Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. Budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z przyłączami w Pustkowie przy ul. Słonecznej, na działce o numerze geodezyjnym 91/11

Rewal, dnia 4 marca 2010 r.

PUŚ.P.7331-10/2010

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

wniosku Pana Leszka Świątek

działającego w imieniu Wójta Gminy Rewal:

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z przyłączami w Pustkowie przy ul. Słonecznej, na działce o numerze geodezyjnym 91/11

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Wójt Gminy Rewal

Otrzymują:

  1. Pan Leszek Świątek,

  2. Państwo Anna i Waldemar Najdzińscy,

  3. Państwo Barbara i Piotr Nowiccy,

  4. Pan Roman Kuncyk,

  5. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 05-03-2010 13:22:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 04-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 19:22:02