Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czasowy spis zdarzeń

 

 

Czasowy spis zdarzeń z dnia 19.05.2020 r. ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:04

W obradach uczestniczyło 14 Radnych

Nieobecnych --

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy poprowadziła Przewodnicząca Komisji Strategii i Rozwoju Pani Iwona Zacharczuk

 

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

XXI SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 20.05.2020 roku

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej Sesji
 5. Projekt  uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok
 6. Projekt  uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023.
 7. Projekt  uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
 8. Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
 9. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 10. Projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie zmiany nieruchomości.
 13. Projekt uchwały w sprawie kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2020.
 14. Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Ad.5 Projekt  uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok.

Projekt Uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Beata Żoła. Głos zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski, następnie Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk. Dalej w dyskusji uczestniczył Pan Paweł Żoła oraz Pan Rafał Mielcarek.

 

Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: 8 głosów za-pozytywna

Opinia Komisji Społeczno- Oświatowej: 8 głosów za -pozytywna

 

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie:. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Beata Żoła.

 

Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: 8 głosów za- pozytywna

Opinia Komisji Społeczno- Oświatowej: 8 głosów za- pozytywna

 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

 

Projekt Uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: 8 głosów za- pozytywna

Opinia Komisji Społeczno- Oświatowej: 8 głosów za- pozytywna

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 

Projekt Uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

 

Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: 8 głosów za- pozytywna

Opinia Komisji Społeczno- Oświatowej: 8 głosów za- pozytywna

AD.9 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

 

Projekt Uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Pan Ireneusz Jasiński. Głos zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski. Następnie głos zabrała Pani Iwona Zacharczuk oraz Pan Krzysztof Cepek.

O godzinie 9:55 obrady opuściła Pani Agnieszka Tasarz.

 

Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: 7 głosów za, 1 wstrzymany - pozytywna

Opinia Komisji Społeczno- Oświatowej: 7 głosów za, 1 wstrzymany – pozytywna

 

AD.10 Projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości.

 

Projekt Uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Pan Ireneusz Jasiński.

 

Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: 6 głosów za, 1 wstrzymany- pozytywna

Opinia Komisji Społeczno- Oświatowej: 8 głosów za- pozytywna

 

AD.11 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.

 

Projekt Uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Pan Ireneusz Jasiński. Głos zabrał Pan Rafał Mielcarek oraz Pani Iwona Zacharczuk.

 

Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: 7 głosów za- pozytywna

Opinia Komisji Społeczno- Oświatowej: 8 głosów za- pozytywna

 

AD.12 Projekt uchwały w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie zmiany nieruchomości.

 

Projekt Uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Pan Ireneusz Jasiński.

 

 

Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: 5 głosów za, 2 wstrzymane- pozytywna

Opinia Komisji Społeczno- Oświatowej: 7 głosów za, 1 wstrzymany- pozytywna

 

AD.13 Projekt uchwały w sprawie kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2020.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Magdalena Bereżnicka - Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej.

 

 

Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: 7 głosów za- pozytywna

Opinia Komisji Społeczno- Oświatowej: 8 głosów za - pozytywna

 

AD.14 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal

 

Projekt Uchwały Przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Łukasz Tylka. Głos zabrała Pani Iwona Zacharczuk, Pan Andrzej Brzeziński oraz Pan Rafał Mielcarek.

 

Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: 2 głosy za,5 wstrzymanych, 1 bez głosu - negatywna

Opinia Komisji Społeczno- Oświatowej: 1 głos za, 1 głos przeciw, 1 bez głosu, 5 wstrzymanych- negatywna

 

AD.15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Projekt Uchwały Przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pan Łukasz Tylka. Wyjaśnień udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Justyna Żebrowska. Głos zabrał Pan Paweł Kaczor.

O godzinie 11:03 ogłoszono przerwę, która zakończyła się o godzinie 11:09. Głos zabrała Pani Iwona Zacharczuk.

 

Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: 2 głosy wstrzymane, 3 przeciw, 2 bez głosu - negatywna

Opinia Komisji Społeczno- Oświatowej: 3 wstrzymane, 3 przeciw, 1 bez głosu - negatywna

 

AD.16 Wolne wnioski i zapytania.

 

AD.17 Zakończenie obrad.

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 11:52.

Czasowy spis zdarzeń sporządziła Magdalena Czaplińska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 22-05-2020 08:13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Czaplińska 22-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 22-05-2020 08:13:56