Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal o rokowaniach po drugim przetargu ustnym ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym


Rewal, dnia 02.02. 2010r.

WÓJT GMINY REWAL

Zgodnie z art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)

ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY REWAL

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow.

(m2)

Opis

Przewidywane możliwości zabudowy

Cena wywoławcza

brutto (PLN)

Zaliczka

(PLN)

1.

Niechorze Graniczna

KW 28544

558/1

332

Niezabudowana

Działka przeznaczona na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

180 000

20 000

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach mogą złożyć osoby uprawnione do uczestniczenia w przetargu , które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi działek sąsiednich tj. 410 obr. Niechorze, 893/1 obr. Niechorze, oraz nieruchomości oznaczonej numerami 558/2, 557/2, 339/2 obr. Niechorze w terminie do dnia :

22 marca 2010r. do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy.

Rokowania odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal

29 marca 2010r. o godzinie 1000

Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej 22 marca 2010r. na konto Urzędu Gminy Rewal:

 1. Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 ( dla osób wpłacających w Polsce)

 2. Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal GBW CP LPP PL 14937600010010524220020009 ( dla osób wpłacających poza granicami Polski)

WARUNKI ROKOWAŃ:

 1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Rokowania na działkę 558/1 w Niechorzu - przetarg ograniczony

 2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę ( nie niższą niż wywoławcza ) i sposób jej zapłaty - jednorazowo lub w rozłożeniu na raty ( do 10 rat rocznych );

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań;

6) kopię dowodu wpłaty zaliczki ze wskazaniem numeru działki.

 1. Rokowania odbędą się w dwóch etapach:

I ETAP otwarcie rokowań z udziałem wszystkich uczestników o godzinie 10:00,

II ETAP ustna część rokowań odbędzie się o godzinie 11:00 :

  1. w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy , oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań , osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części rokowań,

  2. w przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych lub zbliżonych propozycji cenowych komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania również w formie licytacji, które przeprowadzone będą w dniu 29 marca 2010 r. po części niejawnej rokowań ,

  3. z przeprowadzonych rokowań zostanie sporządzony i podpisany przez komisję protokół,

  4. Przewodniczący komisji zawiadomi ustnie uczestników o wyniku rokowań, przygotuje protokół z kandydatem na nabywcę stanowiący podstawę zawarcia umowy notarialnej.

  5. Podpisanie aktów notarialnych nastąpi 8 kwietnia 2010r.

  6. Całość zaproponowanej kwoty lub I ratę należy wpłacić przed 8 kwietnia 2010r.

  7. Działki należy wyłączyć z produkcji leśnej lub uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.

  8. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi strona kupująca.

  9. Niestawienie się osoby w terminie podanym tj. 8 kwietnia 2010r. w celu podpisania aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę zaliczki. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

I przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 15 maja 2009r.

II przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 16 października 2009r.

III przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 30 listopada 2009r.

Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal, pok.107 i 108, tel. (0-91) 38 62 963 , (091) 38 49 021, (091) 38 49 019 www.rewal.pl, e-mail: przetargi@rewal.pl, fax: (0-91) 38 62 758, (0-91) 38 62 963

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogA_oszenie_o_rokowaniach_na_dziaA_kA__558_1.doc (DOC, 43KB) 2010-02-03 15:33:30 460 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-02-2010 15:33:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 02-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 19:19:04