Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części terenów w miejscowościach Pogorzelica, Niechorze, Rewal 2, Trzęsacz i Pobierowo z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Rewal , dnia 19.03.2010 r.

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę części terenów w miejscowościach Pogorzelica, Niechorze, Rewal 2, Trzęsacz i Pobierowo z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

OBRĘB POGORZELICA

przy ulicy Wojska Polskiego

A-1 - część działki Nr 740/2 o powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na działalność

handlową i usługową.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

A-2 - część działki Nr 740/2 o powierzchni 12 m 2 z przeznaczeniem na działalność

handlową i usługową.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 3.000 zł brutto. Wadium 600 zł.

A-3 - część działki Nr 262/1 o powierzchni 100 m 2 z przeznaczeniem na ustawienie urządzeń

rekreacyjno pneumatycznych.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

NIECHORZE

przy ulicy Pocztowej (plac zabaw)

B-1 - część działki Nr 423 o powierzchni 100 m 2 z przeznaczeniem na ustawienie urządzeń

rekreacyjno pneumatycznych.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

B-2 - część działki Nr 423 o powierzchni 100 m2 z przeznaczeniem na ustawienie urządzeń

rekreacyjno pneumatycznych.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

B-3 - część działki Nr 423 o powierzchni 100 m2 z przeznaczeniem na ustawienie urządzeń

rekreacyjno pneumatycznych.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

OBRĘB REWAL 2

przy ulicy Klifowej ( zejście na plażę)

C-1 - część działki Nr 438/7 o powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na działalność

gastronomiczną.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

OBRĘB TRZĘSACZ

przy ulicy Kamieńskiej ( zejście na plażę)

D-1 - część działki Nr 200/1 o powierzchni 4 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 1.000 zł brutto. Wadium 200 zł.

D-2 - część działki Nr 200/1 o powierzchni 4 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 1.000 zł brutto. Wadium 200 zł.

OBRĘB POBIEROWO

przy ulicy Jana z Kolna (zejście na plażę)

z przeznaczeniem na działalność handlową i usługową bez prawa sprzedaży napojów alkoholowych

E-1 - część działki Nr 305 o powierzchni 30 m2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 6.000 brutto. Wadium 1.200 zł.

E-2 - część działki Nr 302 o powierzchni 20 m 2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

E-3 - część działki Nr 302 o powierzchni 25 m 2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

E-4 - część działki Nr 302 o powierzchni 68 m2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 10.000 zł brutto. Wadium 2.000 zł.

E-5 - część działki Nr 301 o powierzchni 12 m 2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 3.000 zł brutto. Wadium 600 zł.

E-6 - część działki Nr 301 o powierzchni 12 m 2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 3.000 zł brutto. Wadium 600 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 • dokonanie wpłaty wadium wraz z określeniem symbolu stanowiska na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 włącznie do dnia 15 kwietnia 2010 roku,

 • złożenie stosownej oferty na każde ze stanowisk w osobnej zamkniętej kopercie z napisem STANOWISKO HANDLOWE z oznaczeniem symbolu stanowiska np. „E-2 „

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 01.06.2010 r. do 31.08.2010r.

Oferta winna zawierać:

1.Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty,

2.Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość podania

kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy

dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w

przypadku nie wygrania przetargu.

5.Informacje na temat działalności , jaką oferent zamierza prowadzić w punkcie

handlowym lub odpowiednio gastronomicznym.

6.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal .

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 15 00.

Główne kryteria wyboru oferenta :

 • wysokość czynszu dzierżawy - ( waga 80 % , 0-80 pkt.)

 • zakres prowadzonej działalności. - (waga 20 %, 0-20 pkt.)

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 21 kwietnia 2010 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 22.04.2010 roku do godz.1400

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

21 kwietnia 2010 roku o godz. 1200.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 21 kwietnia 2010 roku o godz. 1400.

UWAGI:

 • dzierżawca oprócz czynszu dzierżawy poniesie koszty przyłączy do infrastruktury i przygotowania terenu oraz będzie opłacał opłaty eksploatacyjne tj. wodę, ścieki, energie elektryczną i wywóz śmieci,

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

 • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu

 • zaoferowany czynsz należy wnieść jednorazowo w dniu podpisania umowy dzierżawy,

 • Dzierżawca samodzielnie uzyska zgodę Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gryficach na prowadzenie działalności oraz dokona zgłoszenia budowy obiektu tymczasowego w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, IV Pietro, pokój nr 429,

 • z projektem umowy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.108.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.108

tel. (091)38 49 019.

2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 STANOWISKA_HANDLOWE.doc (DOC, 48KB) 2010-03-19 12:48:26 525 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 19-03-2010 12:48:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 19-03-2010 12:48:26