Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Rewal. 2021-02-19 16:42:14
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w z kresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-02-18 12:39:13
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w z kresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-02-12 15:06:45
dokument Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4.02.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2021/2022. 2021-02-04 15:09:45
dokument Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4.02.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2021/2022. 2021-02-04 15:08:02
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2021-02-04 15:06:00
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2021-02-01 13:09:02
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-02-01 09:31:06
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2021-01-29 09:26:44
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz będącego własnością Urzędu Gminy Rewal i użytkowanego przez OSP Niechorze oraz powołania Komisji Przetargowe 2021-01-28 13:03:58
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r 2021-01-26 12:48:36
dokument Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2021-01-18 10:32:24
dokument Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2021-01-18 10:31:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-01-18 10:11:50
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-01-14 08:44:33
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2021-01-05 13:53:37
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2021-01-04 15:34:35