Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. Budowy sieci kanalizacji deszczowej w Rewalu w rejonie ul. Klifowej i ul. Różanej


Rewal, dnia 10 marca 2010 r.

PUŚ.P.7331-46/09/2010

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

wniosku Pani Eweliny Sierocińskiej

działającego w imieniu Wójta Gminy Rewal:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Rewalu w rejonie ul. Klifowej i ul. Różanej z wylotem w istniejącej kanalizacji deszczowej lub do studni chłonnych na działkach o numerze geodezyjnym: 323/6, 437 i 305, z możliwym remontem drogi na działkach 323/6, 437 i 305

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Wójt Gminy Rewal

Otrzymują:

  1. Pani Ewelina Sierocińska

  2. Tablica ogłoszeń UG w Rewalu

  3. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 10-03-2010 13:10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 10-03-2010 13:28:43