Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

załącznik Nr 1 do zarządzenia


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/05 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 sierpnia 2005 r.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NABORZE

KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W GMINIE REWAL.

Podstawa prawna:

Art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 - zmiana: z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 10, poz. 74, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020).

 1. Postępowaniem otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze objęte są stanowiska w których pracownicy zatrudniani sa na podstawie mianowania oraz na podstawie umowy o pracę.

 2. Naborowi podlegają wymienieni w pkt I pracownicy zatrudnieni w:

  1. Urzędzie Gminy Rewal.

  2. Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

  3. Centrum Informacji Promocji i Rekreacji.

  4. Ośrodku Pomocy Społecznej.

  5. Szkołach i placówkach szkolnych, w przypadku pracowników nie będących nauczycielami.

 1. Zasady postępowania przy naborze kandydatów.

  1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w pkt. I oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym w Urzędzie Gminy Rewal oraz tablicach informacyjnych w każdej jednostce, a także w prasie lokalnej.

  2. Wzór ogłoszenia zawiera załącznik Nr 1 do „zasad postępowania”.

  3. Termin składania dokumentów zawarty w ogłoszeniu nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP i nie dłuższy niż 1 miesiąc.

  4. Po upływie terminu do złożenia dokumentów - Sekretarz Gminy w przypadku kandydatów do Urzędu Gminy oraz w przypadku kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych, oraz kierownicy tych jednostek, w przypadku swoich zakładów pracy, sporządzą listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu i upowszechnią ją w BIP, nie później niż do 3 dni od upływu tego terminu. Przy sporządzaniu listy należy stosować przepisy KC i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzór listy stanowi załącznik Nr 2 do „zasad postępowania”.

  5. Z przeprowadzonego naboru kandydatów, sporządza się protokół, którego wzór zawiera załącznik Nr 3 do „zasad postępowania”.

  6. Po zakończeniu procedury naboru lub w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata - sporządzona zostaje informacja o wynikach naboru i zostaje upowszechniona w BIP, na tablicach informacyjnych w poszczególnych jednostkach oraz prasie lokalnej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia kandydata albo zakończenia procedury.

  7. Wzór informacji zawiera załącznik Nr 4 do niniejszych zasad.

  8. Informację o wyniku naboru umieszcza się przez okres co najmniej 3 miesięcy.

  9. W przypadku jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia jego nawiązania, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole. Postępowanie w sprawach podania informacji o wynikach wyłonienia kandydata - jest takie samo jak w pkt 6 - 8.

  10. Możliwe jest odstępstwo od przeprowadzenia procedury, gdy chodzi o przesunięcie pracownika na inne stanowisko w ramach urzędu lub o zmiany reorganizacyjne oraz w przypadku umów o zastępstwo pracownika.

  11. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia dwukrotnego ogłoszenia żaden kandydat nie spełnia wymogów ani na ogłoszenie o naborze nie wpłynie żadna oferta - naboru dokonuje Wójt Gminy bez przeprowadzenia całości procedury.

 2. Wybór kandydatów.

  1. Wyboru kandydatów na nowe stanowiska urzędnicze w oparciu o sporządzoną listę dokonuje się komisyjnie.

  2. Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej „komisją” stanowią:

   1. Wójt Gminy;

   2. Zastępca Wójta;

   3. Sekretarz Gminy;

W zależności od rodzaju wolnego stanowiska, dopuszcza się możliwość dokooptowania dodatkowego członka Komisji.

3. W przypadku kandydatów na stanowiska urzędnicze w pozostałych jednostkach

Komisję powołuje kierownik tej jednostki.

4. Z wyników naboru Komisja sporządza protokół wg zasad wymienionych w

cz. III pkt 5.

Rewal, dnia 10 sierpnia 2005 roku

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 26-08-2005 13:27:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 26-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 26-08-2005 13:27:23