Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające Regulamin Wyboru Przedstawiciela Pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu.

ZARZĄDZENIE NR 114/2020

Wójta Gminy Rewal

z dnia 26 listopada   2020 r.

 

zmieniające Regulamin Wyboru Przedstawiciela Pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu.

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713  z póź. zm.), art. 23713a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320),  zarządzam co następuje:

 j

§ 1. Wprowadzam zmiany w Regulaminie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 91/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu, zmiana Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019 oraz nr 102/2019 z dnia 24 września 2019r.w następującym brzmieniu:

 

  1. § 2 dodaje się ust. 4 o treści: „ W czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii celem zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się możliwość głosowania drogą  e-mailową.

 

  1. w § .3 dodaje się ust. 5 o treści: „Wybory ogłasza pracodawca w terminie co najmniej 3 dni przed ustalonym wcześniej dniem wyborów” oraz ust. 6 o treści: „Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów, którą udostępnia pracownikom”,

 

  1. w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „Kandydatów na przedstawicieli należy zgłaszać komisji wyborczej    w terminie do 2 dni przed wyborami”,

 

  1. w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:: „Wybory uważa się za ważne, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50 % pracowników obecnych w dniu głosowania.”,

 

  1. w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Przedstawiciel może zrzec się swej funkcji. Pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się z funkcji przedstawiciel składa do Wójta”.

 

  1. w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: W przypadku  ogłoszenia przez Wójta wyborów uzupełniających, komisja wyborcza przeprowadza wybory w terminie zarządzonym w ogłoszeniu, zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.
  2. w § 6 skreśla się  ust. 6,

 

  1. w § 6 dodaje się ust. 8 o treści: „ W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze pełnienie funkcji przez przedstawiciela pracowników, Wójt niezwłocznie ogłasza wybory uzupełniające.”

 

§ 2.  Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rewal.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                      Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

Sporządziła:

Sekretarz Gminy  

Wioletta Brzezińska

Akceptacja pod względem prawnym: 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 114_2020.pdf (PDF, 208.68Kb) 2020-11-26 11:02:52 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 26-11-2020 11:02:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Brzezińska 26-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 26-11-2020 11:02:52