Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci Budowy sieci kablowej SN 15 kV, budowy linni kablowych 0,4 kV, budowy stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z demontażem linii napowietrznej w Rewalu w rejonie ulicy Łokietka w kompleksie działek między ulicami Kamieńską i Klifową


 

Rewal, dnia 28 września 2004 r.

 

 

 

 

 

PP.7331-266/2004 według rozdzielnika

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że w dniu 7.09.2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

 

Zakładu Instalatorstwa Elektro-Energetycznego Eugeniusz Brzostek 72-410 Wysoka Kamieńska ul. Spółdzielcza 26 działającego w imieniu Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie

 

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

 

 

Budowa sieci kablowej SN 15 kV, budowa linni kablowych 0,4 kV, budowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z demontażem linii napowietrznej w Rewalu w rejonie ulicy Łokietka w kompleksie działek między ulicami Kamieńską i Klifową,

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 30-09-2004 10:08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 30-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 19:34:03