Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rewal

z dnia 25 lutego 2010 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami) i uchwały Nr XXI/190/04 Rady Gminy Rewal z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze strona północna zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niechorze - strona północna wraz
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 marca 2010 r. do 30 marca 2010 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Rewal przy ul. Mickiewicza 19 w pokoju nr 101 w godz. od 800 do 1430.

Projekt ten wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu na stronie internetowej Gminy Rewal: www.bip.rewal.pl/dokumenty/menu/31.dhtm tytuł dokumentu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niechorze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2010 r. (wtorek) w siedzibie Centrum Ratownictwa w Niechorzu przy
ul. Kolejowej 20
o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niechorze - strona północna może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rewal, 72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19 lub elektronicznie na adres: sekretariat@rewal.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2010 r.

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

1 OBWIESZCZENIE_Niechorze.doc (DOC, 27KB) 2010-02-25 07:44:16 499 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-02-2010 07:44:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 19:20:09