Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci budowy muzeum kolei wąskotorowej w Pogorzelicy


Rewal, dnia 18 stycznia 2010 r.

PUŚ.P.7331-50/09/2010

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pani Marty Sieniowskiej działającej w imieniu inwestora Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

Budowa muzeum kolei wąskotorowej w Pogorzelicy na działce nr 69/8 wraz z przyłączami, torowiskiem i bocznicą kolejową od działki nr 69/3

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Wójt Gminy Rewal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 19-01-2010 08:51:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 19:17:17