Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2010