Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. Rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej polegającej na montażu anten, konfiguracji anten oraz montażu urządzeń w Pogorzelicy na działce o numerze geodezyjnym 83


Rewal, dnia 8 marca 2010 r.

PUŚ.P.7331-40/09/2010

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

wniosku Jarosława Łaskiewicz

działającego w imieniu Polkomtel SA 02-222 Warszawa ul. Postępu 3

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej polegająca na montażu anten, konfiguracji anten oraz montażu urządzeń w Pogorzelicy na działce o numerze geodezyjnym 83.

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Wójt Gminy Rewal

Otrzymują:

  1. Pan Jarosław Łaskiewicz - pełnomocnik +zał.

  2. „Centrum Rekreacji” w Niechorzu,

  3. Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Malczewskiego 3/7

  4. Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4

  5. PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gryfice

  6. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 08-03-2010 10:42:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 08-03-2010 10:45:53