Zarządzenie Wójta Gminy Rewal z dnia 28.01.2010r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Rewal na rok 2010


Zarządzenie Nr 3/10

Wójta Gminy Rewal

z dnia 28.01.2010r.

w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Rewal na rok 2010.

Na podstawie art. 30 ,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:

§ 1.Rozstrzyga się Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych

w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Rewal w 2010 roku.

§ 2.W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, powierza się wykonanie zadań następującym podmiotom:

 1. LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal - realizacja zadania piłka nożna (dzieci, grupy młodzieżowe oraz seniorzy szkolenie, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja zawodów i turniejów piłki nożnej, w tym także zajęć ogólnodostępnych) - kwota 246 000 zł.

 2. LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal - realizacja zadania piłka nożna (oldboje- szkolenie, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja zawodów i turniejów piłki nożnej, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla oldboi) - kwota 11 000 zł.

 3. UKS „Volleyball-Niechorze” - realizacja zadania piłka siatkowa (szkolenie, udział
  w rozgrywkach piłki siatkowej, w tym zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży
  i dorosłych) - kwota 30 000

 4. UKS „Rewal”- realizacja zadania badminton (szkolenie, udział w rozgrywkach badmintona, organizacja zawodów i turniejów badmintona, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych). - kwota 21 000 zł.

 5. UKS „Pobierowia” - realizacja zadania tenis stołowy (szkolenie, udział w rozgrywkach tenisa stołowego, organizacja zawodów i turniejów tenisa stołowego, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych) - kwota 16 000 zł.

 6. Stowarzyszenie Klub Jeździeckie „Czahary” - realizacja zadania sekcja jeździecka (organizacja i prowadzenie zajęć dla sekcji jeździeckiej, w tym dla dzieci i młodzieży) - kwota 26 000 zł.

 7. UKS „Pobierowia” - realizacja zadania sztuki walki (organizacja i prowadzenie zajęć sztuk walki, w tym dla dzieci i młodzieży) - kwota 5 000 zł.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

1 ZarzA_dzenie_WA_jta_Gminy_Rewal_z_28.01.2010r._ROZSTRZYGNIA_CIE.doc (DOC, 29KB) 2010-02-02 14:41:12 439 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 02-02-2010 14:41:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 02-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 19:18:39