Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy Rewal z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy


Zarządzenie Nr 7/10

Wójta Gminy Rewal

z dnia 26.02.2010r.

 

W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy

 

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 -z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal, wprowadza się zmiany:

 1. § 9 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie

w urzędzie tworzy się :

 1. Wydziały.

 2. Referaty.

 3. Wieloosobowe stanowiska pracy.

 4. Samodzielne stanowiska pracy.

 5. Strukturę w ramach Straży Gminnej.

 1. W § 10 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie

Wieloosobowe stanowiska pracy

 1. Działalności Gospodarczej i profilaktyki uzależnień - DGU

Pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie

Samodzielne stanowiska.

 1. Edukacji i Zdrowia - EZ

Dotychczasowy pkt. 3 staje się pkt. 4 itd.

 1. W § 11 pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie

 1. Wieloosobowe stanowiska pracy tworzy się z 2 pracowników zajmujących się tymi samymi kategoriami spraw, poza strukturą referatu.

 2. Samodzielne stanowisko jest najmniejszą jednostką organizacyjną

w strukturze Urzędu, może być utworzone w ramach wydziału, referatu lub po za ich strukturą.

 1. W § 14 ust. 3 pkt. 8 -podp. c otrzymuje nowe brzmienie

Wieloosobowym stanowiskiem Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień.

 1. W § 26 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie

W zakresie zadań:

 1. Koordynowanie pracy placówki służby zdrowia i opieki na terenie gminy.

 2. Współpraca z inspekcją sanitarną , ośrodkiem pomocy społecznej .

Sprawy opieki społecznej, dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych

prowadzone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający jako

wyodrębniona jednostka organizacyjna realizująca zadania własne i zlecone.

 1. W § 27 zmienia się dotychczasową nazwę stanowiska, na Wieloosobowe Stanowisko Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień

oraz dodaje się ust. 3 o brzmieniu

W zakresie działalności związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii uchwalonego na dany rok.

 2. Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację programu ujętych w Preliminarzu wydatków na dany rok wraz z prowadzeniem obsługi księgowej.

 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej obowiązku poddaniu się leczeniu.

 4. Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych

w rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii.

 1. Współpraca z organizacjami społecznymi, pozarządowymi

oraz stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi w sprawach walki

z uzależnieniami.

 1. W załączniku Nr 1 do Regulaminu Stanowiskowych Organizacyjnych Urzędu Gminy

Wprowadza się zmiany

 1. W kolumnie 4 - samodzielne stanowisko pracy, pkt. 14 otrzymuje nowe brzmienie

Wieloosobowe stanowisko Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień podporządkowano Sekretarzowi Gminy

- 2 etaty na umowę o pracę

 

§ 3. W załączniku Nr 2 do Regulaminu - Stanowiącym Strukturę Organizacyjną Urzędu

Gminy, wprowadza się zmiany

W miejsce stanowiska Działalności Gospodarczej wprowadza się

Wieloosobowe stanowisko Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości

pracownikom Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Rewal

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZarzA_dzenie_Nr_7-10.doc (DOC, 39KB) 2010-02-26 15:18:01 457 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 26-02-2010 15:18:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 26-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 19-07-2011 12:59:36