Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę dwóch punktów pod ustawienie lunet obserwacyjnych na zejściach plażowych w Rewalu przy ulicy Westerplatte i Trzęsaczu przy ulicy Klifowej


Rewal , dnia 22.03.2010 r.

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę dwóch punktów pod ustawienie lunet obserwacyjnych na zejściach plażowych w Rewalu przy ulicy Westerplatte i Trzęsaczu przy ulicy Klifowej:

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • dokonanie wpłaty wadium w kwocie 800 na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 włącznie do dnia 19 kwietnia 2010 roku

  • złożenie stosownej oferty w zamkniętej kopercie z napisem LUNETY

Wywoławcza opłata rocznego czynszu dzierżawy wynosi:

2.000 zł brutto

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 3 lat

Oferta winna zawierać:

1.Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty

2.Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość

podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy

dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w

przypadku nie wygrania przetargu.

5.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal .

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 15 00.

Kryteria wyboru oferenta :

  • wysokość rocznego czynszu dzierżawy - ( waga 100 % , 100 pkt.)

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 26 kwietnia 2010 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 26.04.2010 roku do godz.1000

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

26 kwietnia 2010 roku o godz.1000.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 26 kwietnia 2010 roku o godz. 1100.

UWAGI:

  • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

  • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu

  • zaoferowany czynsz należy wnieść jednorazowo do dnia 15 sierpnia każdego roku,

  • w następnych latach trwania umowy czynsz będzie corocznie rewaloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Głównego Urzędu Statystycznego,

  • z projektem umowy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.108.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.108

tel. (091)38 49 019.

1

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 LUNETY.doc (DOC, 37KB) 2010-03-26 12:27:49 484 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 26-03-2010 12:27:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 26-03-2010 12:27:49