Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stypendium szkolne


 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze zmianami

 

do ustawy o systemie oświaty /Dz. U. Nr 281, poz.2781 / od 1 stycznia 2005 roku wprowadzona została możliwość przyznania stypendium socjalnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wg miejsca zamieszkania.

 

 

W związku z powyższym do 31 stycznia 2005r. należy składać wnioski o przyznanie tego świadczenia za okres do 30 czerwca 2005r.

 

Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Rewal, na stanowisku oświaty pok. 105.

 

 

Wszelkich informacji udziela inspektor oświaty Pani Elżbieta Pekról-Cyrulik w Urzędzie Gminy pok. 105, tel. 38 62 961.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE

 

STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 

I.DANE UCZNIA

 

Imię i nazwisko ucznia ...................................................................................................

 

 

PESEL ..................................Data i miejsce urodzenia .................................................

 

 

Imię ojca ................................................. Imię matki ......................................................

 

 

Adres zameldowania ul........................................... Nr domu....... kod poczt....................

 

 

Poczta......................................... miejscowość................................................................

 

 

Telefon..................................................

 

 

II.INFORMACJE O SZKOLE, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZA

 

 

Nazwa szkoły .....................................................................................................................

 

 

Adres szkoły ul.........................................Nr domu.....................kod poczt...........................

 

 

Miejscowość................................... woj...................................... telefon................................

 

 

III.DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ UCZNIA

 

A. Czy uczeń korzysta z pomocy społecznej * TAK NIE

 

B. Oświadczenie o wysokości dochodu.

 

Świadoma/y/ odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

  •  

    moja rodzina składa się z .................. osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

  •  

    średni miesięczny dochód netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi .............zł

 

/słownie : ............................................................................................ zł /

 

- w 2004r. prowadziłem / nie prowadziłem działalności gospodarczej

 

- obecnie prowadzę / nie prowadzę działalności gospodarczej

 

 

Należy dołączyć zaświadczenie o dochodach

 

C. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej, inna niż forma pieniężna.

 

 

...............................................................................................................................................

 

 

 

 

........................................ .................................................

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Imię i nazwisko pełnoletniego ucznia

 

 

 

DATA:..................................

 

*właściwe zakreślić, jeśli udzielono odpowiedzi TAK należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, jeśli udzielono odpowiedzi NIE do wniosku

 

należy dołączyć zaświadczenie o dochodach.

 

 

 

 

 

 

 

Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej :

 

 

...........................................................................................................................

 

 

..........................................................................................................................

 

 

...........................................................................................................................

 

 

...........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.90n ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

/ Dz. U. Nr 281, poz.2792 / uprzejmie proszę o dołączenie do niniejszego wniosku opinii dyrektora szkoły z ewentualnym wskazaniem formy świadczenia pomocy materialnej dla ucznia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 21-01-2005 11:28:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 31-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 17:20:53