Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal o naborze kandydata na wolne stanowisko urzędnicze


Ogłoszenie

Wójta Gminy Rewal

z dnia 2 marca 2010r.

o naborze kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) podaje się do publicznej wiadomości o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy, tj.

Referenta - Pełnomocnika Profilaktyki Uzależnień

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. W zakresie działalności związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii - w oparciu o oddzielne powołanie na Pełnomocnika Wójta

 1. Realizowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na dany rok.

 2. Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację Programu ujętego w Preliminarzu wydatków.

 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu.

 4. Wspomaganie działalności stowarzyszeń i osób, fizycznych w uwzględnieniem problemów uzależnień.

 5. Współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, oraz pracownikami oświaty w sprawie walki z uzależnieniami.

 6. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 7. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego.

 8. Prowadzenie spraw organizacyjno - statystycznych.

 1. W zakresie współpracy ze stanowiskiem działalności gospodarczej.

 1. Pomoc w przygotowywaniu spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i spożycie napojów alkoholowych,

 1. sporządzanie postanowień z prac Gminnej Komisji,

 2. kontrole w terenie.

 1. Pomoc w prowadzeniu spraw administracyjno - biurowych.

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem.

 1. Wykształcenie wyższe o specjalności: socjologia, resocjalizacja, doradztwo psycho - społeczne, prawo, administracja , pedagogika.

 2. Staż pracy - minimum 1 rok.

 3. Inne - posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej znajomości do czynności prawnych,

- cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

Stanowisko nie jest przewidziane do zatrudniania obywateli UE lub innych państw na podstawie umów międzynarodowych.

 1. Wymaganie dokumenty.

 1. CV z listem motywacyjnym.

 2. Ksero dyplomu posiadanych kwalifikacji.

 3. Potwierdzenie dotychczasowego zatrudnienia (ksero świadectwa pracy).

 4. Inne dodatkowe dokumenty np. referencje, opinie itp.

 5. Oświadczenia kandydata o:

 1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

 2. braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 1. Dodatkowe informacje

 1. Wynagrodzenie zgodne z tabelą wynagrodzeń ustaloną Zarządzeniem Wójta Gminy.

 2. W przypadku kiedy jest to pierwsza praca w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej.

 1. Składanie dokumentów.

Dokumenty należy składać:

 1. W Urzędzie Gminy Rewal przy ul. Mickiewicza 19, pok. 103 lub sekretariacie pok.6 - osobiście.

 2. Przesłać:

 1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy,

 2. elektroniczną na adres ug@rewal.pl , sekretariat@rewal.pl

z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Referenta -Pełnomocnika”

w terminie do 19.03.2010r.

 1. Uwagi.

 1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną

w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym

w ogłoszeniu o naborze.

 1. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert

i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze - przeprowadzone zostaną

z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, po uprzednim zawiadomieniu.

 1. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji do 29 marca 2010r.

 2. Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć pod

nr tel. 91 38 49 022 (Sekretarz Gminy)

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OgA_oszenie_WA_jta_Gminy_Rewal_o_naborze_kandydata_na_wolne_stanowisko_urzA_dnicze.doc (DOC, 40KB) 2010-03-02 12:33:56 438 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 02-03-2010 12:33:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 26-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 19:21:10