.3 Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej Sesji.

 

Głos zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

Głos zabrał Pan Jacek Domańśki – Wodociągi Rewal.

O godzinie 10:10 obrady opuściła Pani Joanna Lewicka.

 

Ad.4 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy  o działalności od ostatniej Sesji.

 

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Wanda Szukała- Błachuta.

 

Ad.5 Projekt  uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Beata Żoła. Do Uchwały została wprowadzona autopoprawka.

 

OPINIE KOMISJI: POZYTYWNE

GŁOSOWANIE: 13 głosów za, 2 nieobecne

Ad.6 Projekt  uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Beata Żoła.

 

 

OPINIE KOMISJI:  POZYTYWNE

GŁOSOWANIE: 13 głosów za, 2 nieobecne

 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

OPINIE KOMISJI:  POZYTYWNE

GŁOSOWANIE: 13 głosów za, 2 nieobecne

 

AD.8 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

OPINIE KOMISJI:  POZYTYWNE

GŁOSOWANIE: 13 głosów za, 2 nieobecne

 

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

O godzinie 10:55 Sale obrad opuściła Pani Iwona Zacharczuk.

 

OPINIE KOMISJI:  POZYTYWNE

GŁOSOWANIE: 12 głosów za, 3 nieobecne

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

OPINIE KOMISJI:  POZYTYWNE

GŁOSOWANIE: 12 głosów za, 3 nieobecne

 

AD.11 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.

 

O godzinie 11:02 na Salę obrad wróciła Pani Iwona Zacharczuk.

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

OPINIE KOMISJI:  POZYTYWNE

GŁOSOWANIE: 13 głosów za

 

AD.12 Projekt uchwały w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie zmiany nieruchomości.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

OPINIE KOMISJI:  POZYTYWNE

GŁOSOWANE: 13 głosów za

 

AD.13Projekt uchwały w sprawie kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2020.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

Do Uchwały została wprowadzona autopoprawka. O godzinie 11:11 została ogłoszona przerwa, która zakończyła się o godzinie 11:15.

 

OPINIE KOMISJI:  POZYTYWNE

GŁOSOWANIE: 13 głosów za

 

AD.14 Projekt uchwały w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Beata Żoła.

 

OPINIA KOMISJI: POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 głosów za

 

AD.15 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości  przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Beata Żoła.

 

 

OPINIA KOMISJI: POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 głosów za

 

Ad16. Wolne wnioski i zapytania.

 

Głos zabrał Pan Łukasz Tylka. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski. W dyskusji głos zabrał Pan Zbigniew Rydzyński, Pani Małgorzata Witecka, Pan Paweł Żoła, następnie Pan Paweł Kaczor, Pani Iwona Zacharczuk oraz Pan Rafał Mielcarek. Głos zabrała Pani Agnieszka Tasarz, wyjaśnień udzielił Pan Jacek Domański. Głos zabrał Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk.

Ad10. Zakończenie obrad.

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 12:24.

Czasowy spis zdarzeń sporządziła Magdalena Czaplińśka.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 22-05-2020 08:13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Czaplińska 22-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 22-05-2020 08:13:20