Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego


Rewal , dnia 19.03.2010 r.

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę lokalu użytkowego - kuchnia z wyposażeniem o powierzchni użytkowej 300 m2 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego w Pogorzelicy ( dawny ośrodek Rokita) z przeznaczeniem na prowadzenie produkcji gastronomicznej

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 • dokonanie wpłaty wadium w kwocie 1.000 zł na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 włącznie do dnia 15 kwietnia 2010 roku

 • złożenie stosownej oferty w zamkniętej kopercie z napisem KUCHNIA NA ROKICIE

Wywoławcza opłata rocznego czynszu dzierżawy wynosi:

6.100 zł brutto

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 3 lat

Oferta winna zawierać:

1.Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty

2.Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto nie mniej jednak niż

6.100 zł brutto (wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem

unieważnienia oferty).

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy

dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w

przypadku nie wygrania przetargu.

5.Informacje na temat działalności gastronomicznej, jaką oferent zamierza prowadzić w

obiekcie.

6.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal .

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 15 00.

Kryteria wyboru oferenta :

 • wysokość rocznego czynszu dzierżawy - ( waga 40 % , 0-40 pkt.)

 • koncepcja działalności. - (waga 60 %, 0-60 pkt.)

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 21 kwietnia 2010 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 22.04.2010 roku do godz.1000

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

21 kwietnia 2010 roku o godz. 900.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 21 kwietnia 2010 roku o godz. 1000.

UWAGI:

 • dzierżawca oprócz czynszu dzierżawy ponosić będzie wszystkie opłaty związane z eksploatacją nieruchomości ( pobór wody i energii , odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych itp.),

 • Dzierżawca zobowiązany jest do oddzielenia instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania wraz z doprowadzeniem instalacji do stanu używania na własny koszt ,

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

 • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu

 • zaoferowany czynsz należy wnieść jednorazowo do dnia 15 sierpnia każdego roku,

 • w następnych latach trwania umowy czynsz będzie corocznie rewaloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Głównego Urzędu Statystycznego,

 • Dzierżawca samodzielnie uzyska zgodę Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gryficach na prowadzenie działalności,

 • z projektem umowy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.108.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.108

tel. (091)38 49 019.

2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ROKITA.doc (DOC, 38KB) 2010-03-19 12:49:42 456 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 19-03-2010 12:49:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 19-03-2010 13:41:10