Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg pisemny nieograniczony


Rewal , dnia 25.03.2010 r.

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę

 • stanowiska Nr 1 - części działki Nr 296/1 o powierzchni około 200 m2 przy ulicy Jana z Kolna obręb Pobierowo,

 • stanowiska Nr 2 - części działki Nr 911/16 o powierzchni około 200 m2 obręb Niechorze (przy latarni morskiej)

w celu posadowienia obiektu trwale nie związanego z gruntem z przeznaczeniem na ogródek letni o profilu gastronomicznym

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 • dokonanie wpłaty wadium na każde ze stanowiska w kwocie 3.000 zł

(ze wskazaniem: GASTRONOMIA POBIEROWO lub GASTRONOMIA NIECHORZE) na konto : Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 włącznie do dnia 20 kwietnia 2010 roku

 • złożenie stosownej oferty w zamkniętej kopercie z napisem GASTRONOMIA POBIEROWO lub GASTRONOMIA NIECHORZE

Minimalna stawka czynszu dzierżawy wynosi 15.000 zł brutto za każdy rok trwania umowy

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 05.05.2010 r. do dnia 31.08.2012 r.

Oferta winna zawierać:

1.Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty

2.Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość

podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy

dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w

przypadku nie wygrania przetargu.

5.Koncepcję budowy i działalności ogródka letniego.

6.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal .

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 15 00.

Głównym kryterium wyboru oferenta będzie :

 • stawka czynszu - ( waga 80 % , 0-80 pkt.)

 • koncepcja działalności ogródka - (waga 20 %, 0-20 pkt.)

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 27 kwietnia 2010 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 27.04.2010 roku do godz.1400

Przetarg składa się z dwóch części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

27 kwietnia 2010 roku o godz. 1000.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 27 kwietnia 2010 roku o godz. 10 30.

UWAGI:

 • Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawy poniesie koszty wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej i przygotowania terenu oraz będzie opłacał opłaty eksploatacyjne,

 • Dzierżawca będzie przestrzegał przepisów Prawo budowlane w zakresie posadowienia obiektów nietrwałych,

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

 • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu

 • zaoferowany czynsz w roku 2010 należy wnieść jednorazowo przy podpisaniu umowy dzierżawy, w pozostałych latach do dnia 15 maja,

 • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wzrostu stawki czynszu raz w roku, w m-cu marcu po ogłoszeniu przez GUS wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, opublikowany w M.P., co nie wymaga zmiany umowy

 • Dzierżawca musi uzyskać wszelkie niezbędne prawem pozwolenia, uzgodnienia i spełniać inne wymogi na posadowienie obiektu trwale nie związanego z gruntem oraz uzyskać wszelkie zgody od właściwych organów do prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej

 • z projektem umowy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.108.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.108

tel. (091)38 49 019.

1

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 J._Z_kOLNA_-1.doc (DOC, 34KB) 2010-04-02 16:46:53 470 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 02-04-2010 16:46:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 02-04-2010 16:46:53