Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal w związku z wyborami ławników do sądów powszechnych na kadencję 2004 - 2007


 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJTA GMINY REWAL

 

 

W związku z wyborami ławników do sądów powszechnych na kadencję 2004 - 2007

 

INFROMUĘ, IŻ DO DNIA 31 LIPCA 2003 ROKU NALEŻY ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W GRYFICACH.

 

ZGŁOSZENIA MOGĄ DOKONYWAĆ:

 •  

  stowarzyszenia,

 •  

  organizacje i związki zawodowe,

 •  

  co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie,

 

oraz dla spraw pracy terenowe organy administracji rządowej, związki zawodowe i organizacje pracodawców.

 

 

W zgłoszeniach należy podać:

 •  

  czy kandydat na ławnika dla spraw karnych i rodzinnych, czy dla spraw pracy,

 •  

  dane personalne (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL),

 •  

  opis pracy bądź działalności kandydata z podaniem miejsca zatrudnienia,

 •  

  opis działalności społecznej kandydata,

 •  

  określenie podmiotu zgłaszającego kandydata.

 

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA:

 

 1.  

  Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z praw cywilnych i obywatelskich.

 2.  

  Jest nieskazitelnego charakteru.

 3.  

  Ukończyła 30 lat.

 4.  

  Jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

 5.  

  Nie przekroczyła 65 lat.

 

 

ŁAWNIKIEM NIE MOŻE BYĆ :

 

 1.  

  Osoba zatrudniona w sądach i prokuraturze.

 2.  

  Wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 3.  

  Funkcjonariusz policji, oraz osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.

 4.  

  Adwokaci i aplikanci.

 5.  

  Radcy prawni i aplikanci radcowscy.

 6.  

  Duchowni.

 7.  

  Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.

 8.  

  Funkcjonariusze służby więziennej.

 

 

Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 29-07-2003 11:04:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 24-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 19:47:03