Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2021 r.

Lp. = 
znak spr.
Nr decyzji 
i data jej wydania
Rodzaj inwestycji Nazwa i adres 
wnioskodawcy
Data 
wpływu  wniosku
Oznaczenie 
nieruchomości 
(nr dz. ew. + obręb geodezyjny)
Streszczenie 
ustaleń decyzji
Wygaśnięcie, stwierdzenie 
nieważności lub zmiana decyzji

 

Uwagi

33.2020

1/2021

7.01.2021

Budowa budynków usługowych - małej gastronomii, sklepu z pamiątkami, wiat oraz obiektów rekreacyjnych: mini parku wodnego i dominanty w postaci repliki latarni morskiej na terenie parku tematycznego o charakterze rekreacyjnym osoba fizyczna 23.10.2020 Rewal
ul. Kamieńska
dz. 203/1, 203/2
linia nieprzekraczalna 15,00 m od strony ul. Kamieńskiej, pow. zab. do 18,3% powierzchni terenu działki 203/1 i 203/2, bez obiektów ekspozycji wystawowej, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 30,72 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe inne typy dachów, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość ścianki kolankowej do 0,70,  wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., lukarny z kalenicą dowolną, wysokość kalenic lukarn co najmniej 1,50 m poniżej kalenicy budynku głównego, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, handlowa o powierzchni sprzedaży do 400 m2, możliwa zabudowa typu ekspozycji wystawowej nadziemia i podziemia, projektowana inwestycja w rejonie zurbanizowanym zlokalizowana od strony ul. Kamieńskiej i ul. Chabrowej, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni do 180 m2, możliwe ścieżki, kładki i dojścia naziemne i podziemne, możliwa przebudowa oświetlenia, możliwa dominanta w postaci repliki latarni morskiej o wysokości do 12,0 m.    
41.2020

2/2021

23.02.2021

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku letniskowego turystycznego oraz budowa nowego budynku letniskowego turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 20.11.2020 Niechorze
ul. Łąkowa
dz. 946, 148/7
linia nieprzekraczalna 9,00 m od strony działki nr 180, pow. zab. do 15%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 9,24 m od strony dz. 180, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja letniskowa turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
38.2020

3/2021

4.3.2021

Zespół zabudowy dwóch budynków o funkcji mieszanej obsługi ruchu turystycznego i mieszkalnej - zmiana sposobu użytkowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba prawna 13.11.2020 Rewal 1
dz. 719/1, 719/2, 719/3
Trzęsacz dz. 2/8
linia nieprzekraczalna bez zmian 5,00 m, pow. zab. bez zmian do 28,52%, szerokość elewacji frontowej budynków bez zmian do ok. 16,08 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 9,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy  typu płaskiego, pokrycie dostosowane do rodzaju dachu, kąt nachylenia połaci dachowych bez zmian, wysokość najwyższej części dachu bez zmian do 8,00 m n.p.t., zabudowa o wysokości trzech kondygnacji, możliwe dominanty w postaci czwartej kondygnacji bez zmian, możliwy zespół zabudowy, podpiwniczenie bez zmian, wysokość 0,00 budynków bez zmian, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa, w każdym z dwóch budynków możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej do 234,82 m2    
42.2020

4/2021

4.03.2021

Budowa domków rekreacji indywidualnej turystycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 23.11.2020

Rewal 

ul. Wspólna

dz. 4/4

linia nieprzekraczalna ok. 6,00 m od strony dz. 4/3j, pow. zab. do 22,61%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 11,83 m od strony dz. 4/3, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
43.2020

5/2021

4.03.2021

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 23.11.2020 Śliwin
ul. Ogrodowa 5
dz. 121 i cz. dz. 118/1
linia nieprzekraczalna ok. 7,73 m od strony ul. Ogrodowej, pow. zab. do 16,05%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 14,03 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,80 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,34 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 185,26 m2 dla każdej działki    

34.2020

6/2021

15.03.2021

Budowa pięciu budynków letniskowych turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 27.10.2020 Rewal 2
dz. 43/25
linia nieprzekraczalna 5,00 m od strony działki nr 43/49, pow. zab. do 19,3%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 7,20 m od strony dz. 43/49, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia  połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja letniskowa, turystyczna, wypoczynkowa    
21.2020 7/2021
25.03.2021
Budowa budynku gospodarczego o wymiarach 8,15 x 2,00 m osoba fizyczna 27.07.2020 Rewal
dz. 413/2
linia nieprzekraczalna 32,00 m od ul. Parkowej, pow. zab. do 33,62%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 17,46 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub jednospadowe, pokrycie dachu dostosowane do pokrycia budynku gospodarczego na działce nr 368, kąt nachylenia połaci dachowych dostosowany do nachylenia połaci budynku gospodarczego na działce nr 368, wysokość kalenicy głównej do ok. 4,00 m n.p.t., lecz nie wyżej niż kalenica budynku gospodarczego na działce nr 368, zabudowa bez poddasza użytkowego (maksymalnie jedna kondygnacja), wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,    
44.2020 8/2021
25.03.2021
Budowa budynków letniskowych turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 29.12.2020 Rewal
ul. Turystyczna
dz. 11
linia nieprzekraczalna 34,00 m od dz. nr 
141, pow. zab. do 6,01%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 16,52 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja letniskowa, turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej
   
35.2020

Odmowa

26.03.2021

Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym osoba fizyczna 06.11.2020 Rewal
ul. Klifowa 20
dz. 308, 489, 363/2
    W przedmiotowej
 sprawie jeden warunek  art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest spełniony. Pkt 1) w obszarze analizowanym brak jest działek zabudowanych w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej 12,50 m i ilości kondygnacji 4.
1

Odmowa

31.03.2021

Budowa budynków letniskowych i budynku o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej  osoba fizyczna 13.01.2021

Rewal 2

ul. Kormoranów

dz. 43/24

    W obszarze badanym brak  jest działek zabudowanych w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie wskaźnika zabudowy 25,9%, szerokości elewacji frontowej do 13,20 m i wysokości górnej krawędzi elewacji do 4,50 m n.p.t. z funkcją mieszkalną.
2     osoba prawna 18.01.2021

Trzęsacz

dz. 9/4

     
3     osoba fizyczna 18.01.2021

Rewal

ul. Wspólna

dz. 4/1

     
4     osoba fizyczna 20.01.2021

Śliwin 

ul. Słoneczna 8A

dz. 79/3, 80/3

     
5     osoba fizyczna 20.01.2021

Rewal

ul. Szczecińska

dz. 79/3, 80/3

     
6     osoba fizyczna 9.02.2021

Rewal

dz. 221/1

     
7     jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 17.02.2021

Rewal

ul. Różana 2

dz. 361

     
8     osoba fizyczna 19.02.2021

Rewal

ul. Polna

dz. 99/7

     
9     osoba fizyczna 19.02.2021

Rewal 2

ul. Różana

dz. 322

     
10     osoba fizyczna 22.02.2021

Trzęsacz

ul. Krańcowa

dz. 202/14

     
11     osoba fizyczna 18.02.2021

Trzęsacz

dz. 9/45

     
12     osoba fizyczna 2.03.2021

Rewal 1

dz. 76/3

     
13     osoba fizyczna 2.03.2021

Trzęsacz

dz. 3/4

     
14     osoba fizyczna 5.03.2021

Pustkowo

dz. 55, 56, 58/1, 58/2, 508/1, 508/2, 508/3, 508/4, 508/5, 508/6, 502/4

     
15     osoba fizyczna 15.03.2021

Pustkowo

ul. Słoneczna

dz. 46, 45/2

     
16     osoba prawna 11.03.2021

Rewal

ul. Kamieńska

dz. 125/3

     
17     osoba fizyczna 22.03.2021

Rewal 2

dz. 43/22

     
18     osoba fizyczna 26.03.2021

Śliwin

ul. Słoneczna

dz. 9/8

     
19     osoba fizyczna 29.03.2021 Rewal
ul. Westerplatte
dz. 743, 726/5
     
20     osoba fizyczna 29.03.2021 Rewal
ul. Kamieńska 9
dz. 16/7
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Wałęga 14-01-2021 12:47:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Wałęga 14-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Kamila Wałęga 01-04-2021 13:06:22