Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2010 2009-12-22 15:21:48
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 2009-12-21 11:49:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących - budowa ściezki rowerowej w miejscowości Niechorze-Pogorzelica 2009-12-10 11:01:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstapienia przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 2009-11-17 12:31:54
katalog Zarządzenie Wójta Gminy Rewal o zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom 2009-11-17 08:48:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-11-10 11:58:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie budowy stacji bazowej sieci telefonii komórkowej Polkomtel S.A. 2009-11-05 09:21:57
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal w sprawie przedłużenia terminu składania projektów na realizację zadań profilaktycznych 2009-11-05 08:49:55
dokument III Ogłoszenie o przetargu ograniczonym 30 listopad 2009r. 2009-11-02 15:12:34
katalog Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia - Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal 2009-10-27 08:50:25
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Trzęsaczu 2009-10-22 08:29:56
dokument Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko GOK 2009-10-12 14:32:49
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w studium uwarunkowań 2009-10-12 08:52:30
dokument Informacja w sprawie ogłoszonego naboru na stanowisko Kierownika CIPR 2009-10-08 09:56:37
dokument Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko GOK Rewal 2009-10-05 13:33:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Stoczniowiec 2009-10-05 10:45:25
dokument INFORMACJA w sprawie naboru na wolne stanowisko GOK Rewal 2009-10-02 12:27:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Stoczniowiec 2009-10-02 11:50:41
dokument PRZETARG 5 GRUDZIEŃ 2009r NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY REWAL PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 2009-09-30 10:39:21
dokument Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego na stanowisko Informatyka - Referenta w Biurze Rady Gminy 2009-09-29 13:16:27
dokument Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko Opiekun Świetlicy 2009-09-25 14:28:17
dokument Ogłoszenie o przetargu 28 listopada 2009 Sprzedaz działki 304 1 obr. Pogorzelica 2009-09-23 07:48:51
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal w sprawie w sprawie naboru projektów na realizację zadań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 2009-09-22 14:24:05
dokument ogłoszenie z dnia 11 września 2009 sprawie naboru na stanowisko Kierownika Centrum Informacji i Rekreacji w Rewalu 2009-09-15 12:16:12
dokument wykaz nieruchomości do sprzedaży 2009-09-04 10:30:35
dokument Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu o naborze kandydatów na wolne stanowisko w Świetlicy w Rewalu 2009-09-03 08:38:46
dokument ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INFORMATYK - REFERENT 2009-09-01 13:39:38
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REWAL z dnia17 sierpnia 2009 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2009-08-17 15:56:31
dokument Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko Referenta w Referacie Nieruchomości 2009-07-24 14:12:08
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji - FEN ul. Wrzosowa, Pogorzelica 2009-07-23 07:53:05
dokument obwieszczenie o wszczeciu kolejka 2009-07-22 08:40:21
dokument obwieszczenie o wszczeciu postępowania - Przystań w Niechorzu 2009-07-22 08:39:36
dokument Zarządzenie nr 36/09 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rewal 2009-07-10 14:49:46
dokument Zarządzenie nr 29/09 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych 2009-07-10 14:45:58
dokument Zarządzenie nr 37/09 w sprawie wprowadzenia ograniczenia w użyciu wody pitnej 2009-07-10 14:35:28
dokument projekt decyzji - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Rewalux 2009-07-09 14:05:38
dokument obwieszczenie wydana została decyzja o środowiskowych o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację 2009-07-09 14:05:04
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO W CIPR 2009-07-08 11:53:24
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 3 lipca 2009 2009-07-03 10:52:38
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Euroboisko w Pogorzelicy 2009-06-29 15:51:35
dokument obwieszczenie wydana została decyzja o środowiskowych o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację 2009-06-29 15:51:16
dokument projekt decyzji - Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Wojska Polskiego i Słonecznej w m. Pogorzelicax 2009-06-29 15:50:57
dokument Ogłoszenie o przetargu 12 wrzesień 2009r 2009-06-27 16:13:44
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2009 2009-06-23 15:37:48
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2009 2009-06-22 15:38:49
dokument CIPR - ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 2009-06-18 08:35:53
dokument Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązkuprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa sieci kanalizji deszczowej ciągu ulic Wojska Polskiego i ul Słonecznej z przyległościami w miejscowości Pogorzelica gm. Rewal, z przepompownią ścieków deszczowych i układem do podczyszczania, retencjonowania i rozsączania wód deszczowych i roztopowych oraz budowy wylotu kanalizacji deszczowej do kanału Liwia Łuża 2009-06-10 14:48:01
dokument Ogłoszenie - dzień wolny w U.G. Rewal 2009-06-04 15:45:07
dokument Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z ulicą Wojska Polskiego w Pobierowie 2009-06-01 13:23:51
dokument informacja Wójta Gminy Rewal o rozstrzygnieciu przetargu ofertowego na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Błonie 2 w Gryficach 2009-05-18 15:00:14
dokument INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO: KIEROWNIK OBIEKTÓW SPORTOWYCH 2009-05-15 08:56:16
dokument obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach 79/8, 14/11, 167 i 129 obreb Rewal 1 2009-05-15 08:34:14
dokument obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie budynkow uslugowo turystycznych wraz z przylaczeniami w pogorzelicy przy ul Wrzesowej 4 na dzialce o nr geodezyjnym 288 przez 1 gnina Rewal 2009-05-15 08:29:33
dokument Ogłoszenie w sprawie listy kandydatów którzy złożyli swoje ofert aa stanowisko KIEROWNIK OBIEKTÓW SPORTOWYCH 2009-05-08 20:32:37
dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej 2009-05-06 12:33:58
dokument Decyzja o uzyskaniu zezwolenia w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2009-04-30 08:50:12
dokument Wezwanie o utrzymanie czystości i porządku w gminach 2009-04-29 11:45:02
dokument Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa Zarządu spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. 2009-04-22 12:23:18
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Rewal - Inspektor Drogownictwa 2009-04-08 12:38:17
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal 2009-04-07 18:01:02
dokument Rada Nadzorcza spółki Wodociągi Rewal sp. z o.o. w Pobierowie wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Wodociągi Rewal sp. z o.o. w Pobierowie 2009-03-17 14:27:42
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REWAL z dnia 4 marca 2009 r. o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-03-11 22:15:56
dokument Ogloszenie rady nadzorczej spolki Wodociągi Rewal sp. z o.o. w Pobierowie - nabor prezesa zarzadu spolki Wodociagi Rewal sp. z o.o. w Pobierowie 2009-02-25 11:53:59
dokument Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko Księgowości w wymiarze1/2 etatu i 1/2 etatu Gminny Ośrodek Kultury 2009-02-23 17:28:49
dokument Informacja o wynikach naboru na wlolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy - Referent Funduszy pomocowych i Integracji Europejskiej 2009-02-23 17:25:10
dokument Rozbudowa sieci energetycznej w Pobierowie-obwieszczenie 2009-02-10 17:46:55
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Pobierowie 2009-01-26 14:05:43
dokument Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego położonej 100m od morza przy ul. Klifowej w REWALU 2009-01-26 13:56:30
dokument Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w CENTRUM NIECHORZA przy al. Bursztynowej 1 2009-01-26 13:55:20
dokument Ogloszenie o naborze kandydatow na wolne stanowisko urzednicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Rewal - Zielen Rewal i Gminny Osrodek Kultury 2009-01-26 13:19:45
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy - kierownika Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewala 2009-01-19 14:59:04
dokument Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu 2009-01-19 14:55:14
dokument Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze_ Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego + Ewidencja Ludności, Referent w Referacie Finansowym, Inspektor w_s Energetyki 2009-01-19 14:52:12
dokument Ogłoszenie o wyborze kandydata na Kierownika Jednostki Organizacyjnej - Zieleń Gminy Rewal - ZGR 2009-01-15 09:31:22
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na rewitalizacji zabytkowej lini nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal remont budynkow wraz z zagospodarowaniem terenu realizowanych dzialkach o nr 26, 29, 46, 419/2, 134/3, 443, 319, 318, 69/3, 131/3, 134/3, 129 2009-01-15 09:26:36
dokument Ogloszenie z dnia 09.01.2009r lista kandydatow ktorzy zlozyli dokumenty na stanowisko - kierownik Jednostki Organizacyjnej Gminy Zielen Gminy Rewal. 2009-01-09 12:33:45
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal w sprawie listy kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu na stanowisko Dyrektora GOK w Rewalu 2009-01-08 14:14:18
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal z dnia 08.01.2009r w sprawie listy kandydatów do rady nadzorczej spółki zo.o.Wodociągi i Kanalizacja w Pobierowie 2009-01-08 14:10:10
dokument Ogłoszenie z dnia 07.01.2009r lista kandydatów którzy złożyli dokumenty odpowieadające kryteriom zawartym w ogłoszeniu na kierownika CIPR 2009-01-07 14:07:46
dokument Ogłoszenie z dnia 07.01.2009r lista kandydatów którzy złożyli dokumenty na stanowisko - kierownik Jednostki Organizacyjnej Gminy _Zieleń Gminy Rewal_.pdf 2009-01-07 14:07:12